Gjelder alle helseforetak i Helse Midt-Norge

Respiratorer, ulike nivå HMN

Avtalen gjelder fra 05.12.2021 til 04.12.2023, med mulighet for forlengelse i 1 + 1 år.

Kontrakter er gyldig i 2. år fra signert dato. Og vil derfor variere noe for hvert Delområde.  

Avtalen gjelder Respiratorer på ulike nivå, inkludert opsjoner på nødvendige reservedeler og utstyrspesifikt forbruksmateriell. 

Hvem er leverandører?

Medidyne AS
Kontraktsansvarlig: Frederik W. Clem
Tlf: +4523262244
E-post: fc@medidyne.dk
Produktansvarlig: Erland Øvergård
Tlf: 93464313
E-post: fn@medidyne.no

Puls AS
Produkt og Kontraktsansvarlig: Kristin Fjermeros Øverland
Tlf: 952 21 767
E-post: Kristin.Fjermeros.Overland@puls-norge.no

Avalon Medical AS
Kontraktsansvarlig: Sturle Grønbeck
Tlf: 95436085
E-post: sturle@avalon-medical.no
Produktansvarlig: Inger Sakshaug
Tlf: 93097259
E-post: inger@avalon-medical.no

Produkter på avtale

Følgende delområder er på avtale (Leverandør/avtalenummer):

  1. Intensivrespirator (Medidyne AS / 201629)
  2. MR Kompatibel Respirator (Puls AS/ 23055247)
  3. Respirator nyfødt avansert type (Puls AS/ 23055245)
  4. Respirator nyfødt enklere type (Avalon Medical AS /23055245)

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

​Hilde Fines Lund

rådgiver innkjøp 
hilde.lund@sykehusinnkjop.no

Dokumenter

​Slik brukes avtalen

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Logg inn (ProWeb)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under 

Logg inn (leverandørstatistikk)

Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til forvaltning-midt@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)

Fant du det du lette etter?