Avtale for alle helseforetak i Helse Midt-Norge RHF

Stapling og laparoskopiutstyr

Avtalen gjelder fra 1. november 2021 til 31. oktober 2023, med mulighet for forlengelse i 1+1 år.

Avtalen gjelder stapling og laparoskopiutstyr til Helse Midt-Norge, og er inndelt i følgende delområder:

1.            Engangs suturmaskiner m/tilbehør og klipstenger til åpen og laparoskopisk kirurgi
2.            Utstyr/instrumenter til laparoskopisk bruk
3.            Nett og fiksasjon
4.            Forbruksmateriell - elektrokirurgi til koagulering/forsegling/kutting (unntatt diatermi)

Hvem er leverandører?

Applied Medical Distribution Europe BV – avtalenr: 201460
Kontraktsansvarlig: Sara Kok
Tlf: 800 69 086
E-post: TendersNO@appliedmedical.com
Produktansvarlig: Geir Hugo Ødegård-Hansen  
Tlf: 90 53 68 83
E-post: godegard-hansen@appliedmedical.com

B Braun Medical AS – avtalenr: 201461
Kontraktsansvarlig: Runi Johansen
Tlf: 97 14 58 60
E-post: avtaleforvaltning.no@bbraun.com
Produktansvarlig: Alexander Moss
Tlf: 92 83 44 00
E-post: alexander.moss@bbraun.com

Bard Norway AS – avtalenr: 201462
Kontraktsansvarlig: Niclas Lauri
Tlf: +46 70 8888 270
E-post: niclas.lauri@bd.com
Produktansvarlig: Hege Jessen
Tlf: +47 92 05 95 08
E-post: hege.jessen@bd.com

Endotech AS – avtalenr: 201463
Kontraktsansvarlig: Dag Nord
Tlf: 95 24 29 39
E-post: dag@endotech.no
Produktansvarlig: Svenn Korseth Jr.
Tlf: 40 17 36 47
E-post: svenn@endotech.no

Inter-Medical AS – avtalenr: 201464
Kontrakts- og produktansvarlig: Stein Snuggerud
Tlf: 95 14 38 80
E-post: stein@inter-medical.com

Jan Bye AS – avtalenr: 201465
Kontrakts- og produktansvarlig: Per Finstad-Bye
Tlf: 64 95 93 77
E-post: post@janbye.no

Medistim Norge AS – avtalenr: 201466
Kontrakts- og produktansvarlig: Svein Kaldestad
Tlf: 23 03 52 64 / 958 00 720
E-post: svein.kaldestad@medistim.com

Medtronic Norge AS – avtalenr: 201467
Kontraktsansvarlig: Elin Olsen
Tlf: +45 32 48 18 00 / +45 27 79 76 27 
E-post: avtaler@medtronic.com
Produktansvarlig: Per Arne Aagaard
Tlf: +47 45 86 35 90
E-post: Per-arne.aagaard@medtronic.com

Mölnlycke Health Care AS – avtalenr: 201468
Kontraktsansvarlig: Jørund Estenstad
Tlf: 905 30 392
E-post: jorund.estenstad@molnlycke.com
Produktansvarlig: Geir Gamme
Tlf: 415 31 942
E-post: geir.gamme@molnlycke.com

Ortomedic AS – avtalenr: 201469
Kontraktsansvarlig: Geir Halfdansen
Tlf: 91 34 22 84
E-post: geir.halfdansen@ortomedic.no
Produktansvarlig: Tom Andre Vespestad
Tlf: 45 95 98 69
E-post: tom.andre.vespestad@ortomedic.no

Produkter på avtale

Følgende delområder/underkategorier er på avtale(leverandør/avtalenummer):

1. Engangs suturmaskiner m/tilbehør og klipstenger til åpen og laparoskopisk kirurgi

1.1.1.    Suturmaskiner åpen kirurgi, lineær, ikke-skjærende, engangs, m/tilbehør (Medtronic/201467)
1.1.2.    Suturmaskiner åpen kirurgi, lineær, ikke-skjærende, engangs, m/tilbehør (Medtronic/201467)
1.2.1.    Suturmaskiner åpen kirurgi, lineær, skjærende engangs m/tilbehør (Ortomedic/201469)
1.2.2.    Suturmaskiner åpen kirurgi, buet, skjærende engangs m/tilbehør (Ortomedic/201469)
1.3.        Suturmaskiner, sirkulær engangs m/tilbehør (Medtronic/201467)
1.4.        Suturmaskiner laparoskopisk kirurgi, lineær, skjærende engangs m/tilbehør (Medtronic/201467)
1.5.        Suturmaskiner laparoskopisk kirurgi, bøyd/vinklet engangs m/tilbehør (Medtronic/201467)
1.6.        Suturmaskiner, sirkulær m/tilbehør motorisert/batteridrevet (Ortomedic/201469)
1.7.        Suturmaskiner laparoskopisk kirurgi, bøyd/vinklet m/tilbehør  motorisert/batteridrevet (Ortomedic/201469)
1.8.        Klipstenger, åpen engangs med klips (Medtronic/201467)
1.9.        Klipstenger, åpen, flergangs instrumenter med engangs klips (hybrid) – Evaluering utsatt
1.10.     Klipstenger, laparoskopisk engangs med klips (Inter-Medical/201464)
1.11.      Klipstenger, laparoskopisk flergangs instrumenter med engangs klips (hybrid) (B Braun/201461)
1.12.      Laparoskopiske klipstenger med låsbare klips (Inter-Medical/201464)
 

2. Utstyr/instrumenter til laparoskopisk bruk

2.1.        Troakarer, inkludert hylser, engangs (Medtronic/201467)
2.2.        Trokarer, ballong, diseksjon (Medtronic/201467)
2.3.        Trokarer, ballong, ikke-diseksjon (Applied Medical/201460)
2.4.        Trokarer, optisk (Medtronic/201467)
2.5.        Trokarer, optisk, ballong (Applied Medical/201460)
2.6.        Port for rektal inngang TAMIS (Applied Medical/201460)
2.7.        Ikke maskinavhengige instrumenter engangs_1 (Jan Bye/201465)
2.8.        Ikke maskinavhengige instrumenter engangs_2 (Medistim/201466)
2.9.        Ikke maskinavhengige instrumenter flergangs - Kansellert
2.10.      Ikke maskinavhengige instrumenter flergangs/hybrid (Endotech/201463)
2.11.      Laparoskopisk preparatpose engangs, med innføringssystem (Mölnlycke/201468)
2.12.      Laparoskopisk preparatpose engangs, uten innføringssystem (Inter-Medical/201464)
2.13.      Laparoskopisk preparatpose engangs, med innføringssystem (Applied Medical/201460)
2.14.      Laparoskopisk preparatpose engangs, uten innføringssystem (Jan Bye/201465)
2.15.      Laparoskopisk sårkantbeskytter med lokk – Evaluering utsatt
2.16.      Laparoskopisk sårkantbeskytter uten lokk – Evaluering utsatt
2.17.      Laparoskopisk preparatpose m/beskytter flergangs/gjenbruk på samme pasient (Inter-Medical/201464)
2.18.      Gasslange (Inter-Medical/201464)
2.19.      Røykavsugslange (Inter-Medical/201464)
2.20.      Sug/spyl (B Braun/201461)

3. Nett og fiksasjon

3.1.        Syntetiske nett for lyskebrokk kirurgi, åpen, selvheftende, ikke-resorberbar (Medtronic/201467)
3.2.        Syntetiske nett for lyskebrokk kirurgi, åpen, ikke selvheftende, ikke-resorberbar (Medtronic/201467)
3.3.        Syntetiske nett for lyskebrokk kirurgi, laparoskopisk, selvheftende, ikke-resorberbar (Medtronic/201467)
3.4.        Syntetiske nett for lyskebrokk kirurgi, laparoskopisk, ikke selvheftende, ikke-resorberbar (Medtronic/201467)
3.5.        Syntetiske nett for ventralhernier, intraabdominalt, ikke-resorberbar (Medtronic/201467)
3.6.        Syntetiske nett for ventralhernier, ekstraperitonealt, ikke-resorberbar (Ortomedic/201469)
3.7.        Biologiske eller syntetiske bioabsorberende nett, resorberbar (Medtronic/201467)
3.8.        Syntetiske nett for navlebrokk, åpen, ikke-resorberbar (Medtronic/201467)
3.9.        Syntetiske nett for key-hold (stomi), ikke-resorberbar (Medtronic/201467)
3.10.      Syntetiske nett for spiserørsbrokk, resorberbar (Bard/201462)
3.11.      Fiksasjonsinstrument med resorberbare fester (Ortomedic/201469)
3.12.      Fiksasjonsinstrument med ikke-resorberbare fester (Bard/201462)

4. Forbruksmateriell - elektrokirurgi til koagulering/forsegling/kutting (unntatt diatermi)

4.1.        Ultralydbasert teknologi, engangs – Evaluering utsatt
4.2.        Forseglingsbasert teknologi, åpen kirurgi – Evaluering utsatt
4.3.        Forseglingsbasert teknologi, laparoskopisk kirurgi – Evaluering utsatt
4.4.        Kombinert teknologi engangs – Evaluering utsatt

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Vegard Vestavik

prosjektleder 
vegard.vestavik@sykehusinnkjop.no
+47 901 52 463

Portrett

Håvard Augdal

avtaleforvalter 
havard.augdal@sykehusinnkjop.no
+47 977 40 938

Dokumenter

Slik brukes avtalen

Avtalene som er inngått innen hver underkategori innen hvert delområde er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Logg inn (ProWeb)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under 

Logg inn (leverandørstatistikk)

Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til forvaltning-midt@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)

Fant du det du lette etter?