AVTALE FOR ALLE HELSEFORETAK I HELSE MIDT-NORGE RHF

Vakumbehandlingprodukter - Ny avtale gyldig fra 22. februar 2021

Avtalen gjelder fra 22. februar 2021 til 22. februar 2023 med mulighet for forlengelse i 1+1 år.

Avtalen gjelder innkjøp av produkter til vakumbehandling til alle helseforetak i Helse Midt-Norge. Det er inngått avtale med tre leverandører på dette området.

Hvem er leverandører?

Følgende leverandør er valgt:

Abbott – avtalenummer 201157
Kontaktperson: Guri Nilsen
Tlf.: 24 05 67 26
E-post:  guri.nilsen@abbott.com

Mediq – avtalenummer 201158
Kontaktperson: Wenche Fagerlid
Tlf.: 977 78 817
E-post:  wenche.fagerlid@mediq.com

Smith & Nephew – avtalenummer 201159
Kontaktperson: Hella Yngsdal
Tlf.: 46 46 33 23
E-post: hella.yngsdal@smith-nephew.com

Produkter på avtale

Følgende delområder er på avtale (Leverandør/avtalenummer):

Flergangs vakumpumper, med forbruksmateriell – deltilbud 1
Mediq – avtalenummer 201158

Flergangs vakumpumper med skyllefunksjon, med forbruksmateriell – deltilbud 2
Mediq – avtalenummer 201158

Engangs vakumpumpe med kanister, med forbruksmateriell – deltilbud 3
Abbott – avtalenummer 201157

Engangs vakumpumpe uten kanister, med forbruksmateriell – deltilbud 4
Smith & Nephew – avtalenummer 201159

Utstyrsuavhengig forbruksmateriell – deltilbud 5
Mediq – avtalenummer 201158

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Trond Sandsør Arntsen

rådgiver innkjøp 
trond.sandsor.arntsen@sykehusinnkjop.no
+47 466 29 950


Portrett

Laila Wold Snildal

avtaleforvalter 
laila.wold.snildal@sykehusinnkjop.no
+47 469 01 045

Dokumenter

Utlisting av dokumenter.

Her legger vi rammeavtale med vedlegg. Husk også konkurransegrunnlag. Kunder tiltredelse etc.

Slik brukes avtalen

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Logg inn (ProWeb)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under 

Logg inn (leverandørstatistikk)

Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til forvaltning-midt@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)Fant du det du lette etter?