Avtaler for Helse Nord

Sykehusinnkjøp HF, divisjon nord, inngår lokale og regionale avtaler på vegne av foretakene i Helse Nord. I denne oversikten vil du finne informasjon om avtaler som divisjonen har inngått på vegne av helseforetakene i Nord-Norge, og som Sykehusinnkjøp forvalter på vegne av foretakene. 

Vi gjør oppmerksom på at det per nå er mange avtaler som er inngått av foretakene selv. Disse avtalene vil ikke være tilgjengelig på Sykehusinnkjøp HFs nettside, men etter hvert som Sykehusinnkjøp HF overtar disse avtalene vil disse legges ut på denne siden. Om du ikke finner avtalen du leter etter på denne siden eller på oversikt over nasjonale avtaler ber vi om at du kontakter innkjøpsavdelingen på ditt helseforetak.

Prisinformasjon for de enkelte avtaler er tilgjengelig for ansatte i Helseforetak via Hstat / inn​kjøpsportalen​​, tilgang til denne portalen fås ved å kontakte avtaleforvaltning i Helse-Nord RHF v/ innkjøpsseksjon - avtaleforvaltning@helse-nord.no.

Dersom du har spørsmål knyttet til avtaler eller anskaffelser kan du kontakte avtaleforvalter på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

Ambulansebåttjeneste i Karlsøyhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/ambulansebattjeneste-i-karlsoyAmbulansebåttjeneste i KarlsøyA
Ambulansebåttjeneste i Vest-Finnmarkhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/ambulansebattjeneste-i-vest-finnmarkAmbulansebåttjeneste i Vest-FinnmarkA
Anestesirekvisita - regionalhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/anestesirekvisita-regionalAnestesirekvisita - regionalA
Bakgrunns-/sikkerhetssjekk - regionalhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/bakgrunns-sikkerhetssjekk-regionalBakgrunns-/sikkerhetssjekk - regionalB
Bedriftshelsetjeneste - regionalhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/bedriftshelsetjeneste-regionalBedriftshelsetjeneste - regionalB
Bekledning, engangs - Regionalhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/bekledning-engangs-regionalBekledning, engangs - RegionalB
Blodprøvetakingsutstyrhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/blodprovetakingsutstyr-regionalBlodprøvetakingsutstyrB
Blodtrykksmåling og Holter EKG 24 timer - regionalhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/24-timers-ekg-og-holter-lokalBlodtrykksmåling og Holter EKG 24 timer - regionalB
Bruddmateriell - regionalhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/bruddmateriell-regionalBruddmateriell - regionalB
Brøytetjenester til FIN HF, Kirkeneshttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/broytetjenester-til-finnmarkssykehuset-hfBrøytetjenester til FIN HF, KirkenesB
Båtberedskap i Vågsfjordområdet, UNN HF Tromsøhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/batberedskap-i-vagsfjordomradet-unn-hf-tromsoBåtberedskap i Vågsfjordområdet, UNN HF TromsøB
Båtberedskap, NLSH HFhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/batberedskap-nlsh-hfBåtberedskap, NLSH HFB
Datastyrt renholdsprogramhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/datastyrt-renholdsprogramDatastyrt renholdsprogramD
Diatermi - utstyrsuavhengig forbruksmateriellhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/utstyrsuavhengig-forbruksmateriell-til-diatermiDiatermi - utstyrsuavhengig forbruksmateriellD
Digitale parkeringstillatelser for UNN HFhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/digitale-parkeringstillatelser-for-unn-hfDigitale parkeringstillatelser for UNN HFD
Drift av parkeringstjenester - UNN HF Harstadhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/drift-av-parkeringstjenester-unn-harstadDrift av parkeringstjenester - UNN HF HarstadD
Drift av parkeringstjenester - UNN HF Tromsøhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/drift-av-parkeringstjenester-unn-tromsoDrift av parkeringstjenester - UNN HF TromsøD
Eiendomsmeglertjeneste - Finnmarkssykehuset HFhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/eiendomsmeglertjeneste-finnmarkssykehuset-hfEiendomsmeglertjeneste - Finnmarkssykehuset HFE
Endoskopiske produkterhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/endoskopiske-produkterEndoskopiske produkterE
Fagprosedyrebibliotek VAR Healthcare - regionalhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/fagprosedyrebibliotek-var-healthcare-regionalFagprosedyrebibliotek VAR Healthcare - regionalF
Forvaltning av Microsoft lisenserhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/forvaltning-av-microsoft-lisenser-regionalForvaltning av Microsoft lisenserF
Gastrostomiprodukterhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/gastrostomiprodukterGastrostomiprodukterG
Henting og levering av post - UNN HFhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/henting-og-levering-av-post-unn-hfHenting og levering av post - UNN HFH
Hjertekirurgi - Engangsutstyr UNNhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/hjertekirurgi-engangsutstyr-unnHjertekirurgi - Engangsutstyr UNNH
Hofte- og kneproteser, sement samt trykkspylingssett - regionalhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/hofte-og-kneproteser-sement-samt-trykkspylingssett-regionalHofte- og kneproteser, sement samt trykkspylingssett - regionalH
Håndverkertjenester - FIN HFhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/handverkertjenster-finnmarkssykehuset-hfHåndverkertjenester - FIN HFH
Håndverkertjenester - HSYK HFhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/handtverkertjenester-for-helgelandssykehuset-hfHåndverkertjenester - HSYK HFH
Håndverkertjenester - UNN HFhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/handverkertjenester-for-unn-hfHåndverkertjenester - UNN HFH
Håndverkertjenester Finnmarkssykehuset HF Karasjok og Lakselvhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/handverkertjenester-finnmarkssykehuset-hf-karasjok-og-lakselvHåndverkertjenester Finnmarkssykehuset HF Karasjok og LakselvH
Håndverkertjenester til Nordlandssykehuset HFhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/handverkertjenester-til-nordlandssykehuset-hfHåndverkertjenester til Nordlandssykehuset HFH
Infusjon- og transfusjonsprodukter regional - Ny avtalehttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/infusjon-og-transfusjonsprodukter-regional-ny-avtaleInfusjon- og transfusjonsprodukter regional - Ny avtaleI
Infusjonspumper utstyrsavhengig forbruksmateriellhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/infusjonspumper-utstyrsavhengig-forbruksmateriellInfusjonspumper utstyrsavhengig forbruksmateriellI
Intensivprodukterhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/intensivprodukterIntensivprodukterI
Intraokulære linser - regionalhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/intraokulere-linser-regionalIntraokulære linser - regionalI
Invasive trykksett - intensivprodukterhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/invasive-trykksett-intensivprodukterInvasive trykksett - intensivprodukterI
Isolatorer - dynamisk innkjøpsordninghttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/dynamisk-innkjopsordning-for-kjop-av-isolatorerIsolatorer - dynamisk innkjøpsordningI
Juridiske tjenester - regionalhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/juridiske-tjenester-regionalJuridiske tjenester - regionalJ
Juridiske tjenester for UNN HFhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/juridiske-tjenesterJuridiske tjenester for UNN HFJ
Kaffe til Helse Nord IKT HFhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/kaffe-til-helse-nord-ikt-hfKaffe til Helse Nord IKT HFK
Laboratorie forbruksvarerhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/laboratorie-forbruksvarer-regionalLaboratorie forbruksvarerL
Laparoskopiske produkter - regionalhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/laparoskopiske-produkter-regionalLaparoskopiske produkter - regionalL
Marine Diesel (MGO) - Helgelandssykehuset HFhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/marine-diesel-mgo-helgelandssykehuset-hfMarine Diesel (MGO) - Helgelandssykehuset HFM
Medisinsk koderevisjon - regionalhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/medisinsk-koderevisjon-regionalMedisinsk koderevisjon - regionalM
Mikroskop - dynamisk innkjøpsordninghttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/mikroskop-dynamisk-innkjopsordningMikroskop - dynamisk innkjøpsordningM
Mobile vakttjenester til Helse Nord IKThttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/mobile-vakttjenester-til-helse-nord-iktMobile vakttjenester til Helse Nord IKTM
Multifunksjons defibrillator med utstyrsavhengig forbruksmateriell, UNN HFhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/multifunksjons-defibrillator-med-utstyrsavhengig-forbruksmateriell-unn-hfMultifunksjons defibrillator med utstyrsavhengig forbruksmateriell, UNN HFM
Operasjonsbekledning hansker- regionalhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/operasjonsoppdekking-og-operasjonsbekledning-regionalOperasjonsbekledning hansker- regionalO
Operasjonshanskerhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/operasjonshanskerOperasjonshanskerO
Oppdekkingssett og operasjonsoppdekkinghttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/oppdekkingssett-og-operasjonsoppdekkingOppdekkingssett og operasjonsoppdekkingO
Oracle Exadata Cloud@Customer (ExaCC) tjenesterhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/oracle-exadata-cloudcustomer-exacc-tjenesterOracle Exadata Cloud@Customer (ExaCC) tjenesterO
Pasientvarmetepper - regionalhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/pasientvarmetepper-regionalPasientvarmetepper - regionalP
PNA glukose (pasientnær analyse av glukose) - UNN HFhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/pna-glukose-pasientner-analyse-av-glukose-unn-hfPNA glukose (pasientnær analyse av glukose) - UNN HFP
Posttjenester til Helse Nord IKThttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/posttjenester-til-helse-nord-iktPosttjenester til Helse Nord IKTP
Prosedyrepakkerhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/prosedyrepakker-regionalProsedyrepakkerP
PVK, SVK, VAP, PICC-linehttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/pvk-svk-vapPVK, SVK, VAP, PICC-lineP
Renhold på mindre lokasjoner - UNN HF Tromsøhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/renholdstjenester-pa-mindre-lokasjoner-unn-hf-tromsoRenhold på mindre lokasjoner - UNN HF TromsøR
Renholdstjenester Pingvinhotellethttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/renholdstjenester-pingvinhotelletRenholdstjenester PingvinhotelletR
Renholdstjenester til ambulansestasjoner ved UNN HFhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/renholdstjenester-til-ambulansestasjoner-unn-hfRenholdstjenester til ambulansestasjoner ved UNN HFR
Renholdstjenester til Helse Nord IKThttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/renholdstjenester-til-helse-nord-iktRenholdstjenester til Helse Nord IKTR
Respiratorer og utstyrsavhengig forbruksmateriell til Helgelandssykehuset HFhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/respiratorer-og-utstyrsavhengig-forbruksmateriell-til-helgelandssykehuset-hfRespiratorer og utstyrsavhengig forbruksmateriell til Helgelandssykehuset HFR
Røntgen forbruksmateriellhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/rontgen-forbruksmateriellRøntgen forbruksmateriellR
Røntgen/angiografi forbruksmateriell - NLSH HFhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/forbruksmateriell-til-angiografi-rontgen-nlsh-hfRøntgen/angiografi forbruksmateriell - NLSH HFR
Smertepumper med forbruksmateriellhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/smertepumper-med-forbruksmateriell-regionalSmertepumper med forbruksmateriellS
SPSS lisenser - regionalhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/spss-lisenser-regionalSPSS lisenser - regionalS
Stillingsmarkedsføring og Employer Brandinghttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/stillingsmarkedsforing-og-employer-brandingStillingsmarkedsføring og Employer BrandingS
Stomiprodukter - regionalhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/stomiprodukter-regionalStomiprodukter - regionalS
Sutur, hudklips, hudklipsfjerner, karstrikk og sårstøtte - regionalhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/sutur-hudklips-hudklipsfjerner-karstrikk-og-sarstotte-regionalSutur, hudklips, hudklipsfjerner, karstrikk og sårstøtte - regionalS
Sårbehandlingsprodukter - regionalhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/sarbehandlingsprodukter-regionalSårbehandlingsprodukter - regionalS
Sårdren og sug, slanger og poser- regionalhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/sardren-og-sug-slanger-og-poser-regionalSårdren og sug, slanger og poser- regionalS
Ultralydapparathttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/ultralydapparatUltralydapparatU
Urologiske produkterhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/urologiske-produkterUrologiske produkterU
Utvendig vask av vinduer – UNN HFhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/utvendig-vask-av-vinduer-unn-hfUtvendig vask av vinduer – UNN HFU
Vask og leie av tøy - Nordlandssykehuset HFhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/vask-og-leie-av-toy-nordlandssykehuset-hfVask og leie av tøy - Nordlandssykehuset HFV
Vintervedlikehold - regionalhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/vintervedlikehold-regionalVintervedlikehold - regionalV
Vintervedlikehold FIN HF Hammerfesthttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/vintervedlikehold-fin-hf-hammerfestVintervedlikehold FIN HF HammerfestV
Vintervedlikehold UNN HF Tromsøhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/vintervedlikehold-unn-hf-tromsoVintervedlikehold UNN HF TromsøV

Fant du det du lette etter?