Avtaler for Helse Nord

Sykehusinnkjøp HF, divisjon nord, inngår lokale og regionale avtaler på vegne av foretakene i Helse Nord. I denne oversikten vil du finne informasjon om avtaler som divisjonen har inngått på vegne av helseforetakene i Nord-Norge, og som Sykehusinnkjøp forvalter på vegne av foretakene. 

Vi gjør oppmerksom på at det per nå er mange avtaler som er inngått av foretakene selv. Disse avtalene vil ikke være tilgjengelig på Sykehusinnkjøp HFs nettside, men etter hvert som Sykehusinnkjøp HF overtar disse avtalene vil disse legges ut på denne siden. Om du ikke finner avtalen du leter etter på denne siden eller på oversikt over nasjonale avtaler ber vi om at du kontakter innkjøpsavdelingen på ditt helseforetak.

Dersom du har spørsmål knyttet til avtaler eller anskaffelser kan du kontakte avtaleforvalter på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

Ambulansebåttjeneste i Karlsøyhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/ambulansebattjeneste-i-karlsoyAmbulansebåttjeneste i KarlsøyA
Ambulansebåttjeneste i Vest-Finnmarkhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/ambulansebattjeneste-i-vest-finnmarkAmbulansebåttjeneste i Vest-FinnmarkA
AR-infrastructurehttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/ar-infrastructureAR-infrastructureA
Bakgrunns-/sikkerhetssjekk - regionalhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/bakgrunns-sikkerhetssjekk-regionalBakgrunns-/sikkerhetssjekk - regionalB
Bedriftshelsetjeneste - regionalhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/bedriftshelsetjeneste-regionalBedriftshelsetjeneste - regionalB
Blodprøvetakingsutstyr - regionalhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/blodprovetakingsutstyr-regionalBlodprøvetakingsutstyr - regionalB
Blodtrykksmåling og Holter EKG 24 timer - UNN HFhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/24-timers-ekg-og-holter-lokalBlodtrykksmåling og Holter EKG 24 timer - UNN HFB
Brøytetjenester Finnmarkssykehuset, UNN, HSYK, Nordlandssykehuset - Regionalhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/broytetjenester-finnmarkssykehuset-unn-hsyk-nordlandssykehuset-regionalBrøytetjenester Finnmarkssykehuset, UNN, HSYK, Nordlandssykehuset - RegionalB
Brøytetjenester til Finnmarkssykehuset HF https://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/broytetjenester-til-finnmarkssykehuset-hf-Brøytetjenester til Finnmarkssykehuset HF B
Datastyrt renholdsprogramhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/datastyrt-renholdsprogramDatastyrt renholdsprogramD
Digitale parkeringstillatelser for UNN HFhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/digitale-parkeringstillatelser-for-unn-hfDigitale parkeringstillatelser for UNN HFD
Drift av parkeringstjenester - UNN Harstadhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/drift-av-parkeringstjenester-unn-harstadDrift av parkeringstjenester - UNN HarstadD
Drift av parkeringstjenester - UNN Tromsøhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/drift-av-parkeringstjenester-unn-tromsoDrift av parkeringstjenester - UNN TromsøD
Eiendomsmeglertjeneste- Finnmarkssykehuset HFhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/eiendomsmeglertjeneste-finnmarkssykehuset-hfEiendomsmeglertjeneste- Finnmarkssykehuset HFE
Ernæringssonder - UNN HFhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/erneringssonder-unn-hfErnæringssonder - UNN HFE
Fagprosedyrebibliotek VAR Healthcare - regionalhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/fagprosedyrebibliotek-var-healthcare-regionalFagprosedyrebibliotek VAR Healthcare - regionalF
Forvaltning av Microsoft lisenser - regionalhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/forvaltning-av-microsoft-lisenser-regionalForvaltning av Microsoft lisenser - regionalF
Gastrostomiprodukterhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/gastrostomiprodukterGastrostomiprodukterG
Henting og levering av post - UNN HFhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/henting-og-levering-av-post-unn-hfHenting og levering av post - UNN HFH
Hofte- og kneproteser, sement samt trykkspylingssett- regionalhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/hofte-og-kneproteser-sement-samt-trykkspylingssett-regionalHofte- og kneproteser, sement samt trykkspylingssett- regionalH
Håndtverkertjenester for Helgelandssykehuset HFhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/handtverkertjenester-for-helgelandssykehuset-hfHåndtverkertjenester for Helgelandssykehuset HFH
Infusjons- og transfusjonsprodukter - regionalhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/infusjons-og-transfusjonsprodukter-regionalInfusjons- og transfusjonsprodukter - regionalI
Intraokulære linser - regionalhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/intraokulere-linser-regionalIntraokulære linser - regionalI
Journalsystem til bedriftshelsetjenesten https://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/journalsystem-til-bedriftshelsetjenesten-Journalsystem til bedriftshelsetjenesten J
Juridiske tjenesterhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/juridiske-tjenesterJuridiske tjenesterJ
Juridiske tjenester - regionalhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/juridiske-tjenester-regionalJuridiske tjenester - regionalJ
Laboratorie forbruksvarer - regionalhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/laboratorie-forbruksvarer-regionalLaboratorie forbruksvarer - regionalL
Levering av legemidler og handelsvarer - Helgelandssykehuset HFhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/levering-av-legemidler-og-handelsvarer-helgelandssykehuset-hfLevering av legemidler og handelsvarer - Helgelandssykehuset HFL
Marine Diesel (MGO) - Helgelandssykehuset HFhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/marine-diesel-mgo-helgelandssykehuset-hfMarine Diesel (MGO) - Helgelandssykehuset HFM
Medisinsk koderevisjon - regionalhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/medisinsk-koderevisjon-regionalMedisinsk koderevisjon - regionalM
Mobile vakttjenester til Helse Nord IKThttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/mobile-vakttjenester-til-helse-nord-iktMobile vakttjenester til Helse Nord IKTM
Multifunksjons- og enkle defibrillatorer for Universitetssykehuset i Nord-Norge HFhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/multifunksjons-og-enkle-defibrillatorer-for-universitetssykehuset-i-nord-norge-hfMultifunksjons- og enkle defibrillatorer for Universitetssykehuset i Nord-Norge HFM
Operasjonsoppdekking og operasjonsbekledning- regionalhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/operasjonsoppdekking-og-operasjonsbekledning-regionalOperasjonsoppdekking og operasjonsbekledning- regionalO
Osteosyntesemateriell - regionalhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/osteosyntesemateriell-regionalOsteosyntesemateriell - regionalO
PNA glukose (pasientnær analyse av glukose) UNN HFhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/pna-glukose-pasientner-analyse-av-glukose-unn-hfPNA glukose (pasientnær analyse av glukose) UNN HFP
Posttjenester til Helse Nord IKThttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/posttjenester-til-helse-nord-iktPosttjenester til Helse Nord IKTP
Renholdstjenester for kontorlokaler - Finnmarkssykehuset HFhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/renholdstjenester-for-kontorlokaler-finnmarkssykehuset-hfRenholdstjenester for kontorlokaler - Finnmarkssykehuset HFR
Renholdstjenester Pingvinhotellethttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/renholdstjenester-pingvinhotelletRenholdstjenester PingvinhotelletR
Renholdstjenester til Helse Nord IKThttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/renholdstjenester-til-helse-nord-iktRenholdstjenester til Helse Nord IKTR
Respiratorer og utstyrsavhengig forbruksmateriell til Helgelandssykehuset HFhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/respiratorer-og-utstyrsavhengig-forbruksmateriell-til-helgelandssykehuset-hfRespiratorer og utstyrsavhengig forbruksmateriell til Helgelandssykehuset HFR
Sakral nevromodulasjon - Tverr-regionalhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/sakral-nevromodulasjon-tverr-regionalSakral nevromodulasjon - Tverr-regionalS
SPSS lisenser - regionalhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/spss-lisenser-regionalSPSS lisenser - regionalS
Stomiprodukter - regionalhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/stomiprodukter-regionalStomiprodukter - regionalS
Sutur, hudklips, hudklipsfjerner, karstrikk og sårstøtte - regionalhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/sutur-hudklips-hudklipsfjerner-karstrikk-og-sarstotte-regionalSutur, hudklips, hudklipsfjerner, karstrikk og sårstøtte - regionalS
Symantec antivirus, utvidet support - regionalhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/symantec-antivirus-utvidet-support-regionalSymantec antivirus, utvidet support - regionalS
Sårbehandlingsprodukter - regionalhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/sarbehandlingsprodukter-regionalSårbehandlingsprodukter - regionalS
Sårdren og sug, slanger og poser- regionalhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/sardren-og-sug-slanger-og-poser-regionalSårdren og sug, slanger og poser- regionalS
Utstyrsuavhengig forbruksmateriell til diatermi.https://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/utstyrsuavhengig-forbruksmateriell-til-diatermiUtstyrsuavhengig forbruksmateriell til diatermi.U
Utvendig vask av vinduer – UNN HFhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/utvendig-vask-av-vinduer-unn-hfUtvendig vask av vinduer – UNN HFU
Utvikling og drift av nettsider til RVTS Nordhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/utvikling-og-drift-av-nettsider-til-rvts-nordUtvikling og drift av nettsider til RVTS NordU
Vask og leie av tøy - Nordlandssykehuset HFhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/vask-og-leie-av-toy-nordlandssykehuset-hfVask og leie av tøy - Nordlandssykehuset HFV
Vintervedlikehold - regionalhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-nord/vintervedlikehold-regionalVintervedlikehold - regionalV

Fant du det du lette etter?