Avtalen gjelder for Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

Ambulansebåttjeneste i Karlsøy

Avtalen gjelder fra 1. april 2020 til 31. mars 2026, med mulighet for prolongering inntil 4 år.

Avtalen gjelder drift av ambulansebåttjeneste i Karlsøy. Ambulansebåttjenesten er en medisinsk tjeneste, som er integrert i den akuttmedisinske beredskap i Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Hvem er leverandører?

H. Hoel Sjøtransport AS
Kontaktperson: Håkon Hoel, Daglig leder
Telefon: 415 65 339

Produkter på avtale

Døgnkontinuerlig drift av ambulansebåt til ambulansetransport i Karlsøy med oppstart av tjenesten 1. april 2020.

Kontaktpersoner helseforetak

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson: Per-Øivind Sørgård, avdelingsleder ambulanseavdelingen

Dokumenter

Driftsavtale fås ved henvendelse til Sykehusinnkjøp HF v/ avtaleforvaltning divisjon nord avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no​

Slik brukes avtalen

Fartøyet skal rekvireres via AMK - Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral. AMK disponerer, prioriterer og koordinerer tilgjengelige ambulanseressurser. Ved større ulykker eller katastrofer kan båten bli disponert av Hovedredningssentralen for Nord-Norge (HRS) eller av politi og lokal redningssentral (LRS). 

I slike tilfeller betraktes disse oppdragene som en del av den ordinære oppdragsmengden. Rutiner for Karlsøy kommune sin rekvivering av oppdrag gjøres etter avtale med Universitetssykehuset Nord-Norge ​HF og H. Hoel Sjøtransport AS.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

Logg inn (innkjøpsportalen)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (leverandørstatistikk)


Spørsmål eller avvik

Avvik eller reklamasjoner på avtalen registreres i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her.

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no

Har du spørsmål om bruk av avtalen, anmodning om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send epost til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no​.


Fant du det du lette etter?