Gjelder for Finnmarkssykehuset HF

Ambulansebåttjeneste i Vest-Finnmark

Avtalen gjelder fra 1.juni 2020 til 30.mai 2028, med mulighet for prolongering i inntil 2 år.

Avtalen gjelder drift av ambulansebåttjeneste i Vest-Finnmark.

Ambulansebåttjenesten er en medisinsk tjeneste, som er integrert i den akuttmedisinske beredskap i Finnmarkssykehuset.

Hvem er leverandører?

Loppa Legeskyssbåter AS

Kontaktperson Mats Martinsen. 
Telefon: 78 45 88 00.
E-post:
mats@loppalegeskyss.no

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Olaug Fjellseth

avtaleforvalter 
avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no
+47 971 96 763


Kontaktpersoner helseforetak

Finnmarkssykehuset HF
Kontaktperson: Jørgen Nilsen, klinikksjef prehospitale tjenester
Telefon: 909 76 305

Dokumenter

Driftsavtale fås ved henvendelse til Sykehusinnkjøp HF.

Slik brukes avtalen

Fartøyet skal rekvireres via AMK - Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral. AMK disponerer, prioriterer og koordinerer tilgjengelige ambulanseressurser. Ved større ulykker eller katastrofer kan båten bli disponert av Hovedredningssentralen for Nord-Norge (HRS) eller av politi og lokal redningssentral (LRS). I slike tilfeller betraktes disse oppdragene som en del av den ordinære oppdragsmengden.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.


Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik.dn@sykehusinnkjop.no.


Fant du det du lette etter?