Gjelder for Finnmarkssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF

Anestesirekvisita - regional

For delkontrakt 1-22: Avtalen gjelder fra 10.februar 2021 til 9.februar 2023, og er forlenget til 9.februar 2024, kan forlenges med ett år til.

 
For delkontrakt 0.1 og 0.2: Avtalen gjelder fra 20.september 2021 til 20.september 2023, og er forlenget til 20. september 2024, kan forlenges med ett år til.

På vegne av Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF har Sykehusinnkjøp HF fasilitert avtale på levering av anestesirekvisita.​

Hvem er leverandører?

B Braun Medical AS

Kontaktperson: Runi Johansen 
E-postadresse: avtaleforvaltning.no@bbraun.com

Kontaktperson: Jan Stian Haugen, produktfaglig ansvarlig
Telefon: 97 14 58 60​


Kontaktperson: Erlend Lie, produktansvarlig (produktspørsmål)
E-postadresse: erlend.lie@bbraun.com

GM Medical A/S
Kontaktperson: Henrik Nielsen
Telefon: 46 54 55 60
E-post: hn@gm-medical.com

Jacom​​edic AS

Kontaktperson: Morten Øvsteng
Telefon: 41 56 20 63
E-postadresse: morten.ovsteng@jacomedic.no

Ambu AS

Kontaktperson: Henriette Overgaard, avtaleansvarlig
Telefon: 38 02 88 88
E-postadresse: sales.no@ambu.com

Kontaktperson: Tonje Vegard, fagansvarlig
Telefon: 46 42 01 18
E-postadresse: tveg@ambu.com

ConvaTec Norway AS

Kontaktperson: Wenche Strøm-Magnussen
Telefon: 21 09 67 90/ 99 53 30 54
E-postadresse: wenche.strom-magnussen@convatec.com

Timik AS

Kontaktperson: Stine Amdal
Telefon:  92 43 84 08
E-postadresse: stine.amdal@timik.no

Ana2mi AS

Kontaktperson: Kari Nilsen
Telefon: 33 04 80 90/ 91 32 07 04
E-postadresse: kari@ana2mi.no

Abbott Rapid Diagnostics AS

Kontaktperson: Guri Nilsen
Telefon: + 47 24 05 67 26
E-postadresse: Guri.nilsen@abbott.com

Dräger Norge AS

Kontaktperson: David Borge Larsen
Telefon: 92 84 55 03
E-postadresse: david.borgelarsen@draeger.com

Mediplast AS

Kontaktperson: Marit Vee Akselsen, avtaleansvarlig
Telefon: + 47 91 16 18 46
E-postadresse: Marit.vee.akselsen@mediplast.com

Kontaktperson: Julie Sofi Westerberg
Telefon: 41 21 29 39
E-postadresse: julie.sofi.westerberg@mediplast.com

OneMed AS

Kontaktperson: Trond Ole Molden
Telefon: 45 20 59 80
E-postadresse: trond.ole.molden@onemed.com

Normedin AS
Kontaktperson: Lars Petter Rabstad
Telefon: 90 86 51 70
E-postadresse: post@normedin.no

Medtronic Norge AS
Kontaktperson: Elin Olsen
Telefon: + 45 277 97 627
E-postadresse: avtaler@medtronic.com

Puls AS
Kontaktperson: Thomas Engelhart
Telefon: 93 42 10 36
E-postadresse: thomas.engelhart@puls-norge.no

Produkter på avtale

Delkontrakt/ produktgruppe/ leverandør
DelkontraktLeverandør
​0.1 Spinalnåler​​
​B Braun Medical AS
​0.2 Nåler for nerveblokade
​GM Medical AS
1 Epiduralsett
B Braun Medical AS
2 Tuber IJacomedic AS
3 Tuber II
Ambu AS
4 Tuber III
ConvaTec Norway AS
5 Filter anestesiTimik AS
6 Laryngoscop, engangsAna2mi AS
7 Larynxmaske, engangsAmbu AS
8 Larynxmaske, gelbasert m/drenasjeløpJacomedic AS
9 Masker AnestesiJacomedic AS
10 NasopharyngealtuberAbbott Rapid Diagnostics AS
11 Sirkelsystem
Timik AS
12 Slange korrugert Dräger Norge AS
13 SvelgtuberMediplast AS
14 VentilasjonsbagerMediplast AS
15 Intubasjon I
Timik AS
16 Intubasjon IIConvaTec AS - Avsluttes 31.12.22
17 Gastro-/duodenalsonderCardinal Health Norway AS
18 MagesonderNormedin AS
19 EKG ElektroderAmbu AS
20 FoleykateterMedtronic Norge AS
21 StetoskopPuls AS
22 Temperatursensor
Abbott Rapid Diagnostics AS

Kontaktpersoner helseforetak

Finnmarkssykehuset HF

Kontaktperson: Trond Dagfinn Amundsen

 
Kontaktperson: Øyvin Grongstad
E-post: oyvin.grongstad@finnmarkssykehuset.no​

 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Kontaktperson: Anders Karlberg

Nordlandssykehuset HF

Kontaktperson: Ola Ruus
E-post: ola.ruus@nordlandssykehuset.no

Helgelandssykehuset HF 

Kontaktperson: Karl Åsmund Nagelhus
E-post: Karl.Asmund.Nagelhus@helgelandssykehuset.no​

Dokumenter

Utlisting av dokumenter.

Slik brukes avtalen

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med hver leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (Clockwork) mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte Innkjøpsavdelingen.

De avtalene som er inngått tillater utprøving, testing, studier og tilsvarende medisinsk forskningsrelatert virksomhet, med tanke på å finne fram til nyvinninger og innovasjoner som kan bidra til økt kvalitet, forbedret nytte for pasient, lavere kostnader e.l. Det tillates å anskaffe inntil 15% av volum utenfor avtale (og eventuelt også med andre leverandører) for slik virksomhet. For å kunne gjøre dette må det imidlertid først meldes inn som en endring til avtale til Sykehusinnkjøps avtaleforvalter.

Levering direkte til sykehusene skal skje innen maksimum 5 virkedager fra bestilling er mottatt (bestillingsdag=0).

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

Logg inn (innkjøpsportalen)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (leverandørstatistikk)


Har du andre spørsmål til avtalen?

Avvik eller reklamasjoner på avtalen registreres i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her.

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no

Har du spørsmål om bruk av avtalen, anmodning om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send epost til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no​.


 

Fant du det du lette etter?