Gjelder for Finnmarkssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF

Anestesirekvisita - regional

Avtalen gjelder fra 10. februar 2021 til 9.februar 2023, og kan forlenges med inntil to år.

På vegne av Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF har Sykehusinnkjøp HF fasilitert avtale på levering av anestesirekvisita.

Rammeavtalene gjelder for alle foretakene. Implementeringsdato er satt til 08.04.2021, men det er lovlig å handle på avtalene fra signeringsdato.

Hvem er leverandører?

B Braun Medical AS

Kontaktperson: Runi Johansen 
E-postadresse: avtaleforvaltning.no@bbraun.com

Kontaktperson: Erlend Lie, produktansvarlig
E-postadresse: erlend.lie@bbraun.com

Jacomedic AS

Kontaktperson: Morten Øvsteng
Telefon: 41 56 20 63
E-postadresse: morten.ovsteng@jacomedic.no

Ambu AS

Kontaktperson: Henriette Overgaard, avtaleansvarlig
Telefon: 38 02 88 88
E-postadresse: sales.no@ambu.com

Kontaktperson: Tonje Vegard, fagansvarlig
Telefon: 46 42 01 18
E-postadresse: tveg@ambu.com

ConvaTec Norway AS

Kontaktperson: Wenche Strøm-Magnussen
Telefon: 21 09 67 90/ 99 53 30 54
E-postadresse: wenche.strom-magnussen@convatec.com

Timik AS

Kontaktperson: Stine Amdal
Telefon:  92 43 84 08
E-postadresse: stine.amdal@timik.no

Ana2mi AS

Kontaktperson: Kari Nilsen
Telefon: 33 04 80 90/ 91 32 07 04
E-postadresse: kari@ana2mi.no

Abbott Rapid Diagnostics AS

Kontaktperson: Guri Nilsen
Telefon: + 47 24 05 67 26
E-postadresse: Guri.nilsen@abbott.com

Dräger Norge AS

Kontaktperson: David Borge Larsen
Telefon: 92 84 55 03
E-postadresse: david.borgelarsen@draeger.com

Mediplast AS

Kontaktperson: Marit Vee Akselsen, avtaleansvarlig
Telefon: + 47 91 16 18 46
E-postadresse: Marit.vee.akselsen@mediplast.com

Kontaktperson: Julie Sofi Westerberg
Telefon: 41 21 29 39
E-postadresse: julie.sofi.westerberg@mediplast.com

OneMed AS

Kontaktperson: Trond Ole Molden
Telefon: 45 20 59 80
E-postadresse: trond.ole.molden@onemed.com

Normedin AS

Kontaktperson: Lars Petter Rabstad
Telefon: 90 86 51 70
E-postadresse: post@normedin.no

Medtronic Norge AS

Kontaktperson: Mats Aasgaard
Telefon: + 45 267 268 51
E-postadresse: avtaler@medtronic.com

Puls AS

Kontaktperson: Thomas Engelhart
Telefon: 93 42 10 36
E-postadresse: thomas.engelhart@puls-norge.no

Produkter på avtale

Delkontrakt/ produktgruppe/ leverandør
DelkontraktLeverandør
1 EpiduralsettB Braun Medical AS
2 Tuber IJacomedic AS
3 Tuber IIAmbu AS
4 Tuber IIIConvaTec Norway AS
5 Filter anestesiTimik AS
6 Laryngoscop, engangsAna2mi AS
7 Larynxmaske, engangsAmbu AS
8 Larynxmaske, gelbasert m/drenasjeløpJacomedic AS
9 Masker AnestesiJacomedic AS
10 NasopharyngealtuberAbbott Rapid Diagnostics AS
11 Sirkelsystem
Timik AS
12 Slange korrugert Dräger Norge AS
13 SvelgtuberMediplast AS
14 VentilasjonsbagerMediplast AS
15 Intubasjon I
Timik AS
16 Intubasjon IIConvaTec AS
17 Gastro-/duodenalsonderCardinal Health Norway AS
18 MagesonderNormedin AS
19 EKG ElektroderAmbu AS
20 FoleykateterMedtronic Norge AS
21 StetoskopPuls AS
22 Temperatursensor
Abbott Rapid Diagnostics AS

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Olaug Fjellseth

avtaleforvalter 
avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no
+47 971 96 763


Portrett

Veronika Kristin Steensen

Avtaleforvalter 
avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no
+47 952 04 270


Kontaktpersoner helseforetak

Finnmarkssykehuset HF

Trond Dagfinn Amundsen
Trond.Dagfinn.Amundsen@finnmarkssykehuset.no

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Anders Karlberg
anders.karlberg@unn.no

Nordlandssykehuset HF

Ola Ruus
ola.ruus@nordlandssykehuset.no

Helgelandssykehuset HF 

Karl Åsmund Nagelhus
Karl.Asmund.Nagelhus@helgelandssykehuset.no

Dokumenter


Utlisting av dokumenter.

Slik brukes avtalen

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med hver leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (Clockwork) mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte Innkjøpsavdelingen.

De avtalene som er inngått tillater utprøving, testing, studier og tilsvarende medisinsk forskningsrelatert virksomhet, med tanke på å finne fram til nyvinninger og innovasjoner som kan bidra til økt kvalitet, forbedret nytte for pasient, lavere kostnader e.l. Det tillates å anskaffe inntil 15% av volum utenfor avtale (og eventuelt også med andre leverandører) for slik virksomhet. For å kunne gjøre dette må det imidlertid først meldes inn som en endring til avtale til Sykehusinnkjøps avtaleforvalter.

Levering direkte til sykehusene skal skje innen maksimum 5 virkedager fra bestilling er mottatt (bestillingsdag=0).

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

Logg inn (innkjøpsportalen)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (leverandørstatistikk)


Spørsmål eller avvik

Avvik eller reklamasjoner på avtalen registreres i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her.

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende statistikk. Forespørsel sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no


Fant du det du lette etter?