Gjelder for Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Båtberedskap i Vågsfjordområdet, UNN HF Tromsø

Avtalen gjelder fra 1. mars 2021 til 28. februar 2023, med mulighet for forlengelse inntil to år.

Denne avtale er inngått mellom UNN HF v/ Akutt medisinsk klinikk og Redningsselskapet (RS) som omfatter leveransen av Akutt medisinsk Beredskapstjeneste ifm akutt- og hasteoppdrag i områder uten veifast kommunikasjon for UNN HF.​​

Område ”Harstad området-Vågsfjord-Meløyvær m/øyer”. Redningsskøytene inngår i helsetjenestens akuttmedisinske beredskap i vid forstand, og anses som en tilleggsressurs til hovedambulanse ressurser ​lokalt.​​

Hvem er leverandører?​

Redningsselskapet (RS) 
Kontaktperson: Harald Lone
Telefon: 47994709
Epost: harald.lone@rs.no​​​

Produkter på avtale

Tjenesten er en supplerende akutt medisinsk beredskap og omfatter akutt- og hastetransport av ambulansepersonell og pasienter når den lokale primærresursen for pasienter ikke kan benyttes.​​​​​

Fordi fartøyene ikke anses som ambulansebåter blir det i hvert enkelt tilfelle vurdert om kompetent personell og andre medisinske ressurser må følge fartøyet på oppdraget, for å tilfredsstille kravet om forsvarlig helsetjeneste. Ambulansepersonell tar i tillegg med nødvendig utstyr. Når Redningsskøyta skal utføre selve pasienttransporten vil konkret forsvarlighetsvurdering bli foretatt i det enkelte tilfelle.

Oppdragsvolumet er statistisk sett svært begrenset og i størrelsesorden ca. 10 stk/år. Oppdragsgiver anslår at et enkeltoppdrag der båttransport benyttes gjennomsnittlig vil ta ca. 3 timer å gjennomføre.​​​

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Ingrid Sunkai Johnsen

avtaleforvalter 
avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no
+47 936 59 ​609

​Kontaktpersoner helseforetak

Universitetssykehuset Nord-Norge HF​

Kontaktperson: Per-Øivind Sørgård, avdelingsleder
Telefon: 77628113/91604260
Epost: ambulanse@unn.no​​

​​​​​Dokumenter

Driftsavtale fås ved henvendelse til Sykehusinnkjøp HF.​​

Slik brukes avtalen

Alle oppdrag rekvireres etter faglig vurdering av AMK eller ut ifra de behov, som til en hver tid kan oppstå, og fra hvilke fartøy som er nærmest i området.​

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

Logg inn (innkjøpsportalen)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (leverandørstatistikk)


Spørsmål eller avvik

Avvik eller reklamasjoner på avtalen registreres i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her.

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no
Fant du det du lette etter?