Gjelder for alle helseforetak i Helse-Nord RHF

Bekledning, engangs - Regional

Avtalen gjelder fra 1.juni 2020 og fram til 31.mai 2023, med mulighet for prolongering i år til. 

Avtalen gjelder for operasjonsfrakker, bekledning, hodebekledning og operasjonshjelmer. 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset har tiltrådt avtale fra avtalens start. Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF tiltrådte avtalen 1. mars 2021.

Avtalen inneholder også nødvendig opplæring i bruk av produktene. Innhold og omfang av opplæringen skal være organisert på en slik måte at trygg og sikker bruk av produktene ivaretas.

Hvem er leverandører?


3M Norge AS:

Kontaktperson: Torstein Hegland
Telefon: 90771743
epost: thegland@mmm.com

Mediplast AS:
Kontaktperson: Marit Vee Akselsen
Telefon: 32 88 11 00
epost: marit.veeakselsen@mediplast.com

Mølnlycke AS:
Kontaktperson: Per Simonsen
Telefon: 22 70 63 70
epost: per.simonsen@molnlycke.com

OneMed AS:
Kontaktperson: Trond Ole Molden
Telefon: 45205980
epost: trond.ole.molden@onemed.com

Produkter på avtale

Avtalen gjelder for operasjonsfrakker, bekledning, hodebekledning og operasjonshjelmer.

Kontaktpersoner helseforetak


Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson: Anders Karlberg


Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson: Ola Ruus
epost: ola.ruus@nordlandssykehuset.no

Finnmarkssykehuset HF

Kontaktperson: Trond Amundsen
epost: trond.dagfinn.amundsen@finnmarkssykehuset.no

Helgelandssykehuset HF

Kontaktperson: Trygve Aasvik
epost: Trygve.Aasvik@helgelandssykehuset.no

Dokumenter


Utlisting av dokumenter.


Slik brukes avtalen

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (Clockwork) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte Innkjøpsavdelingen.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

Logg inn (innkjøpsportalen)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (leverandørstatistikk)

Spørsmål eller avvik

Avvik eller reklamasjoner på avtalen registreres i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her.

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no

Har du spørsmål om bruk av avtalen, anmodning om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send epost til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no​.

Fant du det du lette etter?