Avtalen gjelder for alle helseforetak i Helse Nord og Helse Midt

Blodprøvetakingsutstyr - regional

Avtalen gjelder fra 1. januar 2018 og er forlenget til 31. desember 2022. 

Avtalen omfatter blodprøvetakingsutstyr til laboratoriene i Helse Nord og Helse Midt.

Hvem er leverandører?

Med-Kjemi AS:
Kontaktperson: Bjørn Ludvigsen
Telefon: 66 76 49 00 / 900 38 155

Becton Dickinson (BD):
Kontaktperson: Michael Steine
Telefon:+47 46 52 92 43

Sarstedt AS:
Kontaktperson: Marte Tøften                         
Telefon:+47 41 48 70 59

VWR International AS:
Kontaktperson: Fredrik Bø Nilsen
Telefon: +47 22 90 00 34 /+47 982 56 320

Produkter på avtale

Produktgrupper:

1. Lansetter til kapillær blodprøvetaking
2. Rør og utstyr til kapillær blodprøvetaking
3. Rør og utstyr til venøs blodprøvetaking, 
4. Kanyler til venøs blodprøvetaking
5. Spesialrør for veneblodprøvetaking
6. Stasebånd, engangs og flergangs

Kontaktpersoner helseforetak

Finnmarkssykehuset HF:
Kontaktperson: Trond Amundsen

Kontaktperson: Øyvin Grongstad
Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
Kontaktperson: Beate Susanne Hafstad

Nordlandssykehuset HF:
Kontaktperson: Ola Ruus

Helgelandssykehuset HF:
K​ontaktperson: Trond Nilsen

Dokumenter

Slik brukes avtalen

Avtalene som er inngått innenfor delområde og avtaleprodukter er en eneavtale med hver leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (Clockwork) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.


Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? 
Send e-post til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik.dn@sykehusinnkjop.no.Fant du det du lette etter?