Gjelder for Finnmarkssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF

Endoskopiske produkter

Avtalen gjelder fra 1.desember 2020 til 30. november  2022, og kan forlenges med inntil to år.

På vegne av foretakene i Helse Nord har Sykehusinnkjøp HF inngått regionale avtaler for levering av Endoskopiske produkter med 11 leverandører innen 56 delområder. 

Hovedregelen er at inngåtte avtaler innenfor hvert delområde er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.  For unntak, se "slik brukes avtalen".

Hvem er leverandører?


Avtalenummer: 23165101

Boston Scientific Nordic AB 

Kontaktperson: Kjell Vangen, Endoscopy Account Manager (Norge)
Telefon: 918 56 010
E-post: kjell.vangen@bsci.com

Kontaktperson: Julie Follingstad/ Clinical sales representative Endoscopy
Telefon: 901 00 308
E-post: Julie.SolborgFollingstad@bsci.com


Avtalenummer: 23165102
Cook Norge AS 

Kontaktperson: Maria Östh/ Enterprise Account Manager                                
Telefon: +46 708 272431
epost: maria.osth@cookmedical.com
 
Kontaktperson: Tomas Bergqvist/ Strategic Account Specialist
Telefon: 231 62 968
epost: tendersservice.scandinavia@cookmedical.com

Kontaktperson: Benjamin Kerr, salgsrepresentant
Telefon: 992 21 815
E-post: Benjamin.Kerr@CookMedical.com

Avtalenummer: 23165103

Endotech AS 

Kontaktperson: Dag Nord/ daglig leder
Telefon: 233 04 920/ 952 42 939
epost: dag@endotech.no

Kontaktperson: Silje Nord Holmer/ Kontroller
Telefon: 233 04 920/ 993 02 868
Epost: silje@endotech.no

Avtalenummer: 23165104

Inclino AS 

Kontaktperson: Nina Gjessing-Bakken/ daglig leder
Telefon:951 71 002
Epost: nina@inclino.no

Avtalenummer: 23165105
InterV Nordic AB

Kontaktperson: Helena Moström/ VD
Telefon: +46 703 217200
Epost: Helena@intervnordic.com/ info@intervnordic.com

Avtalenummer: 23165106
Kebomed AS

Kontaktperson: Kjersti Marceliussen/ anbudskoordinator
Telefon: 970 33 171
Epost: kjma@kebomed.no

Avtalenummer: 23165107
Medtronic Norge AS

Kontaktperson: Elin Olsen/ avtaleforvalter
Telefon: +45 277 97 627
Epost: avtaler@medtronic.com

Kontaktperson: Per Erik Barmen/ produktansvarlig
Telefon: 403 06 055
Epost: pererik.barmen@medtronic.com


Avtalenummer: 23165108
Merit Medical Norway AS 

Kontaktperson: Mai-Brit Sørensen/ Tender and Contract Coordinator
Telefon: 800 11 629
E-post: nordictenders@merit.com

Kontaktperson: Ole Fredrik Myrhaug / Produktspesialist
Telefon: 411 07 100
Epost: olefredrik.myrhaug@merit.com

Kundeservice
Telefon: 800 11 629
Epost: nordics@merit.com

Avtalenummer: 23165109
Olympus AS 

Kontaktperson: Malin Brustad
Telefon: 412 60 919
Epost: malin.brustad@olympus.no

Avtalenummer: 23165110
UpViser AS

Kontaktperson: Tom Schistad
Telefon: 671 15 870
Epost: infono@upviser.com

Avtalenummer: 23165111
Vingmed AS

Kontaktperson: Arne Johnsen/ avd. leder
Telefon: 675 86 080 / 469 40 536
Epost: arne.johnsen@vingmed-as.no

Produkter på avtale


Produktgruppe og -navn                                                             Leverandør
1Stenter, metall, galleEndotech AS
2Stenter, metall, øsofagusEndotech AS
3Stenter, metall, colonEndotech AS
4Stenter, metall, duodenalEndotech AS
5Stenter, plast, og pusher til pankreas og galleBoston Scientific Nordic AB
6Gallestenter, plast, alt-i-ett sett (stent, guiding-kateter og pusher)Olympus Norge AS
8Kanyleringskateter, ERCPKebomed AS
9Papillotomer til kort-wire system, engangsEndotech AS
10Nålekniver, engangsBoston Scientific Nordic AB
11Ekstraksjonsballonger, engangsEndotech AS
12Ekstraksjonskurver, med knuser, engangsBoston Scientific Nordic AB
13Cytologibørster, engangsBoston Scientific Nordic AB
14Guidewire, engangsEndotech AS
15Guidewirelås til ERCP, engangsEndotech AS
16Blokkeballonger, engangsEndotech AS
17Blokkepistoler til sprøyte, flergangsBoston Scientific Nordic AB
18Blokkesprøyter m/manometer til GI traktus, engangsMerit Medical Norway AS
19Akalasiballonger, engangs
Endotech AS
20Punksjonsnåler FNA og FNB til EUS, engangs
Olympus 
Boston
Endotech
Cook
Medtronic
22Spylesonder, engangsInterV Nordic AB
23Spraykateter, engangsInterV Nordic AB
24Biopsitenger, engangsEndotech AS
25Injeksjonsnåler, engangsKebomed AS
26Slynger, engangsEndotech AS
28Reseksjonsutstyr for ESD, inkl. ESROlympus Norge AS
29Hemostase snøreslynger til polyppektomi, engangsOlympus Norge AS
30Hemostaseklips, engangsEndotech AS
31APC-prober, engangsOlympus Norge AS
32Bipolare koagulasjonsprober, engangsOlympus Norge AS
33Koagulasjonstang for hemostase, engangsOlympus Norge AS
34Hemostasepulver/sprayEndotech AS
35Hemostasestrikker, engangsCook Norge AS
36Polyppfangere, engangsKebomed AS
37Polyppnett/kurver, engangsUpViser AS
38Gripetang, fremmedlegeme, engangs og flergangsInterV Nordic AB
40Distale hetter til skop (cap)Endotech AS
41Overtuber til gastroskopiEndotech AS
43Ventilsett til endoskop, engangsVingmed AS
44Biopsiventiler til vannspyling, engangsEndotech AS
45Biteringer, engangsInclino AS
46Slangesett, til vannspyling, engangs
Vingmed
Boston
InterV
Upviser
Endotech
Inclino
Olympus
47Slangesett til vannflaske, engangsBoston Scientific Nordic AB
48Polyppfelle til sugBoston Scientific Nordic AB
50Rensebørster, engangs og flergangsVingmed AS
51Kolon shorts/bukse, engangsEndotech AS
52LøftevæskeInclino AS
53Transportcover til endoskop, engangsBoston Scientific Nordic AB
54Permanent markeringsvæske til slimhinneInclino AS
55Ballongtube til tynntarmsskopOlympus Norge AS
56BlokkepinnerEndotech AS

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Veronika Kristin Steensen

Avtaleforvalter 
avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no
+47 952 04 270


Portrett

Olaug Fjellseth

avtaleforvalter 
avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no
+47 971 96 763


Kontaktpersoner helseforetak

Finnmarkss​​ykehuset
Kontaktperson: Lill Gunn Kivijervi
Telefon: 99499223
Epost: lill-gunn.kivijervi@finnmarkssykehuset.no

Kontaktperson medisinsk poliklinikk:
Anita Gamst
telefon: 99 27 97 86
epost: anita.gamst.hoyen@finnmarkssykehuset.no

Universitetssykehuset Nord-Norge HF:

Kontaktperson innkjøp: Anders Karlberg
Telefon: 776 28 474/ 412 19 863
Epost: Anders.Karlberg@unn.no

Kontakperson dagkirurgien: May Bente Andersen, fagsykepleier
Telefon: 776 69 902
E-post: may-bente.andersen@unn.no

Kontaktperson operasjon: Kjersti Grimsbo, fagsykepleier
E-post: kjersti.grimsbo@unn.no

Kontaktperson gastrolab.: Elisabeth Blomli, seksjonssykepleier
Telefon: 916 96 632
E-post: elisabeth.blomli@unn.no

Nordlandssykehuset HF:
Kontaktperson innkjøp: Ola Ruus
Telefon: 75 57 19 08

Kontaktperson medisinsk poliklinikk i Bodø: Monica Knutsen, enhetsleder

E-post: monica.knutsen@nlsh.no

Kontaktperson operasjon i Bodø: Gry Gaustad, fagansvarlig gastro.
E-post: gry.gaustad@nlsh.no


Helgelandssykehuset HF:
Kontaktperson innkjøp: Maria Rausandaksel
telefon: 48 12 78 56

Kontaktperson kirurgisk poliklinikk Sandnessjøen: Ann Kristin Gaustad Solvang
Telefon: 750 65 201/ 750 65 442
E-post: ann.kristin.gaustad.solvang@helgelandssykehuset.no

Dokumenter

Slik brukes avtalen

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via bestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.


Unntak fra bestemmelsene om eneavtale:


For delområde 20 Punksjonsnåler EUS er det inngått parallelle rammeavtaler med flere leverandører. Valg av leverandør og produkt bindes ikke opp til en bestemt rangering, men vil avhenge av behandlende leges vurdering i hvert enkelt tilfelle. Dette for at sykehuset skal ha en variasjon av produkter tilgjengelig.

Dersom behandlende lege anser flere av produktene som like godt egnede, skal den førsterangerte leverandør velges:

1. Olympus Norge AS
2. Boston Scientific Nordic
3. Endotech AS
4. Cook Norge AS
5. Medtronic Norge AS

For delområde 46 Slangesett til vannspyling (engangs) er det krav til kompatibilitet med eksisterende utstyr. Sykehusene har ulikt utstyr slik at det er inngått avtale med flere leverandører for å sikre kompatibilitet med eksisterende utstyr. Dersom utstyr vurderes som like godt egnet, skal førstrangerte leverandør velges:
1. Vingmed AS
2. Boston Scientific Nordic
3. InterV Nordic
4. UpViser
5. Endotech AS
6. Inclino
7. Olympus Norge AS

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

Logg inn (innkjøpsportalen)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (leverandørstatistikk)


Spørsmål eller avvik

Avvik eller reklamasjoner på avtalen registreres i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her.

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no


Fant du det du lette etter?