Gjelder for Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Ernæringssonder - UNN HF

Avtalen gjelder fra 28. februar 2018 og er forlenget fram til 1. mars 2022.

Avtale gjelder levering av ernæringssonder. Avtalen inneholder også nødvendig opplæring i bruk av produktene. Innhold og omfang av opplæringen skal være organisert på en slik måte at trygg og sikker bruk av produktene ivaretas.

Hvem er leverandører?

KvinTo AS:
Toril Røed
E-post: toril@kvinto.no
Telefon:  982 25 575 

Meda AS: 
Anni Helgedal
E-post: Anni.helgedal.fladaas@mylan.com 
Telefon: 934 63 409

Ecomed Helseprodukter AS:
Hanne Geibrokk
Telefon: 671 37 000

Produkter på avtale

Følgende leverandører er valgt for de ulike produktgruppene: 

Produktgruppe 6: Spesialsonde peg / MEDA AS
Produktgruppe 7: Gastronomiport bolus / MEDA AS
Produktgruppe 8: Gastronomiport knapp / KvinTo AS
Produktgruppe 10.2: Y-adapter rep.kit 20fr / MEDA AS
Produktgruppe 10.4: Opptrekkstrå for medisiner, ENFit / KvinTo AS
Produktgruppe 10.6: Gastronomi, ekstra feste mellom matesett og mellomstykke / KvinTo AS
Produktgruppe 10.6: Målestav / KvinTo AS
Produktgruppe 10.7: Bolus adapter med cross spike til ENFit sondematposer / Ecomed Helseprodukter AS
Produktgruppe 10.9: Mellomstykke, hybrid (EnFit og kateter-tip) Y-kobling / KvinTo AS

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Olaug Fjellseth

avtaleforvalter 
avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no
+47 971 96 763


Kontaktpersoner helseforetak

Kontaktperson: Anders Karlberg, innkjøpskonsulent
Telefon: 77 62 84 74/ 41 21 98 63
Epost: Anders.Karlberg@unn.no

Dokumenter


Slik brukes avtalen

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med hver leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (Clockwork) mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte Innkjøpsavdelingen.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

Logg inn (innkjøpsportalen)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (leverandørstatistikk)

Spørsmål eller avvik

Avvik eller reklamasjoner på avtalen registreres i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her.

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no


Fant du det du lette etter?