Avtalen gjelder for alle helseforetakene i Helse Nord

Fagprosedyrebibliotek VAR Healthcare - regional

Avtalen gjelder fra 29. oktober 2019 og er forlenget fram til 29. oktober 2023

Avtalen gjelder leveranse av web-basert fagprosedyrebibliotek VAR Healthcare for personell i klinisk praksis. Prosedyrebiblioteket består i dag av ca. 400 oppdaterte prosedyrer som angir fremgangsmåte for å utføre en aktivitet eller prosess. Prosedyrene er rikt illustrert og underbygget med kunnskapsoppsummeringer. Søkemotoren sørger for at man raskt finner svar på det man leter etter. Prosedyrebiblioteket overvåker tilfang av ny litteratur kontinuerlig og innholdet i biblioteket oppdateres jevnlig med én hovedversjon ca. en gang i året.

Hvem er leverandører?

Cappelen Damm AS: 

Navn: Ann Kristin Rotegård
Telefon: 41 47 71 13

Navn: Claus Kjærboe Lundholm
Telefon: +45 50 70 04 78Produkter på avtale

Web-basert fagprosedyrebibliotek VAR

​Kontaktpersoner i helseforetak


Helse Nord RHF

Kontaktperson: Jann-Hårek Lillevoll

Telefon: 470 12 324
E-post: Jann-Harek.Reinvik.Lillevoll@helse-nord.no

Dokumenter

Slik brukes avtalen

Det enkelte helseforetaket beslutter selv når VAR skal gjøres tilgjengelige for sine ansatte, og hvordan VAR inntil videre skal benyttes opp mot eksisterende prosedyrer i Docmap. Informasjon om status i det enkelte foretak publiseres på foretakets egne intranettsider.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

Logg inn (innkjøpsportalen)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (leverandørstatistikk)

Spørsmål eller avvik

Avvik eller reklamasjoner på avtalen registreres i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her.

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no

Har du spørsmål om bruk av avtalen, anmodning om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send epost til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no​.Fant du det du lette etter?