Gjelder for Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Juridiske tjenester for UNN HF

Avtalen gjelder fra 17. februar 2020 til 17. februar 2022, med mulighet for prolongering  i inntil 2 år.

​Rammeavtalen gjelder generell juridisk bistand  for Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Hvem er leverandører?

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS:
Kontaktperson: Anders Thue
Telefon: 909 33069


Produkter på avtale

  • Juridisk rådgivning, både i enkeltspørsmål og større utredningsarbeid. 
  • Kvalitetssikring. 
  • Bistand i eventuelle klage- og/eller tvistesaker, herunder forhandlinger og prosedyre. 
  • Kurs, konferanser, seminarer og lignende. 
  • Tett samarbeid mellom foretaket og leverandøren ved behov. 
  • Bistand og støtte i compliancearbeid. 

Med spesiell vekt på følgende juridiske rettsområder: 
A) Entrepriserett, fast eiendoms rettsforhold og generell kontraktsrett 
B) Offentlige anskaffelser 
C) Arbeidsrett og pensjonsrett 
D) Helserett 
E) Immaterialrett og rettsforhold knyttet til forskning og innovasjon (herunder spørsmål knyttet til kommersialisering, rettigheter og nasjonale og internasjonale avtaler om forskningssamarbeid) 
F) Personvernrett og informasjonssikkerhet 
G) Selskapsrett (foretaksrett), samt skatt- og avgiftsrett, begge med fokus på helsesektoren 
H) Generell forvaltningsrett 

Rammeavtalen omfatter ikke bistand i forbindelse med varslingssaker etter Arbeidsmiljøloven eller granskningssaker. 


Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Olaug Fjellseth

avtaleforvalter 
avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no
+47 971 96 763


Kontaktpersoner helseforetak

Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
Kontaktperson: Tora Hamnes, foretaksadvokat

Kontaktperson: Marit Johansen 

Dokumenter


Slik brukes avtalen

Ved bestilling av juridiske tjenester skal Bilag 6 – «Bestilling av juridisk bistand UNN HF» benyttes. Kunden må i bestillingsanmodningen oppgi hvilken stillingskategori ønsket ressurs bør ha (advokatfullmektig, advokat/senioradvokat, partner). Timespris for hver stillingskategori og for hhv. hel- og halvdagskurs fremkommer av prisskjemaet. Det er kun nivå 0 til 2 samt Foretaksadvokaten ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF som kan iverksette bestilling med mindre annet er avtalt. 

Simonsen Vogt Wiig sine kontaktpersoner innenfor rettsområde A-H fremgår av avtalens Bilag 7 – «Kontaktpersoner». Det er kontaktpersonen som er ansvarlig for å tildele ressurser på det enkelte oppdrag (avrop). Dersom kontaktpersonen endres i løpet av kontraktsperioden skal Kunden og leverandøren sammen komme frem til ny kontaktperson innenfor det aktuelle rettsområdet. Kunden skal kunne velge hvilken ressurs som skal utføre det enkelte oppdrag, alternativt hvilken stillingskategori utførende ressurs skal ha.


Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

   

Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post 

   avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.


Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til 

   avvik.dn@sykehusinnkjop.no.

Fant du det du lette etter?