Gjelder for FIN HF, HSYK HF, HN IKT og Sykehusapotek Nord

Juridiske tjenester - regional

Rammeavtalen gjelder fra 1. mars 2020 til 1. mars 2023, med mulighet for prolongering i inntil 1 år.

På vegne av Finnmarkssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF, Helse Nord IKT og Sykehusapotek Nord HF har Sykehusinnkjøp HF inngått regional rammeavtale for juridiske tjenester.

Hvem er leverandører?

Kluge Advokatfirma AS (delkontrakt 1)
Kontaktperson: Steffen Asmundsson 
Telefon: 93025490


Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS (delkontrakt 2)
Kontaktperson: Tor Stokke, partner/advokat
Telefon: 93211581

Produkter på avtale

Rammeavtalene gjelder generell juridisk bistand i form av: 
  • Juridisk rådgivning, både i enkeltspørsmål og større utredningsarbeid. 
  • Kvalitetssikring.
  • Bistand i eventuelle klage- og/eller tvistesaker, herunder forhandlinger og prosedyre. 
  • Kurs, konferanser, seminarer og lignende. 
  • Tett samarbeid mellom foretaket og leverandøren ved behov. 
  • Bistand og støtte i compliancearbeid. 

Og med spesiell vekt på følgende juridiske rettsområder: 
A) Kontraktsrett
B) Arbeidsrett og pensjonsrett
C) Offentlig anskaffelser
D) Entrepriserett, fast eiendoms rettsforhold og generell kontraktsrett
E) Immaterialrett, rettsforhold knyttet til forskning (herunder spørsmål knyttet til kommersialisering, rettigheter og forskningsavtaler nasjonalt og internasjonalt) 
F) IKT- og teknologirett 
G) Personvern og informasjonssikkerhet
H) Helserett

Delkontrakt 1 omfatter rettsområde ABCDH​ (Kluge Advokatfirma AS). Delkontrakt 2 omfatter rettsområde EFG (Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS​)

I tillegg til tjenestetypene ovenfor skal leverandørene kunne tilby internopplæring/-kurs for ansatte hos Kunden innenfor nevnte rettsområder, samt kunne tilby hospitering hos leverandør på forespørsel.

Rammeavtalene omfatter ikke oppdrag som varslingskanal i forbindelse med varslingssaker etter Arbeidsmiljøloven. Oppdragsgiver kan benytte valgte leverandører for ordinær juridisk rådgivning i forbindelse med varslingssaker. Oppdragsgiver står likevel fritt til å velge annen leverandør dersom ønskelig tilknyttet varslingssaker. Anskaffelsen omfatter ikke granskninger av Kunden.

Sykehusinnkjøp HF divisjon nord har p.t. ikke egen løsning som kan benyttes av kunden til innlogging for prisinformasjon, men får å få dette kan avtaleforvaltning i Sykehusinnkjøp kontaktes. 

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Olaug Fjellseth

avtaleforvalter 
avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no
+47 971 96 763


Kontaktpersoner helseforetak

Finnmarkssykehuset HF
Kontaktperson: Gaute Opdahl Hansen, juridisk rådgiver

Epost: Gaute.Opdahl.Hansen@finnmarkssykehuset.no 

Helgelandssykehuset HF
Kontaktperson: Maria S. Rausandaksel, innkjøpsleder
Telefon: 481 27856

Helse Nord IKT
Kontaktperson: Elin P. Kvitberg, foretaksjurist og leder juridisk enhet 
Telefon: 406 39982

Sykehusapotek Nord HF
Kontaktperson: Helge Pettersen, ​administrerende direktør
Telefon: 48162225

Dokumenter

Slik brukes avtalen

Ved bestilling av juridiske tjenester skal kontaktperson for ditt HF benyttes. Kontaktpersonene fremgår av rammeavtalenes Bilag 1-6. Kunden må i bestillingsanmodningen oppgi hvilken stillingskategori ønsket ressurs bør ha (advokatfullmektig, advokat/senioradvokat, partner). Bestillingsanmodning kan gjøres pr. telefon, e-post til kontaktperson eller ved å fylle ut Bilag 7 – «Bestilling av juridisk bistand».

Kluge og Simonsen Vogt Wiig sine kontaktpersoner innenfor rettsområde A-H fremgår av rammeavtalenes Bilag 1-6. Det er kontaktpersonen som er ansvarlig for å tildele ressurser på det enkelte oppdrag (avrop). Dersom kontaktpersonen endres i løpet av kontraktsperioden skal Kunden og leverandøren sammen komme frem til ny kontaktperson innenfor det aktuelle rettsområdet. Kunden skal kunne velge hvilken ressurs som skal utføre det enkelte oppdrag, alternativt hvilken stillingskategori utførende ressurs skal ha.

Timespris for hver stillingskategori fremkommer av prisskjemaet (bilag 10). Hel- og halvdagskurs er priset som opsjon. 

Brukerne av avtalen skal avklare eventuell bestilling av juridiske tjenester med kontaktperson for sitt HF før bestillingen iverksettes med mindre annet er avtalt.  

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

Logg inn (innkjøpsportalen)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (leverandørstatistikk)

Spørsmål eller avvik

Avvik eller reklamasjoner på avtalen registreres i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her.

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende statistikk. Forespørsel sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no


Fant du det du lette etter?