Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Kompetansehevende kurs innen spiseforstyrrelser - UNN HF

Avtalen gjelder fra 1. februar 2021 til 1. februar 2023, med mulighet for forlengelse i inntil 2 år.

På vegne av Universitetssykehuset Nord-Norge HF har Sykehusinnkjøp HF inngått avtale på levering av Kompetansehevende kurs innen spiseforstyrrelser for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten.

Nye nasjonale retningslinjer fastslår at det skal gis kompetanse innen metodikken Kognitiv terapi ved spiseforstyrrelser, kalt CBT-E.

Hvem er leverandører?

Det er inngått avtale med en leverandør på dette området. Følgende leverandør er valgt:

Asle Halvorsen, psykolog
asle.halvorsen@helse-bergen.no

Produkter på avtale

Kompetansehevende kurs innen spiseforstyrrelser for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten inneholder flere dagers undervisning, heldagsveiledninger, veiledning i grupper og oppfølgningssamling. Kursets varighet er ca. 15 måneder pr. gjennomføring.

Kontaktpersoner helseforetak

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Kontaktperson: 
Mariann Sundstrøm, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling BUPA , 
Barne- og ungdomsklinikken BUK

E-post: Mariann.sundstrom@unn.no

Dokumenter

Ved behov for mer utfyllende informasjon om avtalen, kontaktes avtaleforvaltning i Sykehusinnkjøp HF.

Slik brukes avtalen

For nærmere informasjon om kurset og eventuell påmelding, ta kontakt med kontaktperson i helseforetaket.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

Logg inn (innkjøpsportalen)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (leverandørstatistikk)


Spørsmål eller avvik

Avvik eller reklamasjoner på avtalen registreres i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her.

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no

Har du spørsmål om bruk av avtalen, anmodning om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send epost til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no​.


Fant du det du lette etter?