Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Kompetansehevende kurs innen spiseforstyrrelser - UNN HF

Avtalen gjelder fra 1. februar 2021 til  1. februar 2023, med mulighet for forlengelse i inntil 2 år.

På vegne av Universitetssykehuset Nord-Norge HF har Sykehusinnkjøp HF inngått avtale på levering av Kompetansehevende kurs innen spiseforstyrrelser for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten.

Nye nasjonale retningslinjer fastslår at det skal gis kompetanse innen metodikken Kognitiv terapi ved spiseforstyrrelser, kalt CBT-E.

Hvem er leverandører?

Det er inngått avtale med en leverandør på dette området. Følgende leverandør er valgt:

Asle Halvorsen, psykolog
asle.halvorsen@helse-bergen.no

Produkter på avtale

Kompetansehevende kurs innen spiseforstyrrelser for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten inneholder flere dagers undervisning, heldagsveiledninger, veiledning i grupper og oppfølgningssamling. Kursets varighet er ca. 15 måneder pr. gjennomføring.

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Olaug Fjellseth

avtaleforvalter 
avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no
+47 971 96 763


Kontaktpersoner helseforetak

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Mariann Sundstrøm 
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling BUPA 
Barne- og ungdomsklinikken BUK
+47 777 55 753
Mariann.sundstrom@unn.no

Dokumenter

Ved behov for mer utfyllende informasjon om avtalen, kontaktes avtaleforvaltning i Sykehusinnkjøp HF.

Slik brukes avtalen

For nærmere informasjon om kurset og eventuell påmelding, ta kontakt med kontaktperson i helseforetaket.

Innlogging for brukere og leverandører


For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.


Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post
   avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Spørsmål eller avvik


Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.


Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til
   avvik.dn@sykehusinnkjop.no.

Fant du det du lette etter?