Avtalen gjelder for Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Multifunksjons- og enkle defibrillatorer - UNN HF

Avtalen gjelder fra 1.februar 2018 og er forlenget fram til 31. januar 2022.

Avtalen gjelder leveranse av multifunksjons- og enkle defibrillatorer med tilhørende forbruksmateriell.

Hvem er leverandører?

Medidyne AS
Kontaktperson: Frode Netskar
Telefon: 67 53 01 40
Epost: info@medidyne.no

Prometheus Medical Nordic AS
Kontaktperson: Nils Petter Overland
Telefon 91 31 43 50
Epost: nilspo@safeguardmedical.com

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Olaug Fjellseth

avtaleforvalter 
avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no
+47 971 96 763


Kontaktperson helseforetak

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Kontaktperson: Anders Karlberg, innkjøpskonsulent
Telefon: 41219863 
Epost: anders.karlberg@unn.no

Dokumenter

Driftsavtale fås ved henvendelse til Sykehusinnkjøp HF. 

Slik brukes avtalen

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med hver leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. 

Innkjøpsavdelingen gjør bestilling via eget bestillingssystem (Clockwork) opp mot hver enkelt leverandør. Enkelte forbruksartikler til defibrillatorene er lagret hos Sentralforsyningen, ikke lagerførte produkter skal bestilles via Innkjøpsavdelingen.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

Logg inn (innkjøpsportalen)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (leverandørstatistikk)

Spørsmål eller avvik

Avvik eller reklamasjoner på avtalen registreres i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her.

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no


Fant du det du lette etter?