Gjelder for alle helseforetak i Helse-Nord RHF

Oppdekkingssett og operasjonsoppdekking

Avtalen gjelder fra 1. mars 2021 og er prolongert til 29.02.2024, med mulighet for forlengelse for ett år til.

På vegne av Finnmarkssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF har Sykehusinnkjøp HF inngått avtale på levering av Oppdekkingssett og operasjonsoppdekking. 

Hvem er leverandører?

OneMed AS

Kontaktperson: Trond Ole Molden
Tlf: 45205980
Epost: ​trond.ole.molden@onemed.com

Mölnlycke AS

Kontaktperson: Jørund Estenstad
Tlf: 90530392
Epost: jorund.estenstad@molnlycke.com

Mediplast AS

Kontaktperson: Marit Vee Akselsen
Tlf: 91161846
Epost: Marit.vee.akselsen@mediplast.no

3M Norge AS

Kontaktperson: Torstein Hegland
Tlf: 90771743
Epost: thegland@mmm.com


Modul Nordic AS

Kontaktperson: Lars Erik Stensvehagen 
Tlf: 62547110
Epost: Lars.erik@modulnordic.no

B. Braun Medical AS

Kontaktperson: Glenn Knutsen
Tlf: 9834600
Epost: Glenn.knutsen@bbraun.com

Produkter på avtale

Produkter på avtale
DelkonkurranseLeverandør
1 Oppdekkingssett Angio OneMed AS
2 Oppdekkingssett DentalOneMed AS
3 Oppdekkingssett GynekologiMølnlycke AS
4 Oppdekkingssett Hånd- og fotMediplast AS
5 Oppdekkingssett PediatriMediplast AS
6 Oppdekkingssett TURMølnlycke AS
7 Oppdekkingssett UniversalMølnlycke AS
8 Oppdekkingssett VertikalMølnlycke AS
9 Oppdekkingssett ØNHMølnlycke AS
10 Oppdekkingsset Kne-artroskopiMølnlycke AS
11 Oppdekkingssett ØyeMølnlycke AS
13 Oppdekkingssett KateteriseringMediplast AS
14 Oppdekkingssett SårskifteMediplast AS
15 Oppdekkingssett SuturfjerningMediplast AS
16 Oppdekkingssett Suturfjerning m/engangsinstrumenterOneMed AS
17 Oppdekkingssett Vaskesett Mediplast AS
18.1 Diverse oppdekkingsprodukterMølnlycke AS
18.2 Antimikrobielle produkter3M Norge AS
18.3 Transparente produkterMediplast AS
18.4 Diverse laken del 1OneMed AS
19 InstrumenttildekkingModul Nordic AS
20 Kompresser/tupfereOneMed AS
21.1 Kniv/nåleboksMediplast AS
21.2 Torniquebind Mediplast AS
21.4 Skalpeller og knivbladB. Braun Medical AS
21.6 Slangeholder Mediplast AS
21.7 Sug/diatermipose Mølnlycke AS
21.8 Diverse poser Mølnlycke AS
21.10 Bolle Mediplast AS
21.13 BabyhåndkleMediplast AS
21.14 Annet usterilMediplast AS

Kontaktpersoner helseforetak

Helgelandssykehuset HF

Kontaktperson: Karl Åsmund Nagelhus
Epost: Karl.Asmund.Nagelhus@helgelandssykehuset.no

Nordlandssykehuset HF

Kontaktperson: Ola Ruus
Epost: Ola.Ruus@nordlandssykehuset.no

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Kontaktperson: Anders Kalberg
Epost: Anders.Karlberg@unn.no

Finnmarkssykehuset HF

Kontaktperson: Trond Amundsen
Epost: Trond.Dagfinn.Amundsen@finnmarkssykehuset.no


Kontaktperson: ​Øyvin Grongstad
Epost: Oyvin.Grongstad@finnmarkssykehuset.no

Dokumenter

Slik brukes avtalen

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med hver leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (Clockwork) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte Innkjøpsavdelingen.

Bestilling av Oppdekkingssett og operasjonsoppdekking:

  • Kunden forpliktes kun av gyldig bestilling.
  • Dersom Leverandøren forstår eller har grunn til å anta at leveransen blir forsinket, skal Leverandøren uten ugrunnet opphold underrette Kunden om dette skriftlig. Unnlatt underretning avskjærer Leverandøren fra å påberope seg force majeure som begrunnelse for forsinkelsen.
  • Leverandøren skal oversende ordrebekreftelse til Kunden straks bestilling er mottatt, med akseptert leveranse i henhold til bestilling.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

Logg inn (innkjøpsportalen)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (leverandørstatistikk)


Spørsmål eller avvik

Avvik eller reklamasjoner på avtalen registreres i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her.

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no

Har du spørsmål om bruk av avtalen, anmodning om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send epost til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no​.


Fant du det du lette etter?