Avtalen gjelder for Helse-Nord RHF

Prosedyrepakker - regional

Avtalen gjelder fra 1. mars 2021 til 28. februar 2023, med mulighet for forlengelse i inntil 2 år.

Delområde 11 Røntgen med Merit Medical AS er forlenget til 31.10.23, og avsluttes deretter i sin helhet.

Rammeavtalen omfatter prosedyrepakker innen følgende fagfelt:

 1. Ortopedi
 2. Øre-nese-hals
 3. Generell kirurgi
 4. Urologi/endokrin
 5. Robot
 6. Nevrokirurgi
 7. Kard.lab
 8. Thorax
 9. Pol.klin.
 10. Øyekirurgi
 11. Røntgen 

Hvem er leverandører?

Delområde: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 og 10:

Mölnlycke Health Care AS 

Kontaktpersoner: Jørund Estenstad, key account manager
Telefon: 22 70 63 70/ 90 53 03 92
Epost: Jorund.Estenstad@molnlycke.com

Delområde 7:

Vingmed AS

Kontaktperson: Wibeche Andreassen, avdelingsleder
Telefon 913 16 797
Epost: wibeche.andreassen@vingmed-as.no

Delområde 11:

Merit Medical Norway AS 

Kontaktperson: Bernt Harald Berntzen, salgsrepresentant
Telefon: 928 85 528
Epost: berntharald.berntzen@merit.com

Kontaktpersoner kundeservice: Michael Frisk og Henna Mattila
Telefon: 800 11 629
Epost: nordics@merit.com

Produkter på avtale

For nærmere spesifikasjon av innhold i den enkelte prosedyrepakke ta kontakt med kontaktpersoner i helseforetak eller avtaleforvaltning i Sykehusinnkjøp HF, divisjon nord avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no

​​Kontaktpersoner helseforetak

Finnmarkssykehuset HF

Kontaktperson: Trond Amundsen
Telefon: 789 69 929
E-post: Trond.Dagfinn.Amundsen@finnmarkssykehuset.no

Kontaktperson: Øyvin Grongstad
Telefon: 906 03 041
E-post: Oyvin.Grongstad@finnmarkssykehuset.no​

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Kontaktperson: Anders Karlberg
Telefon:77 62 84 74
E-post: Anders.Karlberg@unn.no

Nordlandssykehuset HF

Kontaktperson: Ola Ruus

Telefon: 75 57 19 08
E-post: Ola.Ruus@nordlandssykehuset.no

Helgelandssykehuset HF

Kontaktperson: Karl Åsmund Nagelhus
Telefon: 751 38 212 /907 34 057 
E-post: Karl.Asmund.Nagelhus@helgelandssykehuset.no

Dokumenter

Utlisting av dokumenter.

Slik brukes avtalen

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med hver leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (Clockwork) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte Innkjøpsavdelingen.

Bestilling prosedyrepakker

 • Kunden forpliktes kun av gyldig bestilling.
 • Dersom Leverandøren forstår eller har grunn til å anta at leveransen blir forsinket, skal Leverandøren uten ugrunnet opphold underrette Kunden om dette skriftlig. Unnlatt underretning avskjærer Leverandøren fra å påberope seg force majeure som begrunnelse for forsinkelsen.
 • Leverandøren skal oversende ordrebekreftelse til Kunden straks bestilling er mottatt, med akseptert leveranse i henhold til bestilling.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

Logg inn (innkjøpsportalen)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (leverandørstatistikk)

Spørsmål eller avvik

Avvik eller reklamasjoner på avtalen registreres i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her.

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no

Har du spørsmål om bruk av avtalen, anmodning om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send epost til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no​.

Fant du det du lette etter?