Renholdstjenester for kontorlokaler - Finnmarkssykehuset HF

Avtalen gjelder fra 10. desember 2018 og er forlenget til 31. desember 2021, med mulighet for prolongering i inntil ett år til.

Avtalen gjelder levering av renholdstjenester i kontorlokaler leide kontorlokaler som utgjør en del av 1. etg.  Kirkenes Sykehus Eiendom AS.

Opsjonen løses ut ved skriftlig varsel til leverandøren, senest 3 – tre - måneder før utløpet av avtaleperioden.

Hvem er leverandører?

Toma Barensrent AS er valgt som leverandør.

Kontaktperson: Siv Espelid
Telefon: 922 52 125
E-post: siv@toma.no

Produkter på avtale

Avtalen omhandler renholdstjenester i kontorlokaler for Finnmarkssykehuset HF, i leielokaler som utgjør en del av 1. etasje i Kirkenes Sykehus Eiendom AS, Dr. Palmstrøms vei 15, 9000 Kirkenes.

Tjenesten gjelder levering av renholdstjenester med tilhørende oppgaver:

Daglig rengjøring inkludert rengjøringsmidler 
Rundvask av lokaler inkludert vedlikehold av gulv, innvendig vindusvask og rens av møbler 

Avtalte priser justeres fast en gang pr. år, første gang 10.12.2019, i samsvar med konsumprisindeks.  

Oppdragsgiver kan be om endring av renholdsareal og /eller renholdsfrekvenser, dersom det saklig grunnlag for dette.  Utvidelse av areal eller frekvens gir rett til forholdsmessig justering av pris. 

Rengjøringsmidler oppfyller kravene til miljømerking. Med miljømerking av rengjøringsmidler menes produkter som enten er miljømerket Svanen, Blomsten eller tilsvarende miljømerke fra godkjente miljømerkeordninger.

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

​Olaug Fjellseth

avtaleforvalter 
avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no

Kontaktpersoner helseforetak

Sigrid S. Jensen  
Telefon: 789 75 022 / Mobilnr. 986 80 740
E-post: sigrid.jensen@finnmarkssykehuset.no 

Dokumenter


Slik brukes avtalen

Finnmarkssykehuset HF, Kirkenes avtaler oppstartsmøte med Toma Barensrent AS og bruker renholdsplan for gjennomgang av renhold og kontroll.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

Logg inn (innkjøpsportalen)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (leverandørstatistikk)

Spørsmål eller avvik

Avvik eller reklamasjoner på avtalen registreres i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her.

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no

Har du spørsmål om bruk av avtalen, anmodning om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send epost til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no​.

Fant du det du lette etter?