GJELDER FOR FINNMARKSSYKEHUSET HF, UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF, NORDLANDSSYKEHUSET HF OG HELGELANDSSYKEHUSET HF

Røntgen forbruksmateriell

Avtalen gjelder fra 1. desember 2021 til 30. november 2023 og kan forlenges med inntil to år.

På vegne av foretakene i Helse Nord har Sykehusinnkjøp inngått avtale for levering Forbruksmateriell Røntgen med 20 leverandører innen 80 delområder. Avtalen gjelder for Finnmarkssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helgelandssykehuset HF. Nordlandssykehuset HF vil tiltre noen av produktområdene ved avtalestart. Øvrige områder vil først kunne tiltres som opsjon fra og med 01.12.2022. 

For noen delkonkurranser er det lagt inn en mulighet for parallelle rammeavtaler med tildeling til 1-3 leverandører. Begrunnelsen for dette er å sikre god dekning av ulike produkttyper og størrelser som det er behov for. Det er i tillegg inngått avtale om konsignasjonslager. Dette gjelder for 4 delområder.  


Hvem er leverandører?

Opplisting av leverandører med kontaktinformasjon finner dere i vedlegg her

Produkter på avtale

Rammeavtalen Forbruksmateriell Røntgen er inngått med 20 leverandører innen 80 delområder. På grunn av det store omfanget av avtalen finner dere en egen oversikt over delavtalene i et eget dokument her 

Nordlandssykehuset HF tiltrer disse avtalene 1. desember 2021:

Delkonkurranse 4 –   Punksjonsnåler
Delkonkurranse 14 – Pasientsett til CALMED (CT 14000)
Delkonkurranse 16 -  Drenasjekatetere Galle Seldingerteknikk
Delkonkurranse 26 – Ultralydgel
Delkonkurranse 31 – Coil pusher makro
Delkonkurranse 32 – Makrocoiler 0.035
Delkonkurranse 34 – Microcoiler 0.018 avtakbare  
Delkonkurranse 46 – Styrbare introdusere 
Delkonkurranse 65 – Trombolysekatetere


Resterede produkområdere finnes allerede på egen avtale for Nordlandssykehuset HF

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp


Portrett

Veronika Kristin Steensen

Avtaleforvalter 
avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no
+47 952 04 270Kontaktpersoner helseforetak

Finnmarkssykehuset HF
Kontaktperson: Lill-Gunn Kivijervi 
Telefon: 78 42 10 00

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson: Christi Parker Aune 
Telefon: 77 62 60 00 / 77 66 91 35

Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson: Ola Ruus
Telefon: 75 53 40 00 /+4775571908

Helgelandssykehuset HF
Kontaktperson: Karl Åsmund Nagelhus
Telefon: +47 751 38 212 /907 34 057  

Dokumenter


Slik brukes avtalen

Hovedregelen er at avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.


Ved parallelle rammeavtaler vil det bli inngått avtale med inntil 3 leverandører. Den konkrete vurderingen vil være avhengig av tilbudenes sammensetning og en helhetsvurdering av kostnader, produktegenskaper og behov. Der det ikke er mulig å evaluere deltilbudet i sin helhet forbeholder vi oss retten til å tildele ned på varelinjenivå. 

Leverandørene vil bli rangert etter plassering i konkurransen, hvor den høyest rangerte leverandør blir å anse som hovedleverandør. De to leverandørene med lavere rangering enn hovedleverandør vil bli leverandør 2 og 3. 

Omsetningen fordeles etter en prioritering hvor hovedleverandør benyttes først osv. Dette betyr at fordeling av kjøp (avrop) som hovedregel skal skje med den leverandør som er rangert som den høyeste. Leverandør 2 og 3 må i utgangspunktet påregne et lavt omfang. Unntak fra dette kan gjøres i følgende tilfeller, og da hos den høyest rangerte tilbyderen hvor unntaket ikke kommer til anvendelse: 
Særskilte medisinskfaglige vurderinger fra behandlende lege som tilsier at produkt fra lavere rangert leverandør er bedre egnet for den aktuelle prosedyre/indikasjon/pasient. 
Overfor rangerte leverandør ikke kan levere produktet(ene) eller levere innen avtalefestet tid. Med levere produktene menes også dersom leverandør ikke tilbyr den aktuelle størrelsen etterspurt i referanselinjen, og leverandører rangert under tilbyr disse. 
Ved studier og utprøving av produkter, begrenset oppad til 20% årlig volum. Dette kan omfatte produkter med lavere rangering eller produkter som ikke er omfattet av rammeavtalen. 
Unntaket besluttes av det ansvarlige fagpersonale på avdeling hvor produktet anvendes. 

Dersom det i løpet av avtaleperioden blir publisert leverandøruavhengige, vitenskapelige studier som viser at tilbudt produkt fra en leverandør ikke lenger er anbefalt brukt, vil rangeringen kunne endre seg. Leverandøren vil varsles på forhånd og gis mulighet til å komme inn på avtalen igjen dersom det kan tilbys et akseptabelt erstatningsprodukt.Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

Logg inn (innkjøpsportalen)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (leverandørstatistikk)


Spørsmål eller avvik

Avvik eller reklamasjoner på avtalen registreres i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her.

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no


Fant du det du lette etter?