Gjelder for alle foretakene i Helse Nord

Utstyrsuavhengig forbruksmateriell til diatermi.

Avtalen gjelder fra 01.09.2020 til 31.08.2022, med mulighet for prolongering i inntil 1+1 år.

På vegne av Finnmarkssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF har Sykehusinnkjøp HF inngått avtale på levering av utstyrsuavhengig forbruksmateriell til diatermi.

Hvem er leverandører?

Medero AS
Telefon: 45 22 76 71
E-postadresse: andre@medero.no 
Kontaktperson: Andre’ Vasenden

3M Norge AS
Telefon: 907 71 743
Kontaktperson: Torstein Hegland
E-postadresse: thegland@mmm.com 

Olympus AS
Telefon: 41 26 09 19
Kontaktperson: Malin Brustad
E-postadresse: malin.brustad@olympus.no

Endotech AS
Telefon: 233 04920 
Kontaktperson: Dag Nord 
E-postadresse: dag@endotech.no  

Modul Nordic AS
Telefon: 977 23950
Kontaktperson: Lars Erik Stensvehagen
E-postadresse: lars.erik@modulnordic.no   

Produkter på avtale

Avtalen er delt opp i syv ulike delområder.

Deltilbud 1 - Monopolar diatermipenn, engangs og flergangs, med tilbehør.
Leverandør: Medero AS

Deltilbud 2 - Diatermiplater med splitt, med og uten premontert kabel
Leverandør: 3M Norge AS

Deltilbud 3 - Diatermiplater med splitt, for barn/nyfødte/premature med premontert kabel
Leverandør: Olympus AS

Deltilbud 4 - Diatermiplater med splitt til bruk på pasienter som kjøles ned, med og uten premontert kabel
Leverandør: Modul Nordic AS

Deltilbud 5 - Bipolare pinsetter og kabler, flergangs
Leverandør: Endotech AS

Deltilbud 6 - Bipolare pinsetter, engangs, med premontert kabel
Leverandør: Medero AS

Deltilbud 7 - Diatermilaken og flergangskabel
Leverandør: Endotech AS

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Her legger vi inn prosjektleder og avtaleforvalter.

Portrett

Veronika Kristin Steensen

Avtaleforvalter 
veronika.kristin.steensen@sykehusinnkjop.no
+47 952 04 270


Kontaktpersoner helseforetak

Helgelandssykehuset HF:
Karl Åsmund Nagelhus
Karl.Asmund.Nagelhus@helgelandssykehuset.no
Tlf: +47 751 38 212  /907 34 057 

Nordlandssykehuset HF:
Ola Ruus
Ola.Ruus@nordlandssykehuset.no
+4775571908

Finnmarkssykehuset HF:
Eve Kristin Remmen,
Eve.Kristin.Remmen@finnmarkssykehuset.no
(inntil 30.09.2020)
Fra 01.10.2020: Glenn Sigurdsen.

Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
Anders Kalberg
Anders.Karlberg@unn.no
Tlf 77 62 84 74

Dokumenter


Slik brukes avtalen

Bestilling utstyrsuavhengig forbruksmateriell
• Kunden forpliktes kun av gyldig bestilling.
• Dersom Leverandøren forstår eller har grunn til å anta at leveransen blir forsinket, skal Leverandøren uten ugrunnet opphold underrette Kunden om dette skriftlig. Unnlatt underretning avskjærer Leverandøren fra å påberope seg force majeure som begrunnelse for forsinkelsen.
• Leverandøren skal oversende ordrebekreftelse til Kunden straks bestilling er mottatt, med akseptert leveranse i henhold til bestilling.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.


Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik.dn@sykehusinnkjop.no.

Fant du det du lette etter?