Avtaler for Helse Sør-Øst

Sykehusinnkjøp HF, divisjon sør-øst, bistår Helse Sør-Øst RHF og underliggende foretak med å inngå lokale og regionale avtaler. På denne siden finner du en oversikt over de regionale rammeavtalene som er inngått.

De nasjonale avtalene Sykehusinnkjøp HF har inngått finner du på denne siden.

Lokale avtaler kan kunder få tilgang til gjennom å logge inn i Innkjøpsportalen.

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Om du ikke finner avtalen du leter etter på denne siden eller under nasjonale avtaler, ber vi deg ta kontakt med innkjøpsavdelingen på det enkelte helseforetak. Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalene, ta kontakt på følgende e-post: avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Artroskopi og sportsmedisinhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-sor-ost/artroskopi-og-sportsmedisinArtroskopi og sportsmedisinA
Blodgassprøyterhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-sor-ost/blodgassproyterBlodgassprøyterB
Blodprøverør til TB-IGRA og CMV-IGRAhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-sor-ost/blodproveror-til-tb-igra-og-cmv-igraBlodprøverør til TB-IGRA og CMV-IGRAB
Brokknett og fiksasjonhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-sor-ost/brokknett-og-fiksasjonBrokknett og fiksasjonB
Bruddmateriellhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-sor-ost/bruddmateriellBruddmateriellB
Databrillerhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-sor-ost/databrillerDatabrillerD
Diatermi forbruksmateriell til foretakene i Helse Sør-Østhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-sor-ost/diatermi-forbruksmateriell-til-foretakene-i-helse-sor-ostDiatermi forbruksmateriell til foretakene i Helse Sør-ØstD
Elektrokirurgi - utstyrsavhengig forbruksmateriellhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-sor-ost/elektrokirurgi-utstyrsavhengig-forbruksmateriellElektrokirurgi - utstyrsavhengig forbruksmateriellE
Endoskopiske produkterhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-sor-ost/endoskopiske-produkterEndoskopiske produkterE
Forbruksvarer til laboratoriethttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-sor-ost/forbruksvarer-til-laboratorietForbruksvarer til laboratorietF
Gastrostomiprodukterhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-sor-ost/gastrostomiprodukterGastrostomiprodukterG
Gynekologiske og obstetriske produkterhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-sor-ost/gynekologiske-og-obstetriske-produkterGynekologiske og obstetriske produkterG
Hemostaseprodukterhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-sor-ost/hemostaseprodukterHemostaseprodukterH
Hygieneprodukterhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-sor-ost/hygieneprodukterHygieneprodukterH
Håndtering av smittefarlig og biologisk avfallhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-sor-ost/handtering-av-smittefarlig-og-biologisk-avfallHåndtering av smittefarlig og biologisk avfallH
Juridiske tjenester til helseforetakene i Helse Sør-Østhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-sor-ost/juridiske-tjenester-til-helseforetakene-i-helse-sor-ostJuridiske tjenester til helseforetakene i Helse Sør-ØstJ
Kirurgiske grunninstrumenterhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-sor-ost/kirurgiske-grunninstrumenterKirurgiske grunninstrumenterK
Kjemikalier til patologihttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-sor-ost/kjemikalier-til-patologiKjemikalier til patologiK
Kommunikasjonstjenester, design og ideutviklinghttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-sor-ost/kommunikasjonstjenester-design-og-ideutviklingKommunikasjonstjenester, design og ideutviklingK
LAB prøvetakingsutstyrhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-sor-ost/lab-provetakingsutstyrLAB prøvetakingsutstyrL
MFV Stomiprodukterhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-sor-ost/mfv-stomiprodukterMFV StomiprodukterM
Omdømmeundersøkelser for Helse Sør-Øst RHFhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-sor-ost/omdommeundersokelser-for-helse-sor-ost-rhfOmdømmeundersøkelser for Helse Sør-Øst RHFO
Operasjonsfrakker og renluftsbekledninghttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-sor-ost/mfv-operasjonsfrakker-og-renluftsbekledningOperasjonsfrakker og renluftsbekledningO
Operasjonshjelmer og hetter med forbruksmateriellhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-sor-ost/operasjonshjelmer-og-hetter-med-forbruksmateriellOperasjonshjelmer og hetter med forbruksmateriellO
Operasjonsprodukterhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-sor-ost/operasjonsprodukterOperasjonsprodukterO
Operasjonsprodukter til foretakene https://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-sor-ost/operasjonsprodukter-til-foretakeneOperasjonsprodukter til foretakene O
Ortopedisk sug/spyl og engangs sugesetthttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-sor-ost/ortopedisk-sugspyl-og-engangs-sugesettOrtopedisk sug/spyl og engangs sugesettO
Prosedyrepakkerhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-sor-ost/prosedyrepakkerProsedyrepakkerP
Prøvetakingsutstyr for blod, urin og fæceshttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-sor-ost/provetakingsutstyr-for-blod-urin-og-fecesPrøvetakingsutstyr for blod, urin og fæcesP
Prøvetakingsutstyr for mikrobiologihttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-sor-ost/provetakingsutstyr-for-mikrobiologiPrøvetakingsutstyr for mikrobiologiP
Pumpededikert forbruksmateriell for infusjonhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-sor-ost/pumpededikert-forbruksmateriell-for-infusjonPumpededikert forbruksmateriell for infusjonP
Radiologi forbruksmateriell 2021https://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-sor-ost/radiologi-forbruksmateriell-2021Radiologi forbruksmateriell 2021R
Rådgivertjenester KSK og usikkerhetsanalysehttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-sor-ost/radgivertjenester-ksk-og-usikkerhetsanalyseRådgivertjenester KSK og usikkerhetsanalyseR
Sakral nevromodulasjonhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-sor-ost/sakral-nevromodulasjonSakral nevromodulasjonS
Skumbandasjer med silikonbelegghttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-sor-ost/skumbandasjer-med-silikonbeleggSkumbandasjer med silikonbeleggS
Strålevernutstyrhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-sor-ost/stralevernutstyrStrålevernutstyrS
Suturer, suturmaskiner og laparoskopiske produkter til foretakene i Helse Sør-Østhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-sor-ost/suturer-suturmaskiner-og-laparoskopiske-produkter-til-foretakene-i-helse-sor-ostSuturer, suturmaskiner og laparoskopiske produkter til foretakene i Helse Sør-ØstS
Urologiprodukterhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-sor-ost/urologiprodukterUrologiprodukterU
Vaskemidler og filter til skopvaskemaskinerhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-sor-ost/vaskemidler-og-filter-til-skopvaskemaskinerVaskemidler og filter til skopvaskemaskinerV
Vaskesett 2022https://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-sor-ost/vaskesett-2022Vaskesett 2022V
Øyeimplantater, instrumenter og forbruksmateriellhttps://sykehusinnkjop.no/avtaler-for-helse-sor-ost/oyeimplantater-instrumenter-og-forbruksmateriellØyeimplantater, instrumenter og forbruksmateriellØ

Fant du det du lette etter?