Gjelder for alle helseforetak i Helse Sør-Øst

Anestesi og intensivprodukter (del 2)

Avtalen gjelder fra 01.desember 2018 til 30.november.2020, med mulighet for forlengelse i 1+1 år 


Avtalen inneholder anestesi- og intensivprodukter.

Hvem er leverandør?

ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS AS 
Avtalenummer: 200381 
kundeservice.no@abbott.com

PHILIPS NORGE AS 
Avtalenummer: 200393 
post.no@philips.com  

GM MEDICAL AS 
Avtalenummer: 200626 
sf@gm-medical.com 

MERIT MEDICAL NORWAY AS 
Avtalenummer: 200390 
nordics@merit.com  

FISHER & PAYKEL HEALTHCARE AB, FILIAL I NORGE 
Avtalenummer: 200384 

CS.Scandinavia@fphcare.co.nz

AMBU NORGE FILIAL 
Avtalenummer: 200470 
sales.no@ambu.com  

CARDINAL HEALTH NORWAY AS 
Avtalenummer: 200389-2 
no@cs.cardinalhealth.com

ANA2MI AS 
Avtalenummer: 200392 
ordre@ana2mi.no  

JACOMEDIC AS 
Avtalenummer: 200386 
post@jacomedic.no

TIMIK AS 
Avtalenummer: 200394 
bestilling@timik.no  

MEDTRONIC NORGE AS 
Avtalenummer: 200389 
avtaler@medtronic.com  

INFINITI MEDICAL AS 
Avtalenummer: 200385 
hilde.stenseth@infiniti.no

MEDIPLAST AS 
Avtalenummer: 200387 
mediplast@mediplast.no  

MEDIQ NORGE AS 
Avtalenummer: 200388 
kundeservice.no@mediq.com  

CONVATEC NORWAY AS 
Avtalenummer: 200382 
convatec.kundeservice@convatec.com  

ECOMED AS 
Avtalenummer: 200383

post@ecomed.no  

VYGON (NORWAY) AS 
Avtalenummer: 200395

ordre@vygon.no

LARDAL MEDICAL AS 
Avtalenummer: 200474 
kundeservice@laerdal.no  

MÖLNLYCKE HEALTH CARE AS 
Avtalenummer: 200391 
csc.no@molnlycke.com 

B BRAUN MEDICAL AS 
Avtalenummer: 200472 
kundeservice.no@bbraun.com  

3M NORGE AS 
Avtalenummer: 200469 
3m.premiumcustomer.no@mmm.com 

MODUL NORDIC AS 
Avtalenummer: 200475 
post@modulnordic.no 

CODAN 
Avtalenummer: 200473 
codan@codan.no  

Produkter på avtaler

Delkontrakt 1: Maske anestesi  (Jacomedic AS)

Delkontrakt 2: Maske, larynx standard og armerte (Ambu Norge)

Delkontrakt 3: Maske, larynx m/sugekanal (Ambu Norge)

Delkontrakt 4: Maske, larynx “gelmaske” (Jacomedic AS)

Delkontrakt 5: Tube, larynx, engangs (Jacomedic)

Delkontrakt 6: Respirasjonsbag, anestesi, engangs (Medtronic Norge AS)

Delkontrakt 7: Respirasjonsbag, anestesi, flergangs (Mediplast AS)

Delkontrakt 8: Rescusiteringsbag, sett, engangs (Ambu Norge)

Delkontrakt 9: Rescusiteringsbag, flergangs (Laerdal Medical AS)

Delkontrakt 10: Munn-til-munn maske (Mediplast AS)

Delkontrakt 11: Kateter, vene, spesial (sentralvenøst kateter over nål) (Merit Medical Norway AS)

Delkontrakt 12: Desinfeksjonshette til nåleløse tilkoblinger (Merit Medical Norway AS)

Delkontrakt 13: Veneporter (B.Braun Medical AS)

Delkontrakt 14: Nål til veneport (Vygon Norway AS)

Delkontrakt 15: Pasientvarme, tepper, aktiv (3M Norge AS)

Delkontrakt 16: Pasientvarme, tepper, aktive / selvvarmende (Mölnlycke Health Care AS)

Delkontrakt 17: Pasientvarme, tepper, passiv (Mölnlycke Health Care AS)

Delkontrakt 18: Blod-/væskevarmere (GM Medical AS)

Delkontrakt 19: Sirkelsystem, anestesi (Vyaire Medical AS)

Delkontrakt 20: Slangesett, respirator med varme (Fisher & Paykel Healthcare AB, Filial i Norge)

Delkontrakt 21: Slangesett, CPAP/BiPAP  (Fisher & Paykel Healthcare AB, Filial i Norge) 
 
Delkontrakt 22: Slangesett, nCPAP nyfødt (Fisher & Paykel Healthcare AB, Filial i Norge)

Delkontrakt 23: Generator nCPAP nyfødt (Nor-Dax AS)

Delkontrakt 24: Generator nCPAP nyfødt ekstremt prematur (Timik AS)

Delkontrakt 25: Forlenger til respiratorslange uttrekkbar (Jacomedic AS)

Delkontrakt 26: Kne med uttrekkbar forlenger og sugeport (Medtronic Norge AS)

Delkontrakt 27: Pulsoksymetrisensorer, engangs, Nellcor (Modul Nordic AS)

Delkontrakt 28: Pulsoksymetrisensorer, engangs, Masimo (Infiniti Medical)

Delkontrakt 29: Temperatursensorer, engangs (Medtronic Norge AS)

Delkontrakt 30: Foleykateter m/temperatursensor, engangs (Medtronic Norge AS)

Delkontrakt 31: Gastroduodenalsonde med lufting (Medtronic Norge AS)

Delkontrakt 32: Gastroduodenalsonde for ventrikkeltømming (Mediplast AS)

Delkontrakt 33: Ventrikkelskyllesett (Mediq Norge AS)

Delkontrakt 34: Oksygenmasker, ansikt (ConvaTec Norway AS)

Delkontrakt 35: Oksygenkateter, nasal, brille, standard (ConvaTec Norway AS)

Delkontrakt 36: Oksygenkateter, nasal, brille, med samplingport (Ana2mi AS)

Delkontrakt 37: Oksygenkateter, nasal, enkel m/svamp (ConvaTec Norway AS)

Delkontrakt 38: Bobleslanger (Ecomed Helseprodukter AS)

Delkontrakt 39: Aerosolbehandling (Philips Norge AS)

Delkontrakt 40: Fuktflasker (Medtronic Norge AS)

Delkontrakt 41: High flow behandling voksne (Fisher & Paykel Healthcare AB, Filial i Norge)

Delkontrakt 42: High flow behandling barn (Fisher & Paykel Healthcare AB, Filial i Norge)

Delkontrakt 43: Tracheostomituber, silikon, barn og voksen (Abbott Rapid Diagnostic AS)

Delkontrakt 44: Sugekateter (ConvaTec Norway AS)

Delkontrakt 45: Prøveglass til tubesekret (ConvaTec Norway AS)

Delkontrakt 46; Aspirasjonspose (Ecomed Helseprodukter AS)

Delkontrakt 47: EKG-elektrode, hvile/diagnostikk/stress/belastning, banan (Modul Nordic AS)

Delkontrakt 48: EKG-elektrode, Barn, m/ledning, banan (Ambu Norge Filial)

Delkontrakt 49: EKG-elektrode, hvile/diagnostikk/stress/overvåkning, trykknapp (Modul Nordic AS)

Delkontrakt 50: EKG-elektrode, Neo m/DIN ledning (Ambu Norge Filial)

Delkontrakt 51: Infusjonsfilter (Codan Norge AS)

Delkontrakt 52: Stetoskop (Ecomed Helseprodukter AS)

Delkontrakt 53: Stive nakkekraver, prehospital (Laerdal Medical AS)

Delkontrakt 54: System for enteral ernæring av nyfødte (Vygon (Norway) AS) 

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Dokumenter

Logistikkbetingelser i Helse Sør-Øst 

Slik brukes avtalen

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. 

Foretaket gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot Onemed Services (forsyningssenteret), eller direkte til leverandør, der produkter ikke er tilgjengelige via Onemed Services. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling. 

Innlogging for brukere og leverandører

​For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

​Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)


Fant du det du lette etter?