GJELDER FOR ALLE HELSEFORETAK I HELSE SØR-ØST RHF

Anestesi- og intensivprodukter (del 3)

Avtalen gjelder fra 01. juni 2019 til 30. mai 2021, med mulighet for forlengelse i 1+1 år. 

For PICC-lines og MID line gjelder avtalen fra 01.oktober 2019 til 20.september 2021, med mulighet for forlengelse 1+1 år.

Avtalen omfatter anestesi- og intensivprodukter i henhold til liste nedenfor.

Hvem er leverandør?

ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS AS

Avtalenummer:200602
kundeservice.no@abbott.com

SWERECO AB

Avtalenummer. 200603
info@swereco.com

MEDTRONIC NORGE AS

Avtalenummer: 200604
avtaler@medtronic.com

PULS AS

Avtalenummer: 200605
kundeservice@puls-norge.no

VINGMED AS

Avtalenummer: 200606
info@vingmed-as.no

VYGON NORWAY AS

Avtalenummer: 200754
ordre@vygon.no

SVK, standard

Vingmed AS

SVK, langtids, Hickmann 

Puls AS   

Oksygenmasker lav flow 

Swereco AB  

Tracheostomikanyle, voksen 

Abbot Rapid Diagnostics AS

Tracheostomikanyle, barn

Medtronic Norge AS   

Tracheostomikanyle med sug over cuff

Abbot Rapid Diagnostics AS 

Percutane tracheostomisett uten kanyle

Abbot Rapid Diagnostics AS

PICC-line kateter 

Vingmed AS  

MID-line kateter  

Vygon (Norway) AS

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Dokumenter

Logistikkbetingelser i Helse Sør-Øst 


Slik brukes avtalen

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. 

Foretaket gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot Onemed Services (forsyningssenteret), eller direkte til leverandør, der produkter ikke er tilgjengelige via Onemed Services. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling. 

Innlogging for brukere og leverandører

​For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

​Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)


Fant du det du lette etter?