Gjelder for alle helseforetak i Helse Sør-Øst RHF

Blodprøverør til TB-IGRA og CMV-IGRA

Avtalen gjelder fra 22. november 2020 til og med 21. november 2021, og kan forlenges maksimalt tre ganger med ett år av gangen. 

Avtalen gjelder spesialrør for blodprøvetaking henholdsvis til diagnostikk av latent tuberkulose og til analysen CMV-IGRA (cellulær immunitet mot CMV).

SSI Diagnostica A/S har enerett på salg av disse produktene i Skandinavia. Blodprøven til TB-IGRA-analyse må være tatt på QuantiFERON-Plus spesialrør, og det følger av retningslinjer fra Folkehelse-instituttet at TB-IGRA-analysen skal anvendes ved diagnostikk av latent tuberkulose. QuantiFERON-CMV er innarbeidet metode for testing av cellulær immunitet mot CMV, og blodprøve til denne analysen må være tatt på QuantiFERON-CMV spesialrør.

Avtalen, som er inngått mellom Oslo universitetssykehus HF og SSI Diagnostica A/S, gir andre helseforetak i Helse Sør-Øst opsjon på å inngå avtale om de samme betingelsene. Opsjonen utløses ved at aktuelt helseforetak signerer Avtale om utløsning av opsjon. På publiseringsdato for denne informasjonen har Akershus universitetssykehus HF og Vestre Viken HF utløst sine opsjoner.

Hvem er leverandør?

SSI Diagnostica A/S
Kontaktperson: Benel Alekandre
Telefon: +45 201 62 284
E-post: bal@ssidiagnostica.com

Produkter på avtaler

  • 97050 Blodprøverør QFT Plus Blood Collection Tubes (TB1+TB2+Nil+Mitogen)
  • 97049 Blodprøverør QFT Plus Blood Collection Tubes Single
  • 78842 Blodprøverør QFN-CMV tubes

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: 

​Margrethe Os

avtaleforvalter 
margrethe.os@sykehusinnkjop.no

Dokumenter

Slik brukes avtalen

Helseforetak som har utløst opsjon, bestiller produktene via eget bestillingssystem. Finnes ikke produktene der, ta kontakt med lokal innkjøpsavdeling.

Hvis et helseforetak ønsker å utløse sin opsjon, må lokal innkjøpsavdeling ta kontakt med forvaltningsansvarlig.

Innlogging for brukere og leverandører

​For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til margrethe.os@sykehusinnkjop.no  

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)

Fant du det du lette etter?