GJELDER FOR ALLE HELSEFORETAK I HELSE SØR-ØST RHF

Bruddmateriell

Avtalen gjelder fra 1.september 2018 til 1.september 2020, med mulighet for forlengelse i 2+2 år. 


Avtalene omfatter rammeavtaler på bruddmateriell. (Plater, skruer, nagler, engangs prosedyrekit, syndesmosefiksasjon og bensubstitutt uten antibiotika).

Hvem er leverandør?

Stryker Norge NUF
Avtalenummer: 200328
Kontaktperson: Christian Troelsen
E-post: christian.troelsen@stryker.com
Telefon: +45 404 61 430

Ortomedic AS
Avtalenummer: 200329
Avtalenummer: 200335
Kontaktperson: Thormod Dønås
E-post: ortomedic@ortomedic.no
Telefon: 67 51 86 00

Zimmer Biomet Norway AS
Avtalenummer: 200330
Kontaktperson: Rune Pilegård
E-post: zimmer.norway@zimmerbiomet.com
Telefon: 67 91 22 00

Smith & Nephew AS
Avtalenummer: 200331
Kontaktperson: Svein Ingar Fossdal
E-post: svein-ingar.fossdal@smith-nephew.com
Telefon: 951 79 817

Arthrex Norway AS
Avtalenummer: 200332
Kontaktperson: Torgeir Erlandsen
E-post: kundeservice@arthrex.no
Telefon: 67 51 94 00

Implantscan AS
Avtalenummer: 200333
Kontaktperson: Geir Prestbakmo
E-post: post@implantscan.no
Telefon: 90670277

Swemac orthopaedics AB
Avtalenummer: 200334
Kontaktperson: Farhana S. Hermansson
E-post: info@swemac.com
Telefon: +46 102196087

Produkter på avtaler

Produktgruppe 1 Fiksasjonssystem for Lårhalsbrudd:

 • Stryker Norge NUF 
 • Smith & Nephew AS
 • Zimmer Biomet Norway AS

Produktgruppe 2 Platefiksasjonssystem etter glideprinsipp for brudd i øvre femurende:

 • Ortomedic AS
 • Smith & Nephew AS
 • Swemac orthopaedics AB

Produktgruppe 3 Margnagler til Proksimal femur:

 • Stryker Norge NUF
 • Ortomedic AS
 • Zimmer Biomet Norway AS

Produktgruppe 4 Margnagler til lange rørknokler (tibia, femur, humerus skaft):

 • Stryker Norge NUF
 • Ortomedic AS, 
 • Smith & Nephew AS

Produktgruppe 5 Fleksible nagler:

 • Ortomedic AS
 • Stryker Norge NUF

Produktgruppe 6 Hodeløse kanylerte skruer:

 • Stryker Norge NUF
 • Implantscan AS
 • Arthrex Norway AS

Produktgruppe 7 Kanylerte skruer, øvrig:

 • Stryker Norge NUF
 • Zimmer Biomet Norway AS
 • Arthrex Norway AS

Produktgruppe 8 Plate og skruesystemer for distal radius:

 • Stryker Norge NUF
 • Zimmer Biomet Norway AS
 • Implantscan AS

Produktgruppe 9 Plate og skruesystemer for clavicula:

 • Stryker Norge NUF
 • Ortomedic AS
 • Swemac orthopaedics AB

Produktgruppe 10 Plate og skruesystem for Proksimal humerus:

 • Ortomedic AS
 • Zimmer Biomet Norway AS
 • Stryker Norge NUF

Produktgruppe 11 Plate og skruesystemer for fot:

 • Stryker Norge NUF
 • Implantscan AS
 • Smith & Nephew AS

Produktgruppe 12 Plate og skruesystemer for albue (distal humerus og proksimal underarm):

 • Ortomedic AS
 • Zimmer Biomet Norway AS
 • Stryker Norge NUF

Produktgruppe 13 Plate og skruesystem for ankelfraktur:

 • Ortomedic AS
 • Stryker Norge NUF
 • Smith & Nephew AS

Produktgruppe 14 Plate og skruesystem for Periprotese:

 • Zimmer Biomet Norway AS
 • Stryker Norge NUF
 • Ortomedic AS

Produktgruppe 15 Plate og skruesystemer for Minifragmenter:

 • Smith & Nephew AS
 • Stryker Norge NUF
 • Ortomedic AS

Produktgruppe 16 Plate og skruesystemer, øvrig:

 • Stryker Norge NUF
 • Smith & Nephew AS
 • Ortomedic AS

Produktgruppe 17 Engangs prosedyrekit:

 • Ortomedic AS
 • Zimmer Biomet Norway AS

Produktgruppe 18 Syndesmosefiksasjon:

 • Smith & Nephew AS
 • Zimmer Biomet Norway AS
 • Arthrex Norway AS

Produktgruppe 19 Bensubsitutt uten antibiotika:

 • Stryker Norge NUF
 • Arthrex Norway AS
 • Implantscan AS

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Dokumenter

Logistikkbetingelser i Helse Sør-Øst 

Slik brukes avtalen

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er parallelle rammeavtaler uten prioritet. Det gjennomføres lokale minikonkurranser som avgjør hvilke av de tildelte leverandørene den enkelte avdeling vil kjøpe fra pr delleveranse.

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem direkte til leverandør.

Innlogging for brukere og leverandører

​For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

​Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)Fant du det du lette etter?