GJELDER FOR ALLE HELSEFORETAK I HELSE SØR-ØST RHF

Diatermipenner, plater, elektroderensere og bipolare pinsetter

Avtalen gjelder til 10.oktober 2021.

Avtalen omfatter datermipenner, plater, elektroderensere og bipolare pinsetter.

Hvem er leverandør?

STRYKER NORGE NORSK AVDELING AV UTENLANDSK FORETAK
Avtalenummer: 200763
E-post: haakon.skarning@stryker.com

KEBOMED AS
Avtalenummer: 21788
E-post: roha@kebomed.no

MEDTRONIC NORGE AS
Avtalenummer: 21789
E-post: avtaler@medtronic.com

MODUL NORDIC AS
Avtalenummer: 21790
E-post: lars.erik@modulnordic.no

ENDOTECH AS
Avtalenummer: 21791
E-post: dag@endotech.no

MEDERO AS
Avtalenummer: 21792
E-post: knut.eggestad@medero.no

3M NORGE AS
Avtalenummer: 21793
E-post: thegland@mmm.com

Produkter på avtaler

Produktgruppe 1, diatermipenner m/tilbehør:

 • Kebomed
 • Medtronic
 • Endotech
 • Medero

Produktgruppe 2, diatermiplater og kabler:

 1. Modul Nordic
 2. 3M Norge
 3. Medtronic
 4. Medero

Produktgruppe 3, elektroderensere til diatermi:

 1. Kebomed

Produktgruppe 4, bipolare pinsetter og kabler:

 1. Endotech AS
 2. Medero
 3. Medtronic
 4. Kebomed

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Dokumenter

Logistikkbetingelser i Helse Sør-Øst 

Slik brukes avtalen

Det er inngått parallelle rammeavtaler da oppdragsgiver har ansett det nødvendig for å ha et dekkende produktsortiment for pasientbehandling. Leverandørene er rangert etter plassering i konkurransen, den høyest rangerte leverandør innen respektive delområde er hovedleverandør. Valg av produkter fra leverandør med lavere rangering enn hovedleverandør kan kun skje når medisinskfaglige vurderinger av behandlende lege tilsier dette, eller at hovedleverandør ikke kan levere aktuelt produkt.

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. 

Foretaket gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot Onemed Services (forsyningssenteret), eller direkte til leverandør, der produkter ikke er tilgjengelige via Onemed Services. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling. 

Innlogging for brukere og leverandører

​For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

​Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)Fant du det du lette etter?