GJELDER FOR ALLE HELSEFORETAK I HELSE SØR-ØST RHF

Gastrostomiprodukter

Avtalen gjelder fra 06.oktober 2018 til 05.oktober 2020, med mulighet for forlengelse i 1+1 år. 

Avtalen gjelder gastrostomiprodukter herunder, PEG produkter, ernæringssonder- ikke nasale, gastrostomituber, gastrostomiporter og målestaver, mellomstykker, hudbeskyttelse og adaptere til ENFit-koblinger.

Hvem er leverandør?

KVINTO AS
Avtalenummer: 200376
E-post:  post@kvinto.no

ONEMED AS
Avtalenummer: 200377
E-post: bestilling.no@onemed.com 

MYLAN HEALTHCARE NORGE AS
Avtalenummer: 200375
E-post: infonorge@mylan.com 

MEDIPLAST AS
Avtalenummer: 200914
E-post: mediplast@mediplast.no

Produkter på avtaler

  • PEG produkter - Pull teknikk (Mylan Healthcare Norge AS)
  • PEG produkter – Push teknikk (Mylan Healthcare Norge AS)
  • PEG for medisinering direkte i jejunum, duodenum (Mylan Healthcare Norge AS)
  • Transgastrisk jejunal ernæringssonde - ikke nasale (Kvinto AS, Mylan Healthcare Norge AS)
  • Jejunal ernæringssonde - ikke nasale (Mylan Healthcare Norge AS)
  • Gastrostomituber (Mylan Healthcare Norge AS)
  • Gastrostomiporter og målestaver (Kvinto AS, Mylan Healthcare Norge AS)
  • Mellomstykker (Kvinto AS, Mylan Healthcare Norge AS)
  • Hudbeskyttelse (Mediplast AS, OneMed AS)
  • Adaptere til ENFit-koblinger (OneMed AS)

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Dokumenter

Logistikkbetingelser i Helse Sør-Øst 

Slik brukes avtalen

Det er tildelt avtale pr delleveranse. Det er inngått parallelle rammeavtaler for enkelte produktgrupper for å ha et dekkende produktsortiment for pasientbehandling omfattet av rammeavtalene. Det er innstilt en hovedleverandør, hvor 2. prioritet kan benyttes i de tilfeller medisinskfaglie vurderinger tilsier at dette er nødvendig.

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. 

Foretaket gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot Onemed Services (forsyningssenteret), eller direkte til leverandør, der produkter ikke er tilgjengelige via Onemed Services. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling. 

Innlogging for brukere og leverandører

​For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

​Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)Fant du det du lette etter?