Gjelder for Sørlandet Sykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF, Sykehuset Telemark HF, Vestre Viken HF, Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset Østfold HF

Håndtering av smittefarlig og biologisk avfall

Avtalen har ulike start og sluttpunkt for de ulike foretakene. 

Rammeavtalen omfatter kjøp av tjeneste for avhenting, transport og sluttbehandling av risikoavfall og sykehusavfall:

a) Amputater og andre kroppsdeler fra mennesker.
b) Medisinsk avfall (smitteavfall, medisinrester og stikkende/skjærende avfall).
c) Organer og vevsprøver blandet med formalin.
d) En blanding av overnevnte fraksjoner (a – c).

Hvem er leverandør?

Fortum Oslo Varme AS avd Klemetsrudanlegget
Avtalenummer: 200400
E-post: kjell.henrik.olsen@kea.fortum.no

TT Frakt AS
Avtalenummer: 200368
E-post: johnerik@ttfrakt.no

Stena Recykling AS
Avtalenummer: 200367
E-post: torbjorn.steensrud@stenarecycling.no

Sørlandet Sykehus HF

Avtalen gjelder fra 03. september 2018 til 02. september 2020, med mulighet for forlengelse i 1+1 år. 

Fraksjon a): 

  • Avfallshåndtering av amputater og andre kroppsdeler fra mennesker

Leverandør: TT Frakt AS

Akershus universitetssykehus HF

Avtalen gjelder fra 01. februar 2019 til 31. januar 2021, med mulighet for forlengelse i 1+1 år. 

  • Fraksjon a): Avfallshåndtering av amputater og andre kroppsdeler fra mennesker.
  • Fraksjon b): Avfallshåndtering av Medisinsk avfall (smitteavfall, medisinrester og stikkende/skjærende avfall).
  • Fraksjon c): Avfallshåndtering av Organer og vevsprøver blandet med formalin.

Leverandør: Fortum Oslo Varme AS avd Klemetsrudanlegget

Sykehuset Telemark HF, Vestre Viken HF, Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset Østfold

Avtalen gjelder fra 20. august 2018 til 19. august 2020, med mulighet for forlengelse i 1+1 år. 

Fraksjon d) Blanding av de tre fraksjonene (a-c): 

  • Avfallshåndtering av amputater og andre kroppsdeler fra mennesker.
  • Avfallshåndtering av Medisinsk avfall (smitteavfall, medisinrester og stikkende/skjærende avfall).
  • Avfallshåndtering av Organer og vevsprøver blandet med formalin.

Leverandør: Stena Recycling AS

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Dokumenter

Slik brukes avtalen

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

Innlogging for brukere og leverandører

​For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

​Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)Fant du det du lette etter?