GJELDER FOR ALLE HELSEFORETAK I HELSE SØR-ØST RHF

Intensivprodukter

Avtalene gjelder fra 25. januar 2020 til 24. januar 2022, med mulighet for forlengelse i 1+1 år. 

Avtalen omfatter intensivprodukter i henhold til liste nedenfor.

Hvem er leverandører?

3M NORGE AS

Avtalenummer: 200831
3m.premiumcustomer.no@mmm.com  

ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS AS

Avtalenummer: 200832
kundeservice.no@abbott.com

ANA2MI AS

Avtalenummer: 200833
ordre@ana2mi.no

AVALON MEDICAL AS

Avtalenummer: 200834
info@avalon-medical.no

BARD NORWAY AS

Avtalenummer: 200835
support.nordic@crbard.com

B BRAUN MEDICAL AS

Avtalenummer: 200836
kundeservice.no@bbraun.com

CODAN NORGE AS

Avtalenummer: 200837
codan@codan.no

CONVATEC NORWAY AS

Avtalenummer: 200838
convatec.kundeservice@convatec.com

MAQUET NORDIC NORWAY

Avtalenummer: 200839
nordic@maquet.com

MEDIPLAST AS

Avtalenummer. 200840
mediplast@mediplast.no

VINGMED AS

Avtalenummer: 200841
info@vingmed-as.no

Invasive trykksett  

Codan Norge AS

Timediuresesett 

ConvaTec Norway AS

Blæretrykksmåler

ConvaTec Norway AS

Fiksering av PVK

3M Norge AS

Fiksering av SVK

3M Norge AS 

Fiksering av Epiduralkateter

Mediplast AS 

Fikseringsstrømpe 

Codan Norge AS

Fiksering av urinkateter 

ConvaTec Norway AS

Suturløs fiksering av SVK, PICC-line og Midline 

Bard Norway AS

Fiksering av nasalsonde

ConvaTec Norway AS

Tracheostomibånd 

Abbot Rapid Diagnostics AS

Endotrachealtubeholder

Abbot Rapid Diagnostics AS

Maske nese/munn til non-invasiv ventilasjon, enpasient, voksen 

Avalon Medical AS

Maske nese/munn til non-invasiv ventilasjon, enpasient, barn

Vingmed AS

Maske heldekkende til non-invasiv ventilasjon, enpasient

Vingmed AS 

PEEP-ventiler til CPAP, engangs  

Ana2mi AS

Thoraxdrenasjesystem, digitalt/elektronisk 

Abbot Rapid Diagnostics AS 

Thoraxdrenasjesystem, konvensjonelt system 

Maquet Nordic Norway

Pleuratappesett 

B Braun Medical AS 

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Dokumenter

Logistikkbetingelser i Helse Sør-Øst 

Slik brukes avtalen

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. 

Foretaket gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot Onemed Services (forsyningssenteret), eller direkte til leverandør, der produkter ikke er tilgjengelige via Onemed Services. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling. 

Innlogging for brukere og leverandører

​For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

​Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)


Fant du det du lette etter?