Gjelder for alle helseforetak i Helse Sør-Øst RHF

Juridiske tjenester til helseforetakene i Helse Sør-Øst

Avtalen gjelder fra 26. februar 2018 til 25. februar 2020, med mulighet for forlengelse i 1+1 år. 

På vegne av Helse Sør-Øst RHF har Sykehusinnkjøp HF inngått regional rammeavtale for juridiske tjenester. Avtalen dekker juridisk bistand i forbindelse med organisasjonenes virksomhet.

Hvem er leverandør?

Advokatfirmaet Haavind AS

Leverandørkontakt: Leif Eirik Thrane
Telefon: 928 81 439
Epost: l.thrane@haavind.no

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt med prosjektleder: 

Portrett

Renate Koch

prosjektleder 
renate.koch@sykehusinnkjop.no 

Dokumenter

Slik brukes avtalen

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

Avdelingene i foretakene finner tjenestene ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling. 

Innlogging for brukere og leverandører

​For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

​Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)Fant du det du lette etter?