Gjelder for alle helseforetak i Helse Sør-Øst

Kirurgiske grunninstrumenter

Avtalen gjelder fra 21. oktober 2022 til 20. oktober 2024, med mulighet for forlengelse i 1 + 1 år.

Avtalen gjelder kirurgiske grunninstrumenter flergangs og engangs, hudcuretter, hudstanser og generelle fagspesifikke grunninstrumenter innen; gastro, gyn/obstetrikk, ortopedi, øre/nese/hals og hjerte/kar/thorax. 

Hvem er leverandør?

B Braun medical AS
Avtalenummer: 201760 
E-post: avtaleforvaltning.no@bbraun.com

Endomed AS
Avtalenummer: 201763 
E-post: erik@endomed.no

Ecomed Helseprodukter AS
Avtalenummer: 201762 
E-post: hanne.greibrokk@ecomed.no

Karls Storz Endoskopi Norge AS
Avtalenummer: 201761 
E-post: magne.brekke@karlstorz.com

Produkter på avtaler

Her legger vi alle produkter i prioritert rekkefølge. Dersom det er flere delområder, legger vi hvert delområde i en egen ekspanderende overskrift. Legg inn med leverandør tildelt området. 

Delkontrakt 1 Grunninstrumenter generelle, flergangs
B Braun Medical AS

Delkontrakt 2 Grunninstrumenter generelle, engangs

Endomed AS

Delkontrakt 3 Hudkyretter og hudstanser, engangs

Ecomed Helseprodukter AS

Delkontrakt 4 Fagspesifikke instrumenter Ortopedi

B Braun medical AS

Delkontrakt 5 Fagspesifikke instrumenter Gyn/Obstetrikk

B Braun medical AS

Delkontrakt 6 Fagspesifikke instrumenter Gastro

B Braun medical AS

Delkontrakt 7 Fagspesifikke instrumenter Øre/nese/hals

Karl Storz Endoskopi Norge AS

Delkontrakt 8 Fagspesifikke instrumenter Hjerte/kar/thorax

B Braun medical AS

​Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Dokumenter

Logistikkbetingelser i Helse Sør-Øst 

​​

Slik brukes avtalen

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. 

Foretaket gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot Onemed Services (forsyningssenteret), eller direkte til leverandør, der produkter ikke er tilgjengelige via Onemed Services. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling. 

Innlogging for brukere og leverandører

​For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

​Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)
Fant du det du lette etter?