Gjelder for alle helseforetak i Helse Sør-Øst RHF

Kjemikalier til patologi

Avtalen gjelder fra 21. april 2018 til 20. april 2020, med mulighet for forlengelse i 1+1 år. 

Rammeavtalen omfatter kjemikalier til patologi som er felles for alle HF-ene:

Formalin

Prøvebeger prefylt med formalin

Etanol

Xylen

Hvem er leverandør?

KIILTOCLEAN AS

Avtalenummer: 200241

E-post: camilla.hamberg@kiilto.com

CHEMI TEKNIK AS

Avtalenummer: 200245

E-post: post@chemi-teknik.no

HISTOLAB PRODUCTS AS

Avtalenummer: 200244

E-post: mail@histolab.no

VWR INTERNATIONAL AS

Avtalenummer: 200243

E-post: fredrik.boe.nilsen@avantorsciences.com

Produkter på avtaler

  • Formalin (1004091001) (KIILTOCLEAN AS)
  • Formalin 10 % Bufret 10l Forpakning med Tappekran (1004091002) (VWR INTERNATIONAL AS)
  • Formalin til Tank (1004091003) (KIILTOCLEAN AS)
  • Prøvebeger Prefylt med Formalin (1004091004) (CHEMI TEKNIK AS)
  • Prøvebeger Prefylt med Farget Formalin (1004091005) (WR INTERNATIONAL AS)
  • Prøvebeger Prefylt med Formalin ca 40ml (1004091006) (HISTOLAB PRODUCTS AS)
  • Prøvebeger Prefylt med Formalin ca 200ml (1004091007) (HISTOLAB PRODUCTS AS)
  • Etanol (1004091008) (KIILTOCLEAN AS)
  • Etanol til Tank (1004091009) (KIILTOCLEAN AS)
  • Xylen (1004091010) (VWR INTERNATIONAL AS)

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post:

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Dokumenter

Slik brukes avtalen

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

Foretaket gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot Onemed Services (forsyningssenteret), eller direkte til leverandør, der produkter ikke er tilgjengelige via Onemed Services. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling. 

Innlogging for brukere og leverandører

​For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

​Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)

Fant du det du lette etter?