Gjelder for alle helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF untatt Vestre Viken Helseforetak

Kommunikasjonstjenester, design og ideutvikling

Avtalen gjelder fra 01. oktober 2020 til 30. september 2022, med mulighet for forlengelse i 1+1 år. 

Rammeavtalen omfatter grafisk-/UX-/UI-design og idéutvikling til ulike typer trykksaker og digitale produkter, herunder behov for samarbeid rundt kreativt arbeid, i for eksempel utvikling av mulige kampanjer, grafiske maler, illustrasjoner, nye skjemaer med mer.

Hvem er leverandør?

Tank Design AS

Leverandørkontakt: Monica Kvinge
E-post: monica@tank.no
Telefon: 918 52 722

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp​

​Tor Faukald

avdelingsleder 
tor.faukald@sykehusinnkjop.no

Dokumenter

Slik brukes avtalen

Avtalene som er inngått er en eneavtale med leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. 

Avdelingene i foretakene finner tjenestene ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling. 

Innlogging for brukere og leverandører

​For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

​Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)Fant du det du lette etter?