Gjelder for alle helseforetak i Helse Sør-Øst RHF

LAB prøvetakingsutstyr

Avtalen gjelder fra 16.februar 2015 til 31.desember 2021.

For avtalen LAB prøvetakingsutstyr - mikrobiologi inngår produktene flytende transportmedium og prøvetakingspensel for virologi. 

Hvem er leverandør?

Nerliens Meszansky AS
Avtalenummer: 21686
E-post: info@nmas.no

Produkter på avtaler 

  • Transportmedium flytende
  • Prøvetakingspensel virologi

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt med prosjektleder: 

​Merete Løken

prosjektleder 
merete.loken@sykehusinnkjop.no

Dokumenter

Slik brukes avtalen

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. 

Foretaket gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot Onemed Services (forsyningssenteret), eller direkte til leverandør, der produkter ikke er tilgjengelige via Onemed Services. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling. 

Innlogging for brukere og leverandører

​For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

​Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)
Fant du det du lette etter?