GJELDER FOR ALLE HELSEFORETAK I HELSE SØR-ØST RHF

Operasjonsfrakker og renluftsbekledning

Avtalen gjelder fra 30. august 2019 til 30.  august 2021, med mulighet for forlengelse i 1+1 år. 

Avtalen omfatter operasjonsfrakker og renluftsbekledning til helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Hvem er leverandør?

ONEMED AS
Avtalenummer: 200727
E-post: Jan.knoph@onemed.com

MÖLNLYCKE HEALTH CARE AS
Avtalenummer: 200729
E-post: Pergunnar.benth@molnlycke.com

Produkter på avtaler

  • Renluftsbekledning – Mölnlycke Health Care AS
  • Operasjonsfrakker – OneMed AS

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Dokumenter

Logistikkbetingelser i Helse Sør-Øst 

Slik brukes avtalen

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. 

Foretaket gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot Onemed Services (forsyningssenteret), eller direkte til leverandør, der produkter ikke er tilgjengelige via Onemed Services. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling. 

Innlogging for brukere og leverandører

​For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

​Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)Fant du det du lette etter?