GJELDER FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS, SYKEHUSET ØSTFOLD OG SØRLANDET SYKEHUS

Operasjonshjelmer og hetter med forbruksmateriell

Avtalen gjelder fra 25. juni 2020 til 24. juni 2022, med mulighet for forlengelse i 1+1 år.

Avtalene omfatter rammeavtaler for levering av operasjonshjelmer m/forbruksmateriell til foretakene i Helse Sør-Øst. Hjelm, hjelm m/ LED lys, batteri og lader vil bli etterspurt til utlån kostnadsfritt.

Hvem er leverandør

Stryker Norge NUF
Avtalenummer: 200925
E-post: tino.hauvre@stryker.com

Produkter på avtaler

Operasjonshjelmer m/forbruksmateriell (Stryker Norge NUF)

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Dokumenter

Logistikkbetingelser i Helse Sør-Øst 

Slik brukes avtalen

Avtalene som er inngått innenfor hver delkontrakt er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

Foretaket gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot Onemed Services (forsyningssenteret), eller direkte til leverandør, der produkter ikke er tilgjengelige via Onemed Services. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling. 

Innlogging for brukere og leverandører

​For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

​Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)Fant du det du lette etter?