Gjelder for alle helseforetak i Helse Sør-Øst

Ortopedisk sement

Avtalen gjelder fra 31.mars 2018 til 31.mars 2021, med mulighet for forlengelse i 1 år. 


Ortopedisk sement til primærptoteser og revisjonsproteser

Leverandører

Heraeus Medical AB
Avtalenummer: 200179
 
Enimed AS
Avtalenummer: 200181
E- post:post@enimed.no
 
Ortomedic AS
Avtalenummer: 200182
E- post: ortomedic@ortomedic.no

 Zimmer Biomet Norway AS
Avtalenummer: 200180
E- post: zimmer.norway@zimmerbiomet.com

Produkter på avtaler

Delkontrakt 1: Standard sement primærprotese

  • Heraeus Medical AB

Delkontrakt 2: Revisjoner, spacere og spesialprodukter

  • Alere AS

  • Heraeus Medical AB

  • Ortomedic AS

  • Zimmer Biomet Norway AS

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Dokumenter

Logistikkbetingelser i Helse Sør-Øst 

Slik brukes avtalen

Avtalene som er inngått innenfor delområde 1 Standard sementert primærprotese er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

Avtalene som er inngått innenfor delområde 2 Revisjon, spacere og spesialprodukter er det inngått parallelle rammeavtaler. Det er ikke gjennomført en rangering av de innkomne tilbud, da avropene under denne rammeavtalen må skje ut fra en medisinskfaglig vurdering av behandlende lege, basert på hvilket av de valgte produktene som er best egnet for den aktuelle pasient.

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot Onemed Services (forsyningssenteret) eller direkte til leverandør, der produkter ikke er tilgjengelig via Onemed Services. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdelingen.

Innlogging for brukere og leverandører

​For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

​Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)Fant du det du lette etter?