Gjelder for alle helseforetak i Helse Sør-Øst RHF

Prøvetakingsutstyr for mikrobiologi

Avtalen gjelder fra 28. februar 2020 til 27. februar 2022, med mulighet for forlengelse i 1+1 år.

Avtalene omfatter ulike typer transportrør m/prøvetakingspinne, vakuumrør for urin m/borsyre og transportrør for urin m/prøvetakingssvamp. 

Hvem er leverandør?

mabsEmballasje AS 
Avtalenummer: 200875 
E-post: mabs@mabsprodukter.no 

Nerliens Meszansky AS 
Avtalenummer: 200876 
E-post: info@nmas.no 

Medical Wire & Equipment 
Avtalenummer: 200928 
E-post: hege@medicalwire.no 

Produkter på avtaler

  • Transportrør m/Amies gel m/kull og prøvetakingspinne (Nerliens Meszansky AS)
  • Transportrør med flytende Amies eller Cary-Blair medium og prøvetakingspinne for manuell utsæd (Medical Wire & Equipment) 
  • Transportrør med flytende Amies eller Cary-Blair medium og prøvetakingspinne til WASP® (Nerliens Meszansky AS)
  • Transportrør uten medium og prøvetakingspinne for egenproduksjon av medium virus, klamydia, mycoplasma og ureaplasma (Nerliens Meszansky AS)
  • Vakuumrør for urin m/borsyre (mabsEmballasje AS)
  • Transportrør for urin m/prøvetakingssvamp og konserveringsmiddel (Nerliens Meszansky AS)

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Dokumenter

Slik brukes avtalen

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. 

Foretaket gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot Onemed Services (forsyningssenteret), eller direkte til leverandør, der produkter ikke er tilgjengelige via Onemed Services. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling. 

Innlogging for brukere og leverandører

​For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

​Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)Fant du det du lette etter?