GJELDER FOR ALLE HELSEFORETAK I HELSE SØR-ØST RHF

Pumpededikert forbruksmateriell for infusjon

Avtalen gjelder frem til 29.september 2020, med mulighet for forlengelse i 1 år. 


Avtalen omfatter pumpededikert forbruksmateriell for infusjon.

Hvem er leverandør?

FRESENIUS KABI NORGE AS
Avtalenummer: 200378

BECTON DICKINSON NORWAY AS
Avtalenummer: 200379

B BRAUN MEDICAL AS
Avtalenummer: 200380

Produkter på avtaler

  • Pumpededikert forbruksmateriell for infusjon (B Braun Medical AS)
  • Pumpededikert forbruksmateriell for infusjon (Becton Dickinson Norway AS)
  • Pumpededikert forbruksmateriell for infusjon (Fresenius Kabi Norge AS)

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Dokumenter

Logistikkbetingelser i Helse Sør-Øst 

Slik brukes avtalen

Det er inngått parallelle rammeavtaler da oppdragsgiver har ansett det nødvendig for å ha et dekkende produktsortiment for pasientbehandling. Leverandørene er rangert etter plassering i konkurransen, den høyest rangerte leverandør innen respektive delområde er hovedleverandør. Valg av produkter fra leverandør med lavere rangering enn hovedleverandør kan kun skje når medisinskfaglige vurderinger av behandlende lege tilsier dette, eller at hovedleverandør ikke kan levere aktuelt produkt.

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. 

Foretaket gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot Onemed Services (forsyningssenteret), eller direkte til leverandør, der produkter ikke er tilgjengelige via Onemed Services. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling. 

Innlogging for brukere og leverandører

​For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

​Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)Fant du det du lette etter?