GJELDER FOR ALLE HELSEFORETAK I HELSE SØR-ØST RHF

Radiologi forbruksmateriell

Avtalene er forlenget og gjelder frem til 3. juni 2021.

Avtalene omfatter ikke-vaskulære produkter, prosedyrepakker for radiologi og vaskulære produkter.

Hvem er leverandør?

Det er inngått avtale med 20 leverandører:

Bayer AS
Avtalenummer: 21766-2 
E-post: norwaycustomersupport@bayer.com
 
Calmed NUF
Avtalenummer: 21767
E-post: info@calmed.se
 
Infiniti Medical AS
Avtalenummer: 21768
E-post: hilde.stenseth@infiniti.no
 
Medtronic Norge AS
Avtalenummer: 21769 
E-post: avtaler@medtronic.com
 
Brage Medical AS
Avtalenummer: 21770 
Epost: info@bragemedical.no
 
Merit Medical Norway AS
Avtalenummer: 21771 
E-post: nordictenders@merit.com
 
Abbott Medical Norway AS
Avtalenummer: 21772 og 21781 
E-post: norway.kundeservice@abbott.com
 
Cook Norge AS
Avtalenummer: 21773 
E-post: no.orders@cookmedical.com  
 
Mednordix AS
Avtalenummer: 21774 
E-post: admin@mednordix.com
 
Mediplast AS
Avtalenummer: 21776 
E-post: mediplast@mediplast.no
 
Vingmed AS
Avtalenummer: 21777 
E-post: info@vingmed-as.no
 
Modul Nordic AS
Avtalenummer: 21778 
E-post: post@modulnordic.no
 
Cardinal Health Norway AS
Avtalenummer: 21779
E-post: no@cs.cardinalhealth.com
 
Bard Norway AS
Avtalenummer: 21780 
E-post: support.nordic@crbard.com
 
Argon Medical Devices Danmark APS
Avtalenummer: 21782 
E-post: customer@argonmedical.com
 
Bracco Imaging Scandinavia AB
Avtalenummer: 21783 
E-post: productservicesno@bracco.com
 
Mermaid Medical A/S 
Avtalenummer: 21784 
E-post: customer@mermaidmedical.com
 
Gothia Medical AB
Avtalenummer: 21785 
E-post: customercare@gothiamedical.se
 
Boston Scientific Nordic AB
Avtalenummer: 21786 
E-post: customerservice.nordic@bsci.com
 
W. L. Gore & Associates Scandinavia AB
Avtalenummer: 21799 
E-post: infomedsk@wlgore.com

Ikke-vaskulære produkter på avtale

 • Nålguider for biopsi (Mermaid Medical A/S)
 • Merkenåler Mammae (Argon Medical Devices Danmark APS) 
 • Punksjonsnåler (Mermaid Medical A/S)  
 • Cytologinåler (Argon Medical Devices Danmark APS) 
 • Biopsinåler til Benmarg (Argon Medical Devices Danmark APS)  
 • Biopsipistoler Engangs Helautomatiske (Argon Medical Devices Danmark APS)
 • Biopsipistoler Engangs Halvautomatiske (Mermaid Medical A/S)
 • Nåler til Bard Norway AS Magnum Biopsipistol (Argon Medical Devices Danmark APS)  
 • Nåler til Bard Norway AS Vacora Biopsipistol (Bard Norway AS) 
 • Nåler til Pro-Mag Biopsipistol (Argon Medical Devices Danmark APS) 
 • Pasientsett til E-Z-EM PROTOCO2L Coloninsufflator (Bracco Imaging Scandinavia AB)
 • Pasientsett til PROTOCO2L Touch Coloninsufflator (Bracco Imaging Scandinavia AB)  
 • Pasientsett til Calmed Coloninsufflator (Calmed NUF)
 • Drenasjekatetere Universal Seldingerteknikk Hydrofile (Argon Medical Devices Danmark APS)
 • Drenasjekatetere Nyre Seldingerteknikk Hydrofile (Argon Medical Devices Danmark APS)
 • Drenasjekatetere Galle Seldingerteknikk Hydrofile (Argon Medical Devices Danmark APS)
 • Drenasjekatetere Universal Singel-step Hydrofile (Argon Medical Devices Danmark APS)
 • Drenasjekatetere Universal Singel-step Ikke-hydrofile (Argon Medical Devices Danmark APS)
 • Tappekatetere (Merit Medical Norway AS)
 • Introduksjonssett Chiba Nål (1 Merit Medical Norway AS, 2 Argon Medical Devices Danmark APS, 3 Mermaid Medical A/S)
 • Introduksjonssett Trokar Nål (1 Merit Medical Norway AS, 2 Argon Medical Devices Danmark APS, 3 Mermaid Medical A/S)
 • Mellomstykker Lavtrykk Sterile 15cm (Argon Medical Devices Danmark APS)
 • Mellomstykker Lavtrykk Sterile 30cm (Argon Medical Devices Danmark APS)
 • Mellomstykker Adapter m/Stopper (Argon Medical Devices Danmark APS)
 • Uretherstenter (Boston Scientific Nordic AB)
 • PTC-stenter (Cook Norge AS)
 • Sterile trekk til diverse utstyr (Modul Nordic AS)
 • Trekk for ultralydprober (Mermaid Medical A/S)
 • Ultralydgel (Mediplast AS)
 • HSG-katetere (Argon Medical Devices Danmark APS) 

Prosedyrepakker for radiologi på avtale

 • Prosedyrepakke radiologi Biopsi 1(Mermaid Medical A/S)  
 • Prosedyrepakke radiologi Biopsi 2 (Mermaid Medical A/S) 
 • Prosedyrepakke radiologi Biopsi 3 (Mermaid Medical A/S) 
 • Prosedyrepakke radiologi Nefrostomi 1 (Vingmed AS) 
 • Prosedyrepakke radiologi Nefrostomi 2 (Vingmed AS)  
 • Prosedyrepakke radiologi Nefrostomi 3 (Vingmed AS) 
 • Prosedyrepakke radiologi Nefrostomi 4 (Vingmed AS)  
 • Prosedyrepakke radiologi CVK-VAP 1 (Merit Medical Norway AS) 
 • Prosedyrepakke radiologi Perifer angio 1 (Vingmed AS)  
 • Prosedyrepakke radiologi Perifer angio 2 (Vingmed AS) 
 • Prosedyrepakke radiologi Perifer angio 3 (Merit Medical Norway AS) 
 • Prosedyrepakke radiologi Perifer angio 4 (Merit Medical Norway AS) 
 • Prosedyrepakke radiologi Perifer angio 5 (Merit Medical Norway AS) 
 • Prosedyrepakke radiologi Perifer angio 6 (Vingmed AS) 
 • Prosedyrepakke radiologi Perifer angio 7 (Merit Medical Norway AS) 
 • Prosedyrepakke radiologi Perifer angio 8 (Vingmed AS) 
 • Prosedyrepakke radiologi PTC 1 (Vingmed AS)
 • Prosedyrepakke radiologi PTC 2 (Merit Medical Norway AS) 

Vaskulære produkter på avtale

 • Aspirasjonskatetere (Bard Norway AS)  
 • Diagnostiske katetere hydrofile myke (1 Cardinal Health Norway AS, 2 Vingmed AS, 3 Merit Medical Norway AS)  
 • Diagnostiske katetere hydrofile stive (Cook Norge AS)
 • Diagnostiske katetere med endehull (Cardinal Health Norway AS)
 • Diagnostiske katetere med sidehull (Cardinal Health Norway AS)
 • Makrocoiler myke (Boston Scientific Nordic AB)
 • Makrocoiler stive (Cook Norge AS)
 • Makrocoiler avtakbare (Boston Scientific Nordic AB)
 • Mikrocoiler (Boston Scientific Nordic AB)
 • Mikrocoiler avtakbare (Boston Scientific Nordic AB)
 • Mikrokateter til Embolisering (Vingmed AS)
 • Merit Medical Norway AS (Brage Medical AS)
 • Vaskulære plugger (1 Abbott Medical Norway AS, 2 Medical Norway AS)    
 • Partikler -Ikke sfæriske (1 Boston Scientific Nordic AB, 2 Merit Medical Norway AS, 3 Cook Norge AS)
 • Lim -ikke tilheftende (1 Medtronic Norge AS, 2  Vingmed AS)
 • Føringskatetere (Boston Scientific Nordic AB)
 • Guidewires standard teflon (Boston Scientific Nordic AB)
 • Guidewires 0,014'' (1 Boston Scientific Nordic AB, 2 Brage Medical AS, 3 Cardinal Health Norway AS, 4 Abbott Medical Norway AS, 5 Vingmed AS)
 • Guidewires 0,018'' (Boston Scientific Nordic AB)
 • Guidewires Amplatz (Boston Scientific Nordic AB)
 • Guidewires Lunderquist eller tilsvarende (Cook Norge AS)
 • Guidewires hydrofile (1 Merit Medical Norway AS, 2 Vingmed AS, 3 Abbott Medical Norway AS)
 • Introducere (1 Cardinal Health Norway AS, 2 Merit Medical Norway AS, 3 Boston Scientific Nordic AB)
 • Mikropunksjonssett (Merit Medical Norway AS)
 • Guiding sheats (Vingmed AS)
 • Armerte hylser (Cook Norge AS)
 • Ballongkatetere PTA Standard på 0,035'' ledesonde (Abbott Medical Norway AS)
 • Ballongkatetere PTA Store på 0,035'' ledesonde (1 Boston Scientific Nordic AB, 2 Bard Norway AS)
 • Ballongkatetere PTA Høytrykk (non-compliant) på 0,035'' ledesonde (Bard Norway AS)
 • Ballongkatetere PTA Drug Eluting på 0,035'' ledesonde (Vingmed AS)
 • Okklusjonsballonger på 0,035'' ledesonde (Vingmed AS)
 • Ballongkatetere PTA Standard på 0,018'' ledesonde (Cardinal Health Norway AS)
 • Ballongkatetere PTA Drug Eluting på 0,018'' ledesonde (Medtronic Norge AS)
 • Ballongkatetere PTA Standard på 0,014'' ledesonde (1 Abbott Medical Norway AS, 2 Medtronic Norge AS, 3 Boston Scientific Nordic AB)
 • Ballongkatetere PTA Drug Eluting på 0,014'' ledesonde (Vingmed AS)
 • Ballongkatetere Skjærende (1 Bard Norway AS, 2 Boston Scientific Nordic AB)
 • Snarer Makro (1 Argon Medical Devices Danmark APS, 2 Merit Medical Norway AS, 3 Vingmed AS)
 • Snarer Mikro (1 Argon Medical Devices Danmark APS, 2 Merit Medical Norway AS, 3 Medtronic Norge AS)
 • Dekkede stenter Selvekspanderende (Bard Norway AS)
 • Dekkede stenter Selvekspanderende m/Heparin (W. L. Gore & Associates Scandinavia AB)
 • Dekkede stenter Ballongekspanderbar (Bard Norway AS)
 • Trombolysekatetere Makro (1 Medtronic Norge AS, 2 Vingmed AS, 3 Gothia Medical AB)
 • Trombolysekatetere Mikro (Medtronic Norge AS)
 • Sprøyter Høytrykk (Merit Medical Norway AS)
 • Tilbehør for Medrad kontrastinjektor (Bayer AS)
 • Tilbehør for Bracco kontrastinjektor (Bracco Imaging Scandinavia AB)
 • Tilbehør for Ulrich kontrastinjektor (Infiniti Medical AS)
 • Tilbehør for Medrad angiografiinjektor (Bayer AS)
 • Mellomstykker Kontrastinjeksjon Lavtrykk (Vingmed AS)
 • Mellomstykker Kontrastinjeksjon Høytrykk (Vingmed AS)
 • Transfersett CT/MR (Merit Medical Norway AS)
 • Vaskulære Stenter Selvekspanderende (Cardinal Health Norway AS)
 • Vaskulære Stenter Selvekspanderende Store for aorta (Mednordix AS)
 • Vaskulære Stenter Selvekspanderende Store for vener (1 Boston Scientific Nordic AB, 2 Mednordix AS, 3 Bard Norway AS)
 • Vaskulære Stenter Selvekspanderende Vevet (1 Boston Scientific Nordic AB, 2 Abbott Medical Norway AS)
 • Vaskulære Stenter Selvekspanderende Drug-eluting (Cook Norge AS)
 • Vaskulære Stenter 0,035'' Ballongekspanderbar montert (1 Abbott Medical Norway AS, 2 Brage Medical AS, 3 Bard Norway AS)
 • Vaskulære Stenter 0,014'' Ballongekspanderbar montert (Abbott Medical Norway AS)
 • Vaskulære Stenter 0,035'' Ballongekspanderbar umontert (Medtronic Norge AS)
 • Dilatorer 0,038'' (Cook Norge AS)
 • Dilatorer 0,035'' (Argon Medical Devices Danmark APS)
 • Dilatorer 0,021'' (Cardinal Health Norway AS)
 • Punksjonsnåler femoralis (Merit Medical Norway AS)
 • Rotator Enhånds (Merit Medical Norway AS)
 • Rotator Tohånds (Merit Medical Norway AS) 

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Dokumenter

Logistikkbetingelser i Helse Sør-Øst 

Slik brukes avtalen

Det er tildelt avtale per delområde, med parallelle rammeavtaler med prioritet for enkelte delområder for å ha et dekkende produktsortiment for pasientbehandlingen. Ved parallelle rammeavtaler er leverandørene rangert etter plassering i konkurransen, hvor den høyest rangerte leverandør er hovedleverandør. Avrop på parallelle rammeavtaler skal skje i henhold til "Prosedyre for avrop ved parallelle rammeavtaler".

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot Onemed Services (forsyningssenteret) eller direkte til leverandør, der produkter ikke er tilgjengelig via Onemed Services. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling. 

Innlogging for brukere og leverandører

​For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

​Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)Fant du det du lette etter?