Gjelder for alle helseforetak i Helse Sør-øst

Radiologi forbruksmateriell 2021

Rammeavtalene gjelder fra 25.06.2021 til 24.06.2023 med mulighet for forlengelse i 1+1 år.

Rammeavtalene omfatter Ikke-vaskulære produkter, Prosedyrepakker for radiologi og Vaskulære produkter.

Hvem er leverandør?

Det er inngått avtale med 24 leverandører. Her finner du en oversikt over hvem de er:

Abbott Medical Norway AS
Avtalenummer: 201368
E-post: norway.kundeservice@abbott.com

Argon Medical Devices Danmark APS
Avtalenummer: 201369
E-post: customer@argonmedical.com

Balt Nordics AB
Avtalenummer: 201370
E-post: info@s-med.se

Bard Norway AS
Avtalenummer: 201371
E-post: support.nordic@bd.com​

Bayer AS
Avtalenummer: 201372
E-post: norwaycustomersupport@bayer.com

Biotronik APS
Avtalenummer: 201373
E-post:

Boston Scientific Nordic AB
Avtalenummer: 201374
E-post: customerservice.nordic@bsci.com

Bracco Imaging Scandinavia AB
Avtalenummer: 201375
E-post 1: customerservicesno@bracco.com (support)
E-post 2: ordermanagement.nordic@movianto.com (ordre og leveranser)

Brage Medical AS
Avtalenummer: 201376
Epost: info@bragemedical.no

Cardinal Health Norway AS
Avtalenummer: 201377
E-post: no@cs.cardinalhealth.com

Cook Norge AS
Avtalenummer: 201378
E-post: no.orders@cookmedical.com

EP Endovascular AB
Avtalenummer: 201379
E-post: info@ependovascular.com

Gothia Medical AB
Avtalenummer: 201380
E-post: customercare@gothiamedical.se

Infiniti Medical AS
Avtalenummer: 201381
E-post: info@infiniti.no

Maquet Norge AS
Avtalenummer: 201382
E-post: nordic@maquet.com

Medtronic Norge AS 
Avtalenummer: 201383
E-post: avtaler@medtronic.com

Meliora Medtech AB
Avtalenummer: 201384
E-post: customerservice@melioramedtech.se

Merit Medical Norway AS
Avtalenummer: 201385
E-post: nordictenders@merit.com

Mermaid Medical A/S
Avtalenummer: 201386
E-post: customer@mermaidmedical.dk

Modul Nordic AS
Avtalenummer: 201387
E-post: post@modulnordic.no

Penumbra Europe GmbH
Avtalenummer: 201388
E-post: info@penumbrainc.de

Spectranetics International B.V
Avtalenummer: 201389
E-post: igtdtendersnordics@philips.com

Vingmed AS
Avtalenummer: 201390
E-post: info@vingmed-as.no

W. L. Gore & Associates Scandinavia AB
Avtalenummer: 201391
E-post: infomedsk@wlgore.com​

Produkter på avtaler

​Det er inngått rammeavtaler for 124 delkontrakter/produktområder.

Nålguider for Biopsi

Leverandør: Argon Medical Devices Danmark APS

Merkenåler Mammae

Leverandør: Argon Medical Devices Danmark APS

Markører Mammae

Leverandør: Bard Norway AS

Punksjonsnåler

Leverandører:
1. Argon Medical Devices Danmark APS
2. Mermaid Medical A/S

Biopsinåler til Ben

Leverandører:
1. Mermaid Medical A/S
2. Merit Medical Norway AS

Biopsinåler til Benmarg

Leverandør: Argon Medical Devices Danmark APS

Cytologinåler Chiba

Leverandør: Mermaid Medical A/S

Cytologinåler Westcott

Leverandør: Argon Medical Devices Danmark APS

Cytologinåler for spinalpunksjon

Leverandør: Mermaid Medical A/S

Biopsipistoler Engangs Helautomatiske Halvkjernebiopsi

Leverandører:
1. Mermaid Medical A/S
2. Argon Medical Devices Danmark APS

Biopsipistoler Engangs Helautomatiske Helkjernebiopsi

Leverandør: Merit Medical Norway AS

Biopsipistoler Engangs Halvautomatiske

Leverandør: Argon Medical Devices Danmark APS

Nåler til Bard Magnum Biopsipistol

Leverandør: Argon Medical Devices Danmark APS

Nåler til Pro-Mag Biopsipistol

Leverandør: Argon Medical Devices Danmark APS

Pasientsett til E-Z-EM PROTOCO2L Coloninsufflator

Leverandør: Bracco Imaging Scandinavia AB NUF

Pasientsett til PROTOCO2L Touch Coloninsufflator

Leverandør: Bracco Imaging Scandinavia AB NUF

​Drenasjekatetere Seldingerteknikk

Leverandører:
1. Argon Medical Devices Danmark APS
2. Mermaid Medical A/S
3. Cook Norge AS 

Drenasjekatetere Galle Seldingerteknikk

Leverandører:
1. Argon Medical Devices Danmark APS
2. Cook Norge AS 
3. Merit Medical Norway AS

Drenasjekatetere Singel-step

Leverandører:
1. Argon Medical Devices Danmark APS
2. Mermaid Medical A/S

Tappekatetere

Leverandør: Merit Medical Norway AS

Hygienetrekk til bildeplate/-detektor

Leverandør: Modul Nordic AS

Hygienetrekk til bildeplate/-detektor m/Lukkeanordning

Leverandør: Modul Nordic AS

Introduksjonssett Chiba Nål

Leverandør: Merit Medical Norway AS

Introduksjonssett Trokar Nål

Leverandør: Merit Medical Norway AS

Mellomstykker Lavtrykk Sterile

Leverandør: Mermaid Medical A/S

Mellomstykke Adapter m/Stopper

Leverandør: Argon Medical Devices Danmark APS

Uretherstenter

Leverandører:
1. Boston Scientific Nordic AB 
2. Cook Norge AS 

PTC - stenter

Leverandører:
1. Cook Norge AS 
2. Vingmed AS
3. Boston Scientific Nordic AB

Sterile trekk til diverse utstyr

Leverandør: Modul Nordic AS

Trekk for ultralydprober

Leverandør: Argon Medical Devices Danmark APS

Ultralydgel

Leverandør: Modul Nordic AS

Plugg til lungebiopsi

Leverandør: Mermaid Medical A/S

Biopsipakke 1 (AHUS HF, OUS HF Ullevål, OUS HF Radiumhospitalet, Vestre Viken HF Bærum)

Leverandør: Mermaid Medical A/S

Biopsipakke 2 (OUS HF Aker, OUS HF Radiumhospitalet, Sørlandet Sykehus HF Kristiansand, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Østfold HF, Vestre Viken HF Drammen)

Leverandør: Mermaid Medical A/S

Biopsipakke 3 (OUS HF Rikshospitalet)

Leverandør: Mermaid Medical A/S

Biopsipakke 4 (Sykehuset Innlandet HF)

Leverandør: Mermaid Medical A/S

Biopsipakke 5 CT (OUS HF Radiumhospitalet)

Leverandør: Mermaid Medical A/S

Biopsipakke 6 Columna (OUS HF Ullevål)

Leverandør: Merit Medical Norway AS

Nefrostomipakke 1 (OUS HF Radiumhospitalet)

Leverandør: Merit Medical Norway AS

Nefrostomipakke 2 (Vestre Viken HF Drammen, OUS HF Aker)

Leverandør: Vingmed AS

Nefrostomipakke 3 (Sykehuset Innlandet HF)

Leverandør: Vingmed AS

Nefrostomipakke 4 (Sørlandet Sykehus HF Kristiansand)

Leverandør: Merit Medical Norway AS

CVK/VAP-pakke 1 (OUS HF Radiumhospitalet)

Leverandør: Merit Medical Norway AS

Perifer angio pakke 1 (AHUS HF)

Leverandør: Merit Medical Norway AS

Perifer angio pakke 2 (OUS HF Ullevål, OUS HF Aker)

Leverandør: Merit Medical Norway AS

Perifer angio pakke 3 (OUS HF Rikshospitalet)

Leverandør: Merit Medical Norway AS

Perifer angio pakke 4 (Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Innlandet HF)

Leverandør: Merit Medical Norway AS

Perifer angio pakke 5 (Sørlandet Sykehus HF Kristiansand)

Leverandør: Merit Medical Norway AS

Perifer angio pakke 6 (Vestre Viken HF Drammen)

Leverandør: Merit Medical Norway AS

Perifer angio pakke 7 (Sykehuset Østfold HF)

Leverandør: Vingmed AS

PTC-pakke 1 (Sykehuset i Vestfold HF)

Leverandør: Vingmed AS

PTC-pakke 2 (OUS HF Ullevål)

Leverandør: Merit Medical Norway AS

Brystdiagnostikk 1 (Sykehuset Innlandet HF)

Leverandør: Mermaid Medical A/S

Brystdiagnostikk 2 (Vestre Viken HF Drammen)

Leverandør: Mermaid Medical A/S

Aspirasjonskatetere

Leverandør: Vingmed AS

Diagnostiske katetere hydrofile u/armering (myke)

Leverandør: Vingmed AS

Diagnostiske katetere hydrofile m/armering (stive)

Leverandører:
1. Cardinal Health Norway AS
2. Merit Medical Norway AS
3. Gothia Medical AB

Diagnostiske katetere m/endehull

Leverandører:
1. Cardinal Health Norway AS
2. Boston Scientific Nordic AB
3. Merit Medical Norway AS
4. Vingmed AS
5. Gothia Medical AB
6. Cook Norge AS

Diagnostiske katetere m/endehull korte

Leverandører:
1. Boston Scientific Nordic AB 
2. Merit Medical Norway AS tilbud 2
3. Vingmed AS
4. Merit Medical Norway AS tilbud 1
5. Cook Norge AS

Diagnostiske katetere m/sidehull

Leverandører:
1. Cardinal Health Norway AS
2. Merit Medical Norway AS

Coil Pusher

Leverandører:
1. Boston Scientific Nordic AB 
2. Cook Norge AS

Makrocoiler 0.035'' myke

Leverandører:
1. Cook Norge AS 
2. Boston Scientific Nordic AB 
3. Vingmed AS

Makrocoiler 0.035'' stive

Leverandør: Cook Norge AS 

Makrocoiler 0.035'' avtakbare

Leverandører:
1. Cook Norge AS 
2. Boston Scientific Nordic AB 

Mikrocoiler 0.018''

Leverandører:
1. Boston Scientific Nordic AB 
2. Cook Norge AS

Mikrocoiler 0.018'' avtakbare

Leverandører:
1. Medtronic Norge AS
2. Cook Norge AS
3. Boston Scientific Nordic AB
4. Penumbra Europe GmbH

Mikrokateter til embolisering

Leverandører:
1. Cook Norge AS 
2. Medtronic Norge AS
3. Boston Scientific Nordic AB
4. Brage Medical AS
5. Vingmed AS
6. Merit Medical Norway AS
7. Penumbra Europe GmbH

Mikrokatetersett til embolisering

Leverandører:
1. Brage Medical AS
2. Boston Scientific Nordic AB 
3. Vingmed AS

Vaskulære Plugger Mikro

Leverandører:
1. Medtronic Norge AS
2. Abbott Medical Norway AS

Vaskulære Plugger Makro

Leverandører:
1. Abbott Medical Norway AS
2. Vingmed AS
3. Medtronic Norge AS

Partikler Ikke-sfæriske

Leverandører:
1. Merit Medical Norway AS
2. Cook Norge AS
3. Boston Scientific Nordic AB

Partikler Sfæriske

Leverandører:
1. Merit Medical Norway AS
2. Boston Scientific Nordic AB
3. Vingmed AS

Lim Ikke-tilheftende

Leverandører:
1. Medtronic Norge AS
2. Balt Silvereken AB
3. Vingmed AS

Føringskatetere

Leverandør: Boston Scientific Nordic AB

Guidewires 0.035'' Standard Teflon

Leverandører:
1. Boston Scientific Nordic AB
2. Argon Medical Devices Danmark APS

Guidewires 0.035'' Hydrofile

Leverandører:
1. Boston Scientific Nordic AB
2. Vingmed AS
3. Cardinal Health Norway AS

Guidewires Amplatz eller tilsvarende

Leverandører:
1. Boston Scientific Nordic AB
2. Merit Medical Norway AS

Guidewires Lunderquist eller tilsvarende

Leverandør: Cook Norge AS 

Guidewires 0.018''

Leverandører:
1. Boston Scientific Nordic AB
2. Abbott Medical Norway AS
3. Brage Medical AS

Guidewires 0.014''

Leverandører:
1. Brage Medical AS
2. Boston Scientific Nordic AB
3. Cardinal Health Norway AS
4. Abbott Medical Norway AS

Introdusere

Leverandører:
1. Cardinal Health Norway AS
2. Merit Medical Norway AS

Guiding introdusere

Leverandører:
1. Cook Norge AS 
2. Vingmed AS

Introdusere m/Armering

Leverandører:
1. Cook Norge AS 
2. Biotronik ApS

Styrbare introdusere

Leverandør: Medtronic Norge AS

Ballongkatetere PTA Standard på 0.035'' Ledesonde OTW

Leverandører:
1. Abbott Medical Norway AS
2. Boston Scientific Nordic AB
3. Cardinal Health Norway AS
4. Medtronic Norge AS

Ballongkatetere PTA Store på 0.035'' Ledesonde OTW

Leverandører:
1. Bard Norway AS
2. Boston Scientific Nordic AB
3. Cardinal Health Norway AS
4. Meliora Medtech AB

Ballongkatetere PTA Høytrykk 20-40 ATM (non-compliant) på 0.035'' Ledesonde OTW

Leverandører:
1. Boston Scientific Nordic AB
2. Bard Norway AS
3. Medtronic Norge AS
4. Cardinal Health Norway AS

Ballongkatetere PTA medikamentdekket på 0.035'' Ledesonde OTW

Leverandører:
1. Medtronic Norge AS
2. Mermaid Medical A/S
3. Bard Norway AS

Ballongkatetere PTA Standard på 0.018'' Ledesonde OTW

Leverandører:
1. Merit Medical Norway AS
2. Medtronic Norge AS
3. Abbott Medical Norway AS
4. Cardinal Health Norway AS

Ballongkatetere PTA medikamentdekket på 0.018'' Ledesonde OTW

Leverandører:
1. Mermaid Medical A/S
2. Medtronic Norge AS
3. Biotronik ApS

Ballongkatetere PTA Standard på 0.014'' Ledesonde OTW

Leverandører:
1. Medtronic Norge AS
2. Abbott Medical Norway AS
3. Brage Medical AS
4. Biotronik ApS
5. Boston Scientific Nordic AB
6. Cook Norge AS

Ballongkatetere PTA Standard på 0.014'' Ledesonde RX

Leverandør: Cardinal Health Norway AS

Ballongkatetere PTA medikamentdekket på 0.014'' Ledesonde OTW

Leverandør: Mermaid Medical A/S

Ballongkatetere Skjærende OTW

Leverandører:
1. Cook Norge AS 
2. Boston Scientific Nordic AB
3. Spectranetics International B.V

Okklusjonsballonger non-compliant

Leverandør: Vingmed AS

Ballonger til stentgraftprosedyrer compliant

Leverandører:
1. Merit Medical Norway AS
2. Meliora Medtech AB
3. Medtronic Norge AS
4. Cook Norge AS Norge AS

Snarer Mikro

Leverandører:
1. Argon Medical Devices Danmark APS
2. EP Endovascular AB

Snarer Makro

Leverandører:
1. Argon Medical Devices Danmark APS
2. Medtronic Norge AS

Dekkede stenter Selvekspanderende 0.035''

Leverandør: Bard Norway AS

Dekkede stenter Selvekspanderende 0.035'' m/Heparin

Leverandør: W. L. Gore & Associates Scandinavia AB

Dekkede stenter Ballongekspanderbare 0.035''

Leverandører:
1. Maquet Nordic Norway NUF
2. Bard Norway AS
3. Meliora Medtech AB
4. W. L. Gore & Associates Scandinavia AB

Dekkede stenter Ballongekspanderbare 0.035'' Store

Leverandører:
1. Meliora Medtech AB
2. Maquet Nordic Norway NUF

Dekkede stenter Ballongekspanderbare 0.014''

Leverandør: Meliora Medtech AB

Trombolysekatetere

Leverandører:
1. Medtronic Norge AS
2. Vingmed AS

Sprøyter høytrykk

Leverandør: Merit Medical Norway AS

Tilbehør til Medrad Kontrastinjektor

Leverandør: Bayer AS

Tilbehør til Bracco Kontrastinjektor

Leverandør: Bracco Imaging Scandinavia AB NUF

Tilbehør til Ulrich Kontrastinjektor

Leverandør: Infiniti Medical AS

Tilbehør til Medrad Angiografiinjektor

Leverandør: Bayer AS

Mellomstykker Kontrastinjeksjon Høytrykk

Leverandør: Merit Medical Norway AS

Mellomstykker Kontrastinjeksjon Lavtrykk

Leverandør: Mermaid Medical A/S

Lukket Skyllesett til NaCl

Leverandør: Merit Medical Norway AS

Vaskulære Stenter 0.035'' Selvekspanderende

Leverandører:
1. Cardinal Health Norway AS
2. Bard Norway AS

Vaskulære Stenter 0.035'' Selvekspanderende Store for aorta

Leverandør: Boston Scientific Nordic AB

Vaskulære Stenter 0.035'' Selvekspanderende Store for vener

Leverandører:
1. Medtronic Norge AS
2. Cook Norge AS
3. Bard Norway AS
4. Boston Scientific Nordic AB

Vaskulære stenter for femoralis og poplitea

Leverandører:
1. Medtronic Norge AS
2. Mermaid Medical A/S
3. Cardinal Health Norway AS
4. Abbott Medical Norway AS
5. Bard Norway AS

Vaskulære Stenter 0.035'' Selvekspanderende medikamentavgivende

Leverandører:
1. Cook Norge AS 
2. Boston Scientific Nordic AB

Vaskulære Stenter 0.018'' Selvekspanderende

Leverandører:
1. Biotronik ApS
2. Abbott Medical Norway AS

Vaskulære Stenter 0.035'' Ballongekspanderbare montert

Leverandører:
1. Medtronic Norge AS
2. Abbott Medical Norway AS
3. Mermaid Medical A/S
4. Biotronik ApS
5. Brage Medical AS

Vaskulære Stenter 0.014'' Ballongekspanderbare montert

Leverandører:
1. Abbott Medical Norway AS
2. Biotronik ApS

Dilatorer

Leverandører:
1. Cook Norge AS 
2. Argon Medical Devices Danmark APS
3. Vingmed AS
4. Cardinal Health Norway AS

Punksjonsnåler femoralis 18G

Leverandør: Cook Norge AS 

Rotator til Guidewire Enhånds

Leverandør: Cook Norge AS 

Rotator til Guidewire Tohånds

Leverandør: Vingmed AS

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Dokumenter

Logistikkbetingelser i Helse Sør-Øst 


Slik brukes avtalen

Det er tildelt rammeavtale per delkontrakt, med en eller flere leverandører.

Der det er inngått rammeavtale med kun en leverandør, har denne leverandøren enerett til å bli benyttet.
​Der det er inngått parallelle rammeavtaler med prioritet for å ha et dekkende produktsortiment for pasientbehandlingen, er leverandørene rangert etter plassering i konkurransen, hvor den høyest rangerte leverandøren er hovedleverandør. Valg av produkter fra leverandør(er) med lavere rangering enn hovedleverandør kan skje når særskilte medisinskfaglige vurderinger av behandlende lege tilsier dette, eller at hovedleverandør ikke kan levere aktuelt produkt (se "Prosedyre for avrop ved parallelle rammeavtaler Radiologi forbruksmateriell").​

Foretaket gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot Onemed Services (forsyningssenteret), eller direkte til leverandør, der produkter ikke er tilgjengelige via Onemed Services. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling. ​


Innlogging for brukere og leverandører

​For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

​Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)​​

Fant du det du lette etter?