GJELDER FOR AHUS OG OUS I HELSE SØR-ØST

Sakral nevromodulasjon

Avtalen gjelder fra 19. oktober 2019 til 19. oktober 2021, med mulighet for forlengelse i 1+1 år.

Det er inngått parallelle rammeavtaler med 2 leverandører. Se "Slik brukes avtalen" for mer informasjon.

Hvem er leverandør?

Medivatus AS (for Axonics Modulation Technologies U.K. Ltd.)
Avtalenummer: 200788
E-post: gm@medivatus.com

Medtronic Norge AS
Avtalenummer: 200786
E-post: avtaler@medtronic.com

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Dokumenter

Logistikkbetingelser i Helse Sør-Øst 

Slik brukes avtalen

Ved parallelle rammeavtaler vil det for denne rammeavtalen være opp til behandlende fagpersoner å avgjøre hvilket system som vurderes å være best egnet og gi best behandling for den enkelte pasient.
Dersom behandlende fagpersoner vurderer at ulike systemer på rammeavtale kan være like godt egnet og gi likeverdig behandling til en pasient vil livssykluskostnader kunne legges til grunn for valg av system.

Studier: Dersom det i avtaleperioden vil bli gjennomført studier, vil studiene kunne legge andre føringer for valg og fordeling av systemer enn fordelingen det legges opp til i rammeavtalen som beskrevet over.

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem direkte til leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdelingen.

Innlogging for brukere og leverandører

​For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

​Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)Fant du det du lette etter?