GJELDER FOR ALLE HELSEFORETAK I HELSE SØR-ØST RHF

Sårterapienheter med forbruksmateriell til vakuumbehandling av sår

Avtalen gjelder fra 1. november 2020 til 1. november 2022, med mulighet for forlengelse i 1+1 år.

Avtalen omfatter elektroniske og mekaniske engangs- og flergangs vakuumpumper med og uten skyllefunksjon og med tilhørende forbruksmateriell.

Hvem er leverandør?

SMITH & NEPHEW AS

Avtalenummer: 201054 
E-post: norway@smith-nephew.com

ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS AS

Avtalenummer: 201053
E-post: kundeservice.no@abbott.com

MEDIQ NORGE AS

Avtalenummer: 201051 
E-post: kundeservice.no@medic.com

Produkter på avtaler

Elektroniske flergangspumper med skyllefunksjon (Mediq Norge AS)

Elektroniske flergangspumper uten skyllefunksjon (Mediq Norge AS)

Elektroniske engangspumper med kanister (Abbott Rapid Diagnostics AS)

Elektroniske engangspumper uten kanister (Smith & Nephew AS)

Mekaniske engangspumper (Mediq Norge AS)

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Dokumenter

Logistikkbetingelser i Helse Sør-Øst 

Slik brukes avtalen

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. 

Foretaket gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot Onemed Services (forsyningssenteret), eller direkte til leverandør, der produkter ikke er tilgjengelige via Onemed Services. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling. 

Innlogging for brukere og leverandører

​For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

​Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)


Fant du det du lette etter?