GJELDER FOR ALLE HELSEFORETAK I HELSE SØR-ØST RHF

Suturer, suturmaskiner, hemostase- og laparoskopiske produkter

Avtalen gjelder fra 10. juni 2017 til 10.juni 2021, med mulighet for forlengelse i 2+1+1 år. 
Hemostaseprodukter, med eget avtalenummer gjelder 16. september 2017 til 16. september 2019, med mulighet for forlengelse i 1+1 år.

Avtalen omfatter rammeavtaler på suturer, suturmaskiner, hemostase- og laparoskopiske produkter.

Hvem er leverandør?

B Braun Medical

Avtalenummer: 200055

Avtalenummer: 200079

Medtronic Norge

Avtalenummer: 200056

Ortomedic AS

Avtalenummer: 200057

Avtalenummer: 200080

3M Norge AS

Avtalenummer: 200058

Applied Medical Distribution Europe BV – Norsk Avdeling

Avtalenummer: 200059

Endotech AS
Avtalenummer: 200060

Medistim Norge AS
Avtalenummer: 200061

Essity Norway AS
Avtalenummer: 200062

W.L. Gore & Associates Scandinavia AB

Avtalenummer: 200064

Mediq Norge AS

Avtalenummer: 200065

Adcare AS
Avtalenummer: 200067

Bard Norway AS

Avtalenummer: 200068

Avtalenummer: 200078

Baxter AS

Avtalenummer: 200075

Vingmed AS
Avtalenummer: 200076

PO Medica AB
Avtalenummer: 200077

Medtronic Norge AS

Avtalenummer: 200081

InterV Nordic AB
Avtalenummer: 200082

Produkter på avtaler

Det er i denne konkurransen valgt å tildele parallelle rammeavtaler med prioritet på flere produktgrupper, for å sikre at man har et dekkende produktsortiment for pasientbehandling omfattet av rammeavtalen. Leverandørene er rangert etter plassering i konkurransen, hvor den høyest rangerte leverandør blir hovedleverandør.

Under finner du en oversikt over produktgruppene, og hvem som er leverandører på disse. 

Produktgruppe 1: Suturer, standard

 • B Braun Medical
 • Ortomedic
 • Medtronic
 • Mediq
 • W. L. Gore

Produktgruppe 2: Suturer, antibakterielle

 • Ortomedic

Produktgruppe 3: Suturer, knytefrie

 • Medtronic

 • Ortomedic

Produktgruppe 4: Suturmaskiner, åpen lineær ikke-skjærende

 • Medtronic

Produktgruppe 5: Suturmaskiner, åpen lineær skjærende

 • Medtronic

Ortomedic

Produktgruppe 6: Suturmaskiner, åpen sirkulær

 • Medtronic

Produktgruppe 7: Laparoskopiske suturmaskiner

 • Medtronic

Produktgruppe 8: Suturmaskin, motorisert/batteridrevet

 • Medtronic

Produktgruppe 9: Hudklips, engangs

 • Medtronic

Produktgruppe 10: Hudsklipsfjerner, engangs

 • 3M Norge AS
 • Produktgruppe 11: Sårlukkingstape
 • 3M Norge AS

Produktgruppe 12: Hudlim
 • Essity Norway AS

Produktgruppe 13: Trokarer, standard, engangs

 • Medtronic

Produktgruppe 14: Trokarer, optisk, engangs

 • Applied Medical
 • Medtronic
 • Ortomedic

Produktgruppe 15: Trokarer, lavprofil, engangs

 • Medtronic

Produktgruppe 16: Trokarer, ballong, engangs

 • Applied Medical

Produktgruppe 17: Trokarer, ballong, engangs, for ekstraperitonal kirurgi

 • Medtronic

Produktgruppe 18: Trokarer, hybrid

 • Endotech

Produktgruppe 19: Ligeringsklips, laparoskopisk, engangs

 • Medtronic

Produktgruppe 20: Ligeringsklips, laparoskopisk, hybrid med resorberbare klips

 • Medtronic
 • Ortomedic

Produktgruppe 21: Ligeringsklips, laparoskopisk, hybrid med ikke-resorberbare klips for å forsegle kar:

 • Medistim Norge AS
 • Adcare
 • Ortomedic

Produktgruppe 22: Ligeringsklips, laparoskopisk, hybrid med ikkeresorberbare klips for å stoppe blødning

 • B Braun

Produktgruppe 23: Ligeringsklips, åpen engangs

 • Ortomedic

Produktgruppe 24: Ligeringsklips, åpen, hybrid med resorberbare klips

 • Ortomedic
 • Medtronic

Produktgruppe 25: Ligeringsklips, åpen, hybrid med ikke-resorberbare klips

 • Ortomedic

Produktgruppe 26: Laparoskopiske instrumenter, engangs

 • Ortomedic

Produktgruppe 27: Laparoskopiske sug/spyl, engangs

 • B Braun
 • Applied Medical
 • Jan Bye
 • Medtronic

Produktgruppe 28: Laparoskopiske instrumenter, hybrid

 • B Braun

Produktgruppe 29: Preparatposer, sterile, uten innføringssystem

 • Medistim
 • Endotech
 • B Braun

Produktgruppe 30: Preparatposer, sterile, med innføringssystem

 • B Braun
 • Medtronic
 • Endotech

Produktgruppe 31: Karstrikker

 • B Braun

Produktgruppe 32: Sårkantbeskyttere

 • Medistim
 • Blue Surgical
 • Medtronic

Produktgruppe 33: Gass-slanger og røykavsug m/filter til laparoskopi

 • Endotech

Produktgruppe 34: Skopvarmere

 • Medtronic
 • Endotech
 • Applied Medical

Produktgruppe 35: Anti-dugg for laparoskop

 • Endotech

Produktgruppe 36: Porter for rektal tilgang (TAMIS og TaTME)

 • Applied Medical

Produktgruppe 37: Hemostaseprodukter, bioaktive, plater: 

 • Bard Norway AS
 • Baxter
 • InterV Nordic
 • B Braun

Produktgruppe 38: Hemostaseprodukter, bioaktive, skum/væske:

 • Ortomedic
 • Baxter
 • InterV Nordic

Produktgruppe 39.1: Hemostaseprodukter, ikke-bioaktive, plater:

 • B Braun
 • Ortomedic
 • Vingmed
 • Baxter
 • PO Medica
 • Medtronic
 • Bard

Produktgruppe 39.2: Hemostaseprodukter, ikke-bioaktive, pulver:

 • Vingmed
 • Bard

Produktgruppe 39.3: Hemostaseprodukter, ikke-bioaktive, benvoks:

 • Ortomedic

Produktgruppe 40: Syntetiske nett for lyskebrokk kirurgi, åpen, selvheftende

 • Medtronic
 • Bard

Produktgruppe 41: Syntetiske nett for lyskebrokk kirurgi, åpen, ikke selvheftende

 • Medtronic
 • Bard
 • B Braun
 • Ortomedic

Produktgruppe 42: Syntetiske nett for lyskebrokk kirurgi, laparoskopisk, selvheftende

 • Medtronic

Produktgruppe 43: Syntetiske nett for lyskebrokk kirurgi, laparoskopisk, ikkeselvheftende

 • Medtronic
 • Bard
 • Mediq
 • Ortomedic

Produktgruppe 44: Syntetiske nett for ventralhernier, intraabdominalt

 • Medtronic
 • B Braun
 • Bard
 • Cook

Produktgruppe 45: Syntetiske nett for ventralhernier, ekstraperitonealt

 • B Braun
 • Mediq
 • Ortomedic
 • Bard

Produktgruppe 46: Syntetiske nett for navlebrokk, åpen

 • Medtronic
 • Bard
 • Ortomedic

Produktgruppe 47: Fiksasjonsinstrument til nett, m/resorberbare fester

 • Medtronic

Produktgruppe 48: Fiksasjonsinstrument til nett, m/ikke-resorberbare fester

 • Medtronic

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Dokumenter

Det er inngått parallelle rammeavtaler da oppdragsgiver har ansett det nødvendig for å ha et dekkende produktsortiment for pasientbehandling. Leverandørene er rangert etter plassering i konkurransen, den høyest rangerte leverandør innen respektive delområde er hovedleverandør. Valg av produkter fra leverandør med lavere rangering enn hovedleverandør kan kun skje når medisinskfaglige vurderinger av behandlende lege tilsier dette, eller at hovedleverandør ikke kan levere aktuelt produkt.

Logistikkbetingelser i Helse Sør-Øst 

Slik brukes avtalen

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er parallelle rammeavtaler med leverandør.

Foretaket gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot Onemed Services (forsyningssenteret), eller direkte til leverandør, der produkter ikke er tilgjengelige via Onemed Services. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling. 

Innlogging for brukere og leverandører

​For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

​Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)



Fant du det du lette etter?