GJELDER FOR ALLE HELSEFORETAK I HELSE SØR-ØST RHF

Suturløs fiksering av kateter og dren

Avtalene gjelder fra 25. april 2020 til 24. april 2022, med mulighet for forlengelse i 1+1 år. 

Avtalen omfatter produkter til suturløs fiksering av kateter og dren i henhold til liste nedenfor.

Hvem er leverandør?

ARGON MEDICAL DEVICES DANMARK APS

Avtalenummer: 200969
customer@argonmedical.com

CONVATEC NORWAY AS

Avtalenummer: 200970
convatec.kundeservice@convatec.com

Suturløs fiksering av kateter og dren

Argon Medical Devices Danmark APS

Suturløs Fiksering av Pigtail-dren

ConvaTec Norway AS

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Dokumenter

Logistikkbetingelser i Helse Sør-Øst 

Slik brukes avtalen

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. 

Foretaket gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot Onemed Services (forsyningssenteret), eller direkte til leverandør, der produkter ikke er tilgjengelige via Onemed Services. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling. 

Innlogging for brukere og leverandører

​For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

​Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)


Fant du det du lette etter?