Gjelder for alle helseforetak i Helse Sør-Øst

Urologiprodukter

Avtalene gjelder fra 01.01.2022 til 31.12.2023, og de kan forlenges med 1+1 år.
Avtalene omfatter ulike typer urologiprodukter.​​

Hvem er leverandør?

Alfa Medical AS
Avtalenummer: 23171128
E-post: post@alfamedical.no

B Braun Medical AS
Avtalenummer: 23171129
E-post: avtaleforvaltning.no@bbraun.com

Boston Scientific Nordic AB
Avtalenummer: 23171130
E-post: tendernordic@bsci.com

Endomed AS
Avtalenummer: 23171131
E-post: endomed@endomed.no

Medistim Norge AS
Avtalenummer: 23171132
E-post: norge@medistim.com

Nobel Medical AS
Avtalenummer: 23171135
E-post: post@nobelmedical.no

Olympus Norge AS
Avtalenummer: 23171133
E post: adm@olympus.no

UpViser AS
Avtalenummer: 23171134
E-post: info@upviser.com

Produkter på avtaler

Delkontrakt 1: Urologiske JJ-stenter 
Boston Scientific Nordic AB

Delkontrakt 2: Urologiske J-stenter/Diversjonsstenter
Endomed AS

Delkontrakt 3: Stenfangere til urologi
1. Alfa Medical AS
2. Boston Scientific Nordic AB

Delkontrakt 4: Aksesshylser for ureter 
Olympus Norge AS

Delkontrakt 5: Blokkeballonger for ureter
Boston Scientific Nordic AB

​Delkontrakt 6: Okklusjonsballongkateter for PCN 
Boston Scientific Nordic AB

Delkontrakt 7: Blokkeballonger for PCN
Boston Scientific Nordic AB

Delkontrakt 8: Guidewire til urologi 
Boston Scientific Nordic AB

Delkontrakt 9: Penisimplantater, oppblåsbare
1. Endomed AS
2. UpViser AS

Delkontrakt 10: Penisimplantater, semirigide
1. UpViser AS
2. Endomed AS

Delkontrakt 11: Sfinkterproteser 
1. UpViser AS
2. Nobel Medical AS

​Delkontrakt 12: Testikkelproteser
Medistim Norge AS

Delkontrakt 13: Biopsitenger for Ureterrenoskopi Engangs 
Boston Scientific Nordic AB

Delkontrakt 14: Suprapubiske katetere 
B Braun Medical AS

​Delkontrakt 15: Slyngesystem for menn 
UpViser AS

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Dokumenter

Logistikkbetingelser i Helse Sør-Øst

​​ 

Slik brukes avtalen

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. 

Unntak er:
Stenfangere til urologi
Penisimplantater, oppblåsbare
Penisimplantater, semirigide
Sfinkterproteser 

​der det er inngått parallelle rammeavtaler med prioritet med to leverandører per delområde. Avrop skal skje i henhold til Bilag 8 Prosedyre for avrop ved parallelle rammeavtaler.

Foretaket gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot Onemed Services (regional forsyningsløsning), eller direkte til leverandør, der produkter ikke er tilgjengelige via Onemed Services. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling. 

Innlogging for brukere og leverandører

​For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

​Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)​​
Fant du det du lette etter?