GJELDER FOR ALLE HELSEFORETAK I HELSE SØR-ØST RHF

Vaskesett

Avtalene gjelder til 25. august 2021, men på grunn av forsinkelser i ny anskaffelse er de prolongert til og med 24.11.2022.

Avtalene omfatter ulike typer vaske-/skiftesett. 

Hvem er leverandør?

Det er inngått avtale med tre leverandører:

Jacomedic AS
Avtalenummer: 200047
E-post: post@jacomedic.no
 
Mediplast AS
Avtalenummer: 200048 
E-post: mediplast@mediplast.no
 
Mediq Norge AS
Avtalenummer: 200049 
E-post: kundeservice.no@mediq.com

Produkter på avtaler

 • Fødesett Stort  (Jacomedic AS)
 • Vaskesett Preoperativ Stort m/Kompresser (Jacomedic AS)
 • Sutursett m/Instrumenter (Jacomedic AS) 
 • Vaske-/skiftesett sår lite (Mediplast AS) 
 • Vaskesett Anestesi Lite (Mediplast AS) 
 • Vaskesett Anestesi Stort (Mediplast AS) 
 • Vaskesett SVK Lite (Mediplast AS) 
 • Vaskesett SVK Stort (Mediplast AS) 
 • Vaskesett Preoperativ Lite (Mediplast AS) 
 • Vaskesett Preoperativ Lite m/Kompresser (Mediplast AS) 
 • Vaskesett Preoperativ Stort (Mediplast AS) 
 • Vaskesett Øye (Mediplast AS) 
 • Vaskesett Øre-Nese-Hals (Mediplast AS) 
 • Vaskesett Cystoskopi Unisex (Mediplast AS) 
 • Vaskesett Blodbank (Mediplast AS) 
 • Supplerende artikler (boller, pussbekken, pinsett og vasketang i plast og metallsaks) (Mediplast AS) 
 • Vaske-/skiftesett sår stort (Mediq Norge AS) 
 • Fødesett Lite (Mediq Norge AS) 
 • Vaskesett Preoperativ Stort m/vasketang (Mediq Norge AS) 

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Dokumenter

Logistikkbetingelser i Helse Sør-Øst 

Slik brukes avtalen

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot Onemed Services (forsyningssenteret) eller direkte til leverandør, der produkter ikke er tilgjengelig via Onemed Services. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdelingen.

Innlogging for brukere og leverandører

​For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

​Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)Fant du det du lette etter?