2011 Anemi

Anemi

Avtalen gjelder fra 1. juni 2020 til 31. mars 2022.

Hvem er leverandører?

Avtaleleverandører: Amgen, Pfizer, Roche

Anbefalinger / avtaleprodukter

Anbefaling anemi

Spesialistgruppe

Bjørn Odvar Eriksen, overlege, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
Cecilia Margareta Montgomery Øien, overlege, St. Olavs Hospital HF
Ulf Teodor Øisand, overlege, Sørlandet Sykehus HF
Willy Aasebø, overlege, Akershus Universitetssykehus HF
Anne Helen Ognøy, fagrådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Geir Ove Andersen, medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Piv Rivenæs, prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Piv Rivenæs

Prosjektleder 
piv.rivenaes@sykehusinnkjop.no
+47 974 61 414

Portrett

Anne Helen Ognøy

Farmasøytisk rådgiver 
anne.helen.ognoy@sykehusinnkjop.no
+47 415 10 101


Portrett

Monica Stensgård

Avtaleforvalter, divisjon legemidler
monica.stensgard@sykehusinnkjop.no
+47 472 56 292Hvis du har henvendelser vedrørende inngåtte avtaler kan disse sendes til epostadressen avtaleforvalter.legemidler@sykehusinnkjop.no.

Alle henvendelser vedrørende leveringsproblemer skal sendes til denne adressen. Med dette skal vi sikre at mail vedrørende eksisterende avtaler kommer frem til riktig person og vil få en raskere behandling.    

Innlogging i Pharmaweb

Opplasting av produktinformasjon i forbindelse med konkurranser og signering av avtaler. 

Logg inn (Pharmaweb) 

Fant du det du lette etter?